Договірне оформлення SEO-просування

Договір надання послуг з SEO-просування сайтів в Україні. СЕО договір 2020.

Договірне оформлення SEO-просування

Договір про надання послуг з SEO-просування веб-сайту – чи буде такий договір ефективним рішенням для власника сайту? Є 2 варіанти договірного оформлення пошукової оптимізації, один з них є оптимальним вибором для SEO-спеціаліста, інший – для замовника. Ми розглянемо обидва варіанти, поговоримо про поширені помилки і раціональну (для кожної сторони окремо) практику договірного оформлення SEO-послуг.

Договір надання послуг з SEO-просування сайтів в Україні. СЕО договір 2020.
Про договірне оформлення пошукової оптимізації веб-сайтів в Україні.

Договір надання послуг з SEO-просування.

Юристи правничого об’єднання “Правовий Супровід” вже знайомили Вас з угодами про розробку веб-сайтів на замовлення. Ми розповідали про ключові моменти для замовника і виконавця робіт з розробки веб-сайту. Консультація про договірне оформлення розробки веб-сайтів та більше 100 корисних юридичних публікації розміщені у розділі блог веб-сайту Legal Support Ukraine. Посилання на консультацію про оформлення розробки веб-сайтів наведене нижче за текстом цієї публікації.

На цей раз консультуємо з питань договірного оформлення пошукової оптимізації веб-сайтів та їх SEO-просування. Ми розкажемо про договір надання послуг з пошукової оптимізації веб-сайтів, про практику його укладення в Україні та про можливі ризики. Врешті-решт, Ви знатимете як краще укладати договір щоб гарантувати дотримання власних інтересів.

Найголовніше при укладенні будь-якого договору – правильно виписати його предмет, права і обов’язки сторін. Це ж стосується і договору SEO-просування веб-сайту. Про зміст ключових положень договору йдеться розділом нижче. В додаток до предмету і обов’язків сторін за договором про пошукову оптимізацію сайтів, слід приділяти достатньо уваги аналогічним положенням у всіх додатках до договору.

Технічне завдання до договору про SEO-просування, якщо таке складається, потрібно виписувати, вичитувати і підписувати з тією ж уважністю, що і основний договір. Критерії оцінки якості виконаної роботи з SEO-просування веб-сайту часто вказуються у тексті технічного завдання. Цим документом передбачається алгоритм дій сеошника та нерідко весь перелік заходів щодо пошукової оптимізації. Кількість та якість посилань, веб-ресурси на яких їх слід розміщувати, наявність або відсутність супутніх послуг копірайтеравсе це вказується у технічному завданні.

Альтернативний варіант передбачити детальний перелік обов’язків з алгоритмом дій SEO-спеціаліста і критеріями оцінки його роботи у тексті самого договору. У такому разі технічне завдання складати не обов’язково. І перший і другий варіанти договірного оформлення пошукової оптимізації можуть бути однаково ефективними. Чітке і детальне формулювання обов’язків сторін важливіше за назву документа, у якому вони зазначаються.

Що передбачити у договорі про надання послуг з SEO?

Загальні положення для всіх видів договорів про надання послуг (виконання робіт) з SEO:

Предмет договору надання послуг з пошукової оптимізації – предмет договору коротко описує зміст досягнутої сторонами домовленості і стисло вказує на основні обов’язки сторін. Предмет договору разом з деталізованими обов’язками сторін визначає тип договору і характер правовідносин, що виникають з нього.

Обов’язки сторін договору з SEO-просування виписуються з максимальною деталізацією. Положення про обов’язки виконавця з надання послуг (виконання робіт) з просування веб-сайту можуть бути розписані у подробицях через складання технічного завдання. Обов’язки сторін договору надання послуг з пошукової оптимізації мають узгоджуватись з визначеним сторонами предметом договору.

Права сторін за договором про надання послуг з СЕО повинні кореспондувати передбаченим у договорі обов’язкам сторін. Універсальний приклад для всіх оплатних договорів – якщо виконавець має право отримати оплату за надані послуги, то замовник зобов’язаний здійснити таку оплату на умовах договору. Інших приклад – якщо замовник має право вимагати надання попереднього звіту про надання послуг з SEO-просування, то виконавець, відповідно, зобов’язаний надати такий звіт в узгодженому сторонами порядку. Отже, права сторін потрібно викладати з кореспондуючими їм обов’язками та механізмом реалізації.

На відміну від інших угод, у договорі про SEO-просування та пошукову оптимізацію важливо не просто вказати перелік (алгоритм) дій SEO-спеціаліста, а і передбачити конкретні і чіткі критерії оцінки належно виконаної роботи (наданих послуг). Це, звісно, якщо мова йде про складання договору про надання послуг з пошукової оптимізації сайту в інтересах замовника SEO-послуг.

Момент оплати за договором: передоплата, часткова передоплата, оплата на підставі акту. Немає потреби пояснювати, що замовнику за договором з сео-оптимізації вигідно проводити оплату на підставі акту наданих послуг (виконаних робіт). Сеошнику навпаки краще наполягати на передоплаті. Справедливий механізм розрахунків між сторонами, як завжди, посередині і полягає у частковій передоплаті та остаточному розрахунку після виконання обов’язків. Передбачені у договорі способи оплати тісно пов’язані з наявністю у договорі штрафних санкцій та інших гарантійних механізмів, що покликані сприяти належному виконанню договору.

