Правове оформлення Технічного завдання

Оформлюємо технічне завдання правильно, дотримуючись порад юриста.

Правове оформлення Технічного завдання

Стаття-консультація про оформлення технічного завдання до договорів розробки сайтів і програм. Стаття призначена для замовників робіт і послуг з розробки, веб-студій та розробників програмного забезпечення. Підготовка матеріалу про оформлення ТЗ обіцяна нами у статті про юридичні тонкощі розміщення додатків у Google Play. Що ж, виконуємо обіцянку!

Це не теоретичний матеріал з цитатами законів. Перед вами правова консультація з практичними рекомендаціями стосовно правильного оформлення технічного завдання до договорів, за якими проводиться створення сайтів і кінцевих програмних продуктів. Цією ж консультацією можна керуватися у процесі оформлення ТЗ до договору про пошукову оптимізацію веб-сайту. Поруч з універсальними порадами, будуть наданні посилання на 3 консультації. Перша – про підготовку договорів на розробку програмного забезпечення. Друга – про створення на замовлення веб-сайту. Третя – про проведення заходів з SEO-оптимізації. Ці три статті (посилання далі) містять інформацію, яка доповнює рекомендації з сьогоднішньої консультації.

Головне про правове оформлення ТЗ до договорів розробки програм і сайтів.
Що залежить від технічного завдання та як правильно його оформити?

Формальне і зверхнє ставлення до підготовки і оформлення технічного завдання не допустиме. Однозначно і чітко складене ТЗ – в інтересах кожної сторони договору. Замовник сайту або програмного додатку отримає бажаний кінцевий результат з обумовленим набором функцій тільки тоді, коли у завданні ясно і чітко зазначені всі складові модулі кінцевого продукту, їх функції та критерії визначення належної функціональності.

У чому інтерес розробників? У чіткості та зрозумілості завдання замовника, його однозначності. Чи доводилось працювати з клієнтом, який постійно змінює вимоги до кінцевого продукту навіть за межами його узгоджених “на словах” варіацій? Наявність технічного завдання з визначеними стадіями розробки, чіткими вимогами до кінцевого продукту та критеріями визначення належної функціональності – це завжди в інтересах і замовника, і розробника.

Оформлення ТЗ до договорів розробки сайтів і кінцевих програмних продуктів.

Технічне завдання  є невід’ємною частиною договору, яка не просто вирішує, а повністю знімає можливі спори у відносинах замовника і розробника щодо того, яким має бути кінцевий продукт та як він має працювати. Правильно сформульований документ відкриває двері до плідної співпраці. Замовники отримують функціональний кінцевий продукт (програму, сайт) з узгодженими у ТЗ можливостями, а розробники чітке завдання і розуміння “напрямку руху”.

ТЗ до договорів про розробку програм і сайтів складається у вигляді окремого розділу договору або як додаткова угода – додаток до основного договору. Другий спосіб оформлення ТЗ має поширеніше застосування саме у сфері IT. І це логічно, адже текст технічного завдання нерідко “об’ємніший” за текст основного договору, часом у десятки, а то і сотні разів.

У практиці юридичного супроводу відносин між замовниками і розробниками програмних продуктів нерідко стикаємося з 2 поширеними міфами. Перший з них  – “технічне завдання є скриптом і детальним описом процесу розробки програмного забезпечення”. Ні, подібний підхід має сенс лише у вкрай рідкісних випадках. Інший міф – “технічне завдання може скласти лише розробник”. Знову таки ні, якщо тільки мова не йде про державне замовлення та/або фіксовану технічну специфікацію кінцевого продукту.

Технічне завдання може скласти і замовник, і юрист. Істина от у чому – є критично важливі елементи технічного завдання, які стосуються і його форми, і його змісту (про них у переліку нижче). Головне врахувати правило (вважайте це ядром ТЗ) – технічне завдання має чітко описувати алгоритм роботи і функціональні блоки програми або сайту. Опис того, як розробник буде досягати визначеної у ТЗ функціональності і критеріїв належної роботи програми чи сайту, допустимо не наводити у технічному завданні.

Таким чином, від технічного завдання залежить функціональність кінцевого продукту і його відповідність очікуванням замовника, які і мають лягти в основу ТЗ. Розробник, у свою чергу, отримує можливість спокійно працювати за чітко визначеними критеріями та не відволікатись на нескінченні уточнення.

Різні підходи до розробки, різні договори і варіації технічного завдання.

