Правова організація роботи телекомунікаційних компаній

Юридична організація роботи телекомунікаційних компаній та підприємств в Україні.

Правова організація роботи телекомунікаційних компаній

Надання послуг “пакетного телебачення” та бездротового зв’язку, робота інтернет-провайдерів та інших телекомунікаційних компаній – все це різновиди, хоча і різних масштабів, підприємницької діяльності у сфері телекомунікації. Маючи досвід у цій сфері, онлайн-юристи Legal Support діляться знаннями, які спрощують процес заснування компанії та налагодження її ефективної роботи.

До Вашої уваги нова публікація з роз’ясненнями юридичного характеру – Правова організація роботи телекомунікаційних компаній в Україні. Піднята тема цікава, а діяльність у цій сфері перспективна, хоча і потребує суттєвих капіталовкладень. Для початку, пропонуємо ознайомитись з переліком найчастіших правових питань, які виникають у процесі заснування телекомунікаційної компанії та налагодження її повсякденної роботи.

Юридична організація роботи телекомунікаційних компаній та підприємств в Україні.
Діяльність у сфері телекомунікації: ліцензійні умови, вибір системи оподаткування і заснування компанії в Україні.

Юридична організація роботи телекомунікаційних компаній.

Юридична організація підприємницької діяльності у сфері телекомунікації пов’язана з вирішенням деяких специфічних питань, таких як відповідність ліцензійним умовам, внесення компанії до Реєстру операторів і провайдерів телекомунікаційних послуг, пошук альтернативи ліцензуванню користування РЧР (радіочастотним ресурсом). Цим специфічним питанням передують і більш типові організаційні: вибір організаційно-правової форми, КВЕДів і системи оподаткування майбутнього підприємства, заснування телекомунікаційної компанії та її реєстрація у ЄДР.

З нашої консультації про правову організацію роботи телекомунікаційних компаній Ви дізнаєтесь про:

 1. Вибір організаційно-правової форми, підбір і визначення КВЕДів для діяльності у сфері телекомунікації.
 2. Договір між засновниками телекомунікаційної компанії:
  • установчий договір телекомунікаційної компанії;
  • корпоративний договір між учасниками товариства.
 3. Визначення системи оподаткування, варіанти і рекомендації.
 4. Заснування і реєстрація компанії.
 5. Ліцензійні умови у сфері телекомунікації, реєстр операторів та “альтернативні рішення”.
 6. Реєстрація допоміжних суб’єктів господарювання – ФОП (фізичних осіб – підприємців).
 7. Підготовка публічних оферт і організація роботи зі зверненнями клієнтів (фізичних осіб).
 8. Договірне оформлення надання телекомунікаційних послуг іншим суб’єктам господарювання (фізичним особам – підприємцям та юридичним особам).

Інформація у консультації викладена на прикладі юридичної організації діяльності телекомунікаційної компанії, що працює як інтернет-провайдер та надає послуги населенню, підприємствам та підприємцям. Почнемо з вибору організаційно-правової форми та визначення видів економічної діяльності за чинним класифікатором.

Вибір організаційно правової форми, підбір і визначення КВЕДів для телекомунікаційної діяльності.

Сфера телекомунікації неоднорідна і кінцевий перелік КВЕДів для кожної окремої компанії у незначній мірі відрізнятиметься. Незважаючи на це, є відносно сталий перелік видів діяльності, який можна взяти за основу. Типові КВЕДи телекомунікаційної компанії (ідеально підходять для “інтернет-провайдерів”, надання послуг “кабельного телебачення” та, у перспективі, послуг “хостинг-провайдера”):