Обов’язкові умови будь-якого договору:

Важливі положення будь-якого договору, які мають не менше значення і для договорів про надання послуг з пошукової оптимізації сайтів: штрафні санкції, розгляд і порядок вирішення спорів, строк дії договору і порядок його дострокового розірвання. Для договору про надання послуг з SEO-просування веб-сайту, укладеного між резидентами різних юрисдикцій, важливо визначити законодавство, яке застосовується до врегулювання відносин за договором. Угоди у двомовних редакціях мають містити посилання на пріоритетну редакцію, яка застосовується при тлумаченні положень договору і наявності розбіжностей.

Як оформити договір якщо Ви є замовником, і як – якщо SEO-спеціалістом?

Який договір обрати сеошнику та що передбачити у положеннях договору про надання послуг з пошукової оптимізації? Договір про надання послуг з сео-просування веб-сайтів не є оптимальним вибором для замовника SEO. Надання послуг – це та категорія, яка найкраще підходить саме сеошнику. Якщо договір складається у цьому ключі, то сеошнику легше довести належне виконання обов’язків за договором. І навпаки, якщо договір оперує категорією “виконання робіт”, то замовнику значно легше передбачити кінцевий результат виконаних робіт, вказати чіткі показники, коли роботи вважаються виконаними і критерії за якими проводиться оцінка результату.

Підсумуємо, якщо Ви є замовником SEO-просування та пошукової оптимізації – укладайте договір про виконання робіт з чітким результатом, який приймається-передається за актом. Виконавцю (SEO-спеціалісту) вигідніше і безпечніше наполягати на складанні договору про надання послуг, а не виконання робіт з SEO-просування веб-сайту.

Юристи Legal Support Ukraine, окрім складання договорів, також проводять правовий аналіз проектів договорів наданих контрагентами наших клієнтів. Нижче вказано 5 типових помилок. Просимо звернути увагу на наступні поширені помилки при укладенні договору:

  1. Складення формального договору, без визначення чітких обов’язків з пошукової оптимізації;
  2. Наявність у договорі положень, які не відповідають вимогам Цивільного кодексу України, інших кодексів і законів, та можуть потягнути за собою визнання договору недійсним;
  3. Назва договору та/або його предмет не відповідають фактичному змісту інших положень, особливо змісту положень про обов’язки сторін договору (наприклад, пропонується укласти договір про надання інформаційних послуг без будь-якої конкретики та обов’язків з фактичної пошукової оптимізації);
  4. Помилки при оформленні додатків до договору, наприклад технічного задання (відсутність посилання на основний договір, відсутність реквізитів сторін тощо);
  5. Відсутність у договорі та/або технічному завдані до договору з SEO-просування конкретних критеріїв оцінки належно виконаної роботи (наданих послуг).

Практика укладення договорів про надання SEO-послуг:

Для розуміння приблизної картини того, хто найчастіше замовляє розробку (аналіз) договорів, як і у якій формі укладаються угоди щодо SEO-просування і пошукової оптимізації, наводимо статистичну інформацію за 2019 рік. Оскільки більшість замовників (приблизно 70%) приходяться на Київ, решта 30% на Харків, Львів та Дніпро, то ця статистика в жодному разі не є репрезентативною. Практика договірного оформлення юристами Legal Support Ukraine послуг з пошукової оптимізації у абсолютних величинах та за структурою змовників виглядає так:

  • по Києву з 13 складених договорів про SEO і пошукову оптимізацію 4 були замовлені SEO-спеціалістами і 9 – замовниками;
  • по Львову – 1 компанія, спеціалісти якої займаються пошуковою оптимізацією веб-сайтів, та 3 замовники SEO;
  • по Харкову – за весь вказаний період укладені угоди для 2 замовників.

Майже 80% замовників послуг (робіт) з пошукової оптимізації були представлені (вказані) у договорі як фізичні особи, навіть коли фактично мало місце SEO-просування корпоративних веб-сайтів. Більшість виконавців за договорами про пошукову оптимізацію представлені фізичними особами-підприємцями, за виключенням 1 веб-студії – ТОВ, зареєстроване у Львові. З 19 розроблених договорів складено 3 комплексні договори, які включають SEO і пошукову оптимізацію як супутні роботи (послуги). Всі 3 комплексні договори укладені у формі договору про розробку веб-сайту і надання послуг з його просування

За перші 2 місяці 2020 року юристи Legal Support Ukraine відпрацювали 3 замовлення, одне з яких несподівано надійшло з Одеси (замовник – фізична особа, договір складено у розрізі виконання робіт з SEO-оптимізації веб-сайту Інтернет-магазину). Два інших замовлення на договірне оформлення пошукової оптимізації надійшли від власників сайтів Інтернет-магазинів з Києва.

Юридичні консультації і публікації, з якими варто ознайомитись:

Поряд з цією юридичною консультацією про укладення договору надання послуг з SEO-просування, рекомендуємо уважно вивчити питання договірного оформлення розробки веб-сайтів та программного забезпечення. Обидві юридичні консультації викладені на сторінках блогу веб-сайту Legal Support Ukraine.

Письмова юридична консультація про складання, оформлення і підписання договору на розробку веб-сайту розміщена за посиланням – Складання і правильне оформлення договору на розробку сайту. Знання і поради, наведені у юридичній консультації, допоможуть захистити Ваші інтереси при підготовці і підписанні договору. Поради щодо складання технічного завдання, актів та інших додатків до договору, упередять більшість типових помилок, що нерідко призводять до фінансових втрат, як з боку замовника, так і з боку виконавця за договором. Контактні телефони для отримання допомоги юристів: +38 050 643 79 03 та +38 063 626 85 23.

Юрист Євгеній Мовчун