Правовий супровід IT-компаній в Україні

Надійний і своєчасний правовий супровід для IT компаній.

Правовий супровід IT-компаній в Україні

Юристи команди Legal Support забезпечують комплексний правовий супровід IT-компаній починаючи з 2017 року. Цей матеріал познайомить Вас із задачами, які під силу нашим it-юристам, та формами надання юридичної допомоги підприємцям і компаніям, які працюють у сфері інформаційних технологій. Ми розкажемо про всебічну правову підтримку, яка надається IT-компаніям у Києві, Дніпрі та Харкові, а також про remote-допомогу для бізнесу з інших регіонів України.

Надійний і своєчасний правовий супровід для IT компаній.
Надійний і своєчасний правовий супровід для IT-компаній.

Специфічне правове оформлення відносин з найманими працівниками і підрядниками, необхідність забезпечення режиму конфіденційності і належного захисту прав інтелектуальної власності, англомовні контракти складені з урахуванням законодавства різних юрисдикцій, складні за змістом публічні угоди з користувачами програмного забезпечення, прискіпливі перевірки податкової та несподівані візити Державної служби України з питань праці – короткий перелік типових юридичних нюансів, які повсякденно виникають у роботі IT-компаній. Команда it-юристів Legal Support пропонує гнучке адаптивне рішення перелічених задач.

Правовий супровід IT-компаній.

Розробники програмного забезпечення, телекомунікаційні компанії, веб-студії, дизайнерські агенції, компанії-оператори цифрових сервісів та маркетплейси – все це IT-компанії у найширшому розумінні цього значення. Сфера інформаційних технологій не зводиться до розробки програмного забезпечення. Кожна сфера бізнесу в галузі інформаційних технологій відрізняється специфічним набором правовідносин і особливим нормативним регулюванням. Правовий супровід господарської діяльності веб-студії і маркетплейсу – відрізняються кардинально.

It-юристи команди проекту “Правовий супровід” перекривають широкий спектр повсякденних задач юридичного характеру, що виникають у роботі всього різноманіття бізнесу в сфері інформаційних технологій. Нижче наведено не тільки напрямки роботи наших it-юристів, а і повноцінні правові консультації, які доступні за доданими лінками.

У чому ми допомагаємо IT-компаніям?

Всебічний правовий супровід IT охоплює розв’язання юридичних питань, що стосуються практично всіх галузей права і, відповідно, законодавства: цивільного законодавства, господарського, податкового і навіть кримінального. Особливо тісні зв’язки із законодавством у сфері права інтелектуальної власності. З якими конкретно правовідносинами і задачами працюють it-юристи Legal Support? До них, зокрема, належать:

Де ми забезпечуємо комплексний правовий супровід для IT?

Основна територія, яка покривається нашими it-юристами, це територія міста Харкова та Харківської області, Києва і Київської області, а також Дніпра і Дніпропетровської області. Підприємці і компанії, які територіально знаходяться у вказаних містах і областях, забезпечуються виїзною підтримкою, коли є необхідність присутності юриста під час перевірок і заходів контролю. Практично аналогічний правовий супровід забезпечується щодо IT-компаній з Полтави та Полтавської області.

Як ми працюємо з бізнесом з інших регіонів України? У форматі remote-супроводу, який обмежений лише в частині виїзного супроводу позапланових перевірок. Правовий онлайн-супровід для IT знімає будь-які територіальні обмеження на своєчасну правову допомогу. З цього правила є лише одне згадане виключення про супровід перевірок і, відповідно, невідкладний виїзд it-юриста. Але, зазвичай, про всі перевірки, як от податкові, відомо заздалегідь, що дозволяє it-юристу команди проекту “Правовий супровід” своєчасно прибути на місце проведення перевірки та захистити інтереси замовника. Remote-підтримка для IT – сучасний формат правової допомоги, про окремі форми якої розкажемо нижче.

Як та у якій формі ми допомагаємо IT-компаніям?

Такі юридичні задачі, як вивчення і правовий аналіз договорів, розробка публічних оферт, аудит установчих документів, складання правових висновків і консультації проводяться у remote-форматі. Підготовка установчих документів юридичних осіб і супровід процедури реєстрації відбувається у 2-х можливих формах: 1) “під ключ” у Києві, Дніпрі, Полтаві та Харкові; 2) у формі дистанційного супроводу, що передбачає розробку установчих документів і remote-супровід реєстраційної процедури.

Проведення юридичних тренінгів, наприклад, тренінгу з правил GDPR (Загального регламенту про захист даних ЄС), можливе і у виїзному форматі, і у remote-режимі, на вибір замовника. До того ж виїзний формат юридичних тренінгів для персоналу IT-компаній не обмежений виїздом до Києва, Дніпра і Харкова. Спеціалісти Legal Support проводять юридичні тренінги для персоналу IT-компаній з виїздом до всіх населених пунктів в межах України.

Підготовка, вивчення і правовий аналіз договорів і контрактів.

Необхідність у розробці або правовому аналізі договору може виникнути у будь-який час. Оформлення специфічного контракту з талановитим розробником, підготовка публічної угоди з користувачами або складання договору про надання послуг з технічної підтримки замовнику-нерезиденту – всі задачі виконуються у remote-форматі і охоплюються послугою юридичного аналізу контрактів через Email. Підготовка і вивчення контрактів, а також складання протоколів розбіжностей у remote-форматі – це завжди зручна і своєчасна правова допомога.