 • КВЕД 61.10Діяльність у сфері проводового електрозв’язку“, що включає експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, які передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури проводового електрозв’язку. КВЕД 61.10 також включає: купівлю доступу та пропускної здатності мережі у власників і операторів мереж, а також надання телекомунікаційних послуг із використанням цих потужностей для бізнесу та населення; надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної інфраструктури; комплектування пакета каналів і його розповсюдження без створення телевізійних програм.
 • КВЕД 61.20Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку“. КВЕД 61.20 передбачає експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури безпроводового електрозв’язку. КВЕД 61.20 також включає купівлю доступу та пропускної здатності мережі у власників та операторів мереж, а також надання безпроводових телекомунікаційних послуг (крім супутникових) з використанням цих потужностей для бізнесу та населення; надання доступу до мережі Інтернет оператором безпроводової інфраструктури; комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм
 • КВЕД 63.11Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність“. Цей вид діяльності включає надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов’язану із цим діяльність, надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), таких як: веб-хостинг, потокові послуги тощо.
 • КВЕД 60.20Діяльність у сфері телевізійного мовлення” передбачає створення телевізійними каналами повного пакета програм на основі придбаних програмних компонентів (художніх фільмів тощо), контенту власного виробництва (місцеві новини, репортажі в прямому ефірі), або комбінування обох видів компонентів. КВЕД 60.20 в додаток передбачає створення програм, вільно доступних користувачам, а також програм, доступних тільки на основі передплати. Сюди відноситься створення програм для каналів, що демонструють відео на запит.
 • КВЕД 62.09Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем“. КВЕД 62.09 буде корисним телекомунікаційним компаніям для технічного обслуговування клієнтів, у тому числі налаштування клієнтського обладнання.
 • КВЕД 73.12Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації“. Інтернет-провайдери та компанії, що надають послуги пакетного/кабельного телебачення, мають власні інформаційні майданчики, веб-портали тощо. Ці інформаційні платформи чудово підходять для залучення додаткових коштів через надання послуг з розміщення на них реклами третіх осіб. Для повноцінної роботи у сфері реклами не зайвим буде додати і КВЕД 73.11 Останній вид економічної діяльності відкриває можливість надавати весь спектр рекламних послуг, включаючи консультування з питань розміщення реклами.

Види діяльності за кодами 62.09, 73.11 та 73.12 є факультативними і дозволяють телекомунікаційній компанії надавати супутні послуги. З досвіду супроводу телекомунікаційних компаній можемо сказати, що обслуговування обладнання клієнта та залучення коштів від реклами – це типова діяльність. І якщо функції обслуговування обладнання клієнта можна “повісити” на “кишенькового” субпідрядника в організаційно-правовій формі ФОП, то працювати за КВЕДами 73.11 та 73.12 найчастіше доводиться від імені юридичної особи.

Обмежень щодо вибору організаційно-правової форми телекомунікаційної компанії немає. Ви можете заснувати компанію у формі ПП, ТОВ, ТДВ або навіть акціонерного товариства. Спираючись на досвід юридичного супроводу, радимо зупинитись на найбільш поширеній та універсальній ОПФ та заснувати телекомунікаційну компанію у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Про порядок створення товариства і особливості статуту телекомунікаційної компанії у формі ТОВ читайте нижче.

Заснування ТОВ для діяльності у сфері телекомунікації.

Реєстрація товариства для діяльності у сфері телекомунікації проходить за звичайним сценарієм. Проте, залучення інвестицій і необхідність надійно та справедливо урегулювати відносини між усіма засновниками компанії – підвищують значення статуту та висувають особливі вимоги до цього установчого документу. Заснування телекомунікаційної компанії супроводжується залученням засновниками суттєвих сум коштів та формуванням статутного капіталу у значних розмірах. Всі ці питання логічно вирішити разом і заздалегідь, уклавши установчий та корпоративний договір.

Порядок заснування товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснюватиме діяльність у сфері телекомунікації, виглядає таким чином:

 1. Укласти установчий договір між засновниками телекомунікаційної компанії. Укладення установчого договору не обов’язковий крок, проте вкрай бажаний з огляду на особливості заснування і діяльності телекомунікаційних компаній, а також відносин між засновниками.
 2. Підготувати статут товариства, що, окрім відображення специфічних особливостей, характерних для телекомунікаційної компанії, повинен відповідати приписам нового закону про товариства та враховувати актуальні зміни законодавства. Нюанси підготовки статуту товариства за новим законом описані у статті – статут товариства за новим законом.
 3. Визначити розмір статутного капіталу та порядок його формування. Статутний капітал товариства може бути сформований за рахунок грошових коштів або іншого майна, наприклад, телекомунікаційного обладнання. При формуванні статутного капіталу за рахунок не грошових внесків, вартість майна, яке передається до статутного капіталу, оцінюється установчими зборами засновників компанії. Вартість нерухомого майна має визначатись з урахуванням оцінки, проведеної у встановленому законом порядку. Статутний капітал та механізм його поповнення – це зручний інструмент для залучення інвестицій. Після заснування компанії, новий закон про товариства надає можливість залучати інвестиції через внесення додаткових вкладів. Про зручні та маловідомі способи використання цього механізму читайте у консультації Legal Support про те, як оформити внесення додаткових вкладів до статутного капіталу. Бажано одразу закласти до положень статуту товариства цей зручний механізм залучення інвестицій з описаними у консультації особливостями.
 4. Провести установчі збори товариства та оформити прийняті рішення у формі протоколу установчих зборів. Якщо Ви є єдиним засновником компанії, то замість протоколу установчих зборів складається письмове рішення засновника, яке також підлягає нотаріальному засвідченню.
 5. Заповнити реєстраційну заявуФорма №2 “Заява щодо державної реєстрації юридичної особи”. Відобразити у реєстраційній заяві КВЕДи з наданого нами переліку.
 6. За бажанням, заповнити та подати на реєстрацію разом з установчими документами Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. У разі обрання спрощеної системи оподаткування “зі старту”, необхідно зробити відповідну відмітку у реєстраційній заяві (Форма №2).

Підписи засновників на установчих документах компанії нотаріально засвідчуються. Установчі документи подаються на реєстрацію до державного реєстратора. Існує 2 варіанти: 1) подати установчі документи телекомунікаційної компанії на реєстрацію до центру надання адміністративних послуг; 2) провести реєстрацію ТОВ через нотаріуса. Другий варіант є оптимальним та має численні переваги для засновників підприємства.

Правова організація роботи телекомунікаційних компаній не завершується на заснуванні і реєстрації телекомунікаційної компанії. Навпаки, це – тільки початок. Далі відбувається юридична організація роботи з клієнтами, підрядниками та субпідрядниками.

Договір між засновниками телекомунікаційної компанії.

Установчий договір – це угода між засновниками, яка укладається до реєстрації компанії. В установчому договорі можна вирішити всі питання, які виникають у процесі заснування і створення телекомунікаційної компанії. Наприклад, умови та спосіб формування статутного капіталу, призначення керівника тощо. Є можливість вирішити питання, які виходять за межі процесу створення компанії. Наприклад, умови розподілу дивідендів між учасниками майбутньої компанії.

Корпоративний договір між засновниками товариства укладається після заснування і реєстрації телекомунікаційної компанії. Укладення корпоративного договору – це додатковий і необов’язковий крок, який допомагає упередити конфлікти між участниками ТОВ. Корпоративний договір складається тільки якщо у товаристві є 2 або більше учасника. Доцільність укладення корпоративного договору збільшується разом із збільшенням числа засновників (учасників) компанії.

Система оподаткування, ліцензійні умови і допоміжні суб’єкти господарювання.

При заснуванні підприємства завжди постає питання вибору системи оподаткування. І, на перший погляд, вибір є очевидним, а саме спрощена система оподаткування і єдиний податок. У розрізі реєстрації юридичної особи мається на увазі третя група єдиного податку. Проте, враховуючи масштаби діяльності телекомунікаційної компанії, обороти та поточні витрати, загальна система оподаткування виглядає цілком привабливо, особливо для компаній з стабільно високим оборотом.

Таким чином, на перспективу – вибір за загальною системою оподаткування. На початку діяльності, при невеликих оборотах та відсутності значних сум, які можна включити у податковий звіт як витрати, загальна система оподаткування поступається спрощеній. Тож, “зі стартудоцільним виглядає обрання спрощеної системи оподаткування (3 група), при досягненні лімітів якої, підприємство завжди зможе перейти на загальну систему.

Варіант на єдиному податку цілком логічно вписується у мінімалістичну формулу правової організації діяльності телекомунікаційної компанії, яка орендує необхідні потужності для надання послуг своїм клієнтам. На перших порах це спростить звітність та ведення бухгалтерського обліку. Перейти на єдиний податок (третю групу) можна у процесі заснування і реєстрації компанії. Для цього разом з установчими документами телекомунікаційної компанії до реєстратора (нотаріуса) подається заповнена заява про застосування спрощеної системи оподаткування.

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій і створення допоміжних суб’єктів господарювання.

Телекомунікаційні компанії та підприємці, які надають послуги у сфері телекомунікації, включаються до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Веденням реєстру відає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Чи передбачається ліцензування телекомунікаційної діяльності? Так, є ліцензійні умови, яким мають відповідати компанії, які працюють у сфері телекомунікації. Такий порядок застосовується лише стосовно деяких видів діяльності у сфері телекомунікації. Наприклад, ліцензування користування РЧР. Ліцензійні умови стосуються діяльності телекомунікаційних компаній, які використовують радіочастотний ресурс України. Отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом здійснюється через звернення підприємства до НКРЗІ (місто Київ, вулиця Солом’янська, 3).

Чи може телекомунікаційна компанія надавати послуги у сфері безпроводового електрозв’язку без ліцензування РЧР? Виходячи з опису КВЕДу 61.20 (дивіться вище), чинних правил та усталеної практики, може, за певних умов. На перших порах доцільно спростити правову організацію роботи телекомунікаційних компаній через оренду потужностей діючих на ринку операторів.

На чому ще можна заощадити телекомунікаційній компанії? Елементом організаційно-правової та податкової оптимізації є створення і реєстрація мережі допоміжних суб’єктів господарювання для отримання платежів за послуги від населення. Такий крок тим більше доцільний, якщо Ви “зі старту” обрали загальну систему оподаткування. Так працює ТОВ “МАКСНЕТ” (код ЄДРПОУ 34633951), ТОВ “3КАП-Н” (код ЄДРПОУ 42555763) та більшість телекомунікаційних компаній в Україні.

Підготовка публічних оферт телекомунікаційної компанії та організація роботи зі зверненнями клієнтів.

Правильне документальне оформлення сайту завжди має значення. Сайт телекомунікаційної компанії тим більше потребує продуманого правового оформлення та коректно складених публічних угод. Адже через сайт (веб-портал) такої компанії, наприклад, інтернет-провайдера, реалізується прийом платежів, робота особистого кабінету клієнта та допоміжних сервісів.

Щоб зробити якісне юридичне оформлення сайту достатньо двох публічних угод. Їх назва може різнитись, але зазвичай це Правила споживача телекомунікаційних послуг та Політика конфіденційності. Правила споживача телекомунікаційних послуг оформлюються у формі публічної оферти та викладаються як правила користування сервісом, послугами зв’язку тощо. Положення про конфіденційність забезпечує дотримання правил, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”. А якщо отримувачами послуг (навіть через супутні сервіси) можуть бути громадяни країн, які входять до складу Європейської економічної зона, то Положення про конфіденційність має бути GDPR compliant (Політика конфіденційності сайту та GDPR).

Організація роботи зі зверненнями клієнтів полягає у їх об’єктивному розгляді з дотриманням строків, встановлених Законом України “Про звернення громадян”. Розгляд звернень з юридичних питань, а також претензій клієнтів, краще доручити юристам, які обслуговують Вашу компанію.

Договірне оформлення надання телекомунікаційних послуг підприємствам.

Публічна оферта застосовується для оформлення відносин і отримання платежів від населення (не суб’єктів господарювання). Для роботи з іншими компаніями і підприємцями потрібно підготувати угоду про надання телекомунікаційних послуг. Кожен звітний період надання послуг має “закриватись” Актом про наданні послуги. Збільшення ціни послуг та інші зміни слід оформлювати Додатковою угодою.

Робота з “населенням” і прийом платежів від звичайних фізичних осіб проходить набагато простіше: акти про надані послуги не потрібні, для оплати достатньо публічної оферти та/або реквізитів рахунку. Доцільним є “інтеграція способів оплати” з популярними платіжними сервісами.

Також, щоб працювати за КВЕДом 61.20 (надавати послуги з експлуатації, технічного обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають дані з використанням інфраструктури бездротового зв’язку) в “обхід ліцензуванню” потрібен договір оренди потужностей з оператором мережі, який має дозвіл. До пакету угод, необхідних для правового оформлення роботи телекомунікаційних компаній варто включити: угоди між ТОВ та “допоміжними ФОП”, оренди приміщень, договори поставки, надання послуг та інші угоди.

На питанні договірного оформлення діяльності у сфері телекомунікації завершуємо цю консультаційну публікацію. Юридична організація роботи телекомунікаційних компаній розглянута нами у комплексі та розкладена на окремі питання у порядку їх черговості: вибір системи оподаткування та організаційної форми; заснування компанії; оформлення відносин між учасниками (засновниками); підготовка публічних оферт телекомунікаційної компанії та інших угод, які необхідні Вам у роботі.

Звичайно, у рамках цієї статті неможливо охопити абсолютно всі юридичні питання організації роботи телекомунікаційної компанії в Україні. Тому онлайн-юристи Legal Support пропонують додаткову консультативну допомогу, а також правовий супровід під час заснування і подальшої роботи Вашої компанії.

Команда юристів Legal Support