Візьмемо за приклад розробку і наступне просування веб-сайту туристичного агентства. Ніхто не стане сперечатись з тим, що розробка сайту і його просування є різними етапами, які часто виконуються різними підрядниками. Та навіть у випадку співпраці з однією багатопрофільною веб-студією, розробка сайту і його просування оформлюються різними угодами.

Перший етап юридично закріплюється через укладення Договору на розробку веб-сайту. Другий етап (просування) – Договором про SEO-оптимізацію (пошукову оптимізацію) сайту. Зі змістом зрозуміло, в усіх випадках матимуть місце свої унікальні вимоги до кінцевого результату, різні критерії оцінки якості та способи контролю. А як щодо форми? Форма ТЗ теж відрізнятиметься, хоча і не настільки як зміст.

Різні підходи до співпраці з розробниками та до організації роботи над кінцевим продуктом теж впливають на зміст і оформлення технічного завдання. Це чітко прослідковується з різноманіття договорів про розробку програмного забезпечення і технічних завдань до них. Тож особливості оформлення ТЗ є, про них можете дізнатися з вказаних статей за посиланнями. І якщо технічні завдання до договорів на розробку сайтів і програм мають чимало спільного, особливо у ракурсі визначення завершеного функціонального продукту, то договір про пошукову оптимізацію відрізняє вкрай специфічне ТЗ.

Дякуючи можливості винести за дужки раніше розглянуті особливості кожного з названих варіантів, перейдемо безпосередньо до загальних і універсальних рекомендацій, які закладуть основу продуктивних робочих стосунків між замовником і розробником.

Як правильно скласти технічне завдання і отримати якісний кінцевий продукт?

Оформлюємо технічне завдання правильно, дотримуючись порад юриста.
Вісім принципів коректного ТЗ. Оформлюємо технічне завдання правильно, дотримуючись порад юриста.

Технічне завдання починається і завершується юридичною мовою, його ж ядро – це те, над чим уважно працюють замовник і розробник, їх представники. До вашої уваги 8 маркерів (принципів) з якими зможете правильно скласти технічне завдання і отримати якісний кінцевий продукт за договором:

  1. Оформлення ТЗ із зазначенням повних реквізитів сторін – технічне завдання, складене як додаткова угода до основного договору, оформлюється так само, як і основний договір. На першому та останньому аркушах ТЗ обов’язково зазначаються реквізити сторін. Сторони або їх уповноваженні за дорученням повірені підписують кожну сторінку технічного завдання, не тільки останню. Якщо ТЗ викладено на десятках, а то і сотнях аркушах, замість підписання кожного аркушу, технічне завдання прошивається, пронумеровується і скріплюється біркою з підписами сторін. Підписи у ТЗ, так само як і в основному договорі, можна додатково завірити у нотаріуса.
  2. Чіткість та однозначність технічного завдання – на важливість дотримання принципу формування чіткого і однозначного завдання ми наголошували. Відсутність невизначеностей та суперечностей у ТЗ відповідає інтересам обох сторін.
  3. Вичерпність завдання (наскільки це можливо) – навіть при наданні послуг з пошукової оптимізації, доцільно, окрім критеріїв належності результату, визначити мінімальний набір заходів, які здійснюються виконавцем.
  4. Наявність опису функціональності кінцевого продукту – при складані чіткого, послідовного і структурованого завдання, дотримання цього принципу відбувається саме собою. Створення робочого продукту з обумовленим у ТЗ набором функцій і є кінцевою метою укладення таких договорів, як договір на розробку програми чи сайту. З цього виходить, що попередній опис функцій кінцевого продукту – це “must have” частина вашого технічного завдання. Алгоритм роботи програмного продукту / сайту, перелік і детальний опис функціональних блоків – ключовий елемент правильно складеного технічного завдання.
  5. Наявність у ТЗ критеріїв оцінки якісного і належного результату робіт (послуг). Створений сайт або програма формально може мати набір робочих функцій. Але через не визначення сторонами критеріїв належної якості результату, між розробником і замовником часом виникають суперечності при прийманні-передачі результатів робіт. Щоб не з’ясовувати так чи не так реалізовані функції або зовнішній вигляд (інтерфейс) кінцевого продукту, визначте у завдані критерії оцінки. Це удвічі важливіше при укладені договору пошукової оптимізації сайтів, адже на відміну від договору розробки сайту, передбачати абсолютно весь алгоритм дій у ТЗ для сеошника не раціонально. Замість цього краще визначити конкретні критерії і показники якісного результату роботи спеціаліста.
  6. Чітке зазначення дедлайнів на кожному етапі робіт (також