Підготовка і правовий аудит установчих документів юридичних осіб.

Невідкладний онлайн аудит установчих документів юридичних осіб дозволяє IT-стартапам та вже зареєстрованим IT-компаніям швидко і якісно перевірити проекти установчих документів на: а) відповідність вимогам закону; б) відповідність інтересам замовника правового аудиту установчих документів. У такому ж remote-режимі проводиться розробка установчих документів “з нуля” і підготовка супровідних реєстраційних документів для реєстрації компаній у різних організаційно-правових формах.

У Харкові, Дніпрі, Полтаві та Києві, в додаток до remote-формату підготовки установчих документів, наші it-юристи проводять реєстрацію компаній (у формі ТОВ, ТДВ та ПП) і громадських об’єднань під ключ. Консультаційний правовий супровід засновників компаній входить у послугу реєстрації під ключ. Тож, якщо у майбутніх партнерів по бізнесу залишилися нез’ясовані питання, юрист, який супроводжує процедуру реєстрації компанії, надасть відповіді безпосередньо перед реєстрацією, а також роз’яснення щодо “процесуальних” питань процедури правового оформлення бізнесу.

Письмові правові висновки і усні консультації it-юристів.

Послуга правових консультацій, так само як і розробка/вивчення договорів, проводиться у рамках абонентського правового супроводу IT-компаній або як самостійна послуга. В обох випадках є дві форми консультаційного супроводу:

  1. Індивідуальні та групові (до 3-х осіб) усні консультації – проводяться у телефонному режимі або, за окремою вказівкою замовника, у форматі відео-конференції.
  2. Письмові правові консультації it-юриста – оформлюються у формі правового висновку з питань, які цікавлять замовника консультації. Правовий висновок надсилається на Email замовника або в інший спосіб погоджений із замовником.

Юристи команди проекту “Правовий супровід” здатні охопити весь спектр юридичних питань, що пов’язані з роботою IT-компаній. До складу членів команди Legal Support входять спеціалісти різних галузей права – від корпоративного до права інтелектуальної власності. Всі it-юристи нашої команди надають послуги самостійно та несуть повну відповідальність за результат своєї роботи.

Правовий супровід перевірок із виїздом за місцезнаходженням замовника.

На цей час послуга правового супроводу перевірок з виїздом за місцезнаходженням замовника доступна IT-компаніям, які обрали постійний абонентський правовий супровід. Невідкладний виїзд юриста проводиться з урахуванням згаданих раніше територіальних обмежень. Так, оперативний виїзд на перевірки у рамках абонентського правового супроводу проводиться: по Харкову – протягом 1 години; по Києву, Полтаві та Дніпру – протягом доби. Для правового супроводу планових перевірок у інших населених пунктах достатньо сповістити нашого юриста за 4 робочі дні та надати інформацію про причини проведення перевірки або інспекційного заходу.

Варіанти правого супроводу, Email і контактні телефони it-юристів:

IT-компанії та фізичні особи-підприємці можуть обрати будь-який варіант правового супроводу:

  • Безлімітний комплексний правовий супровід IT – правова підтримка без будь-яких обмежень шість днів на тиждень. Юрист, прив’язаний до Вашої компанії, працює за формулою “6/7” та забезпечує правову допомогу з будь-яких питань, що стосуються господарської діяльності Вашої компанії. Вартість такого супроводу розраховується індивідуально після попереднього вивчення юристом обсягу і характеру господарських операцій Вашої компанії.
  • Комплексний правовий супровід IT з лімітами – охоплює всі можливі юридичні питання, але містить обмеження на кількість консультацій, письмових правових аналізів, підготовлених договорів та інших документів.
  • Консультації та правовий супровід договірної роботи – розробка, правовий аналіз та вивчення всіх двосторонніх договорів і контрактів, необхідність в укладенні яких виникає у роботі Вашої компанії. У цей пакет також включено надання усних консультацій в обумовленому із замовником обсязі.
  • Консультації, правовий супровід договірної роботи і розробка публічних оферт – попередній варіант правового супроводу для IT-компаній доповнений розробкою публічних оферт, правил і політик у кількості до 15 документів на місяць (маються на увазі англомовні редакції Terms of Use / Terms of Service / Privacy Policy / EULA).
  • Пакет “розробка та адаптація публічних оферт і користувацьких угод” – розрахований на власників програмних додатків, маркетплейсів і онлайн-магазинів. В додаток до розробки і адаптації документів включає до 5 консультацій на місяць.
  • Консультаційний правовий супровід – включає усні та/або письмові консультації у визначеному замовником обсязі.

Ви вправі сформувати власний пакет послуг, які потрібні саме Вашій компанії. It-юристи команди Legal Support проаналізують Ваші потреби і повідомлять чіткий розрахунок гонорару за послугу юриста з правового супроводу протягом календарного місяця. Для отримання правової допомоги та уточнення інформації стосовно варіантів правового супроводу пишіть нам на Email – it_lawyer@ukr.net або звертайтеся за номерами телефонів: +380636268523 / +380506437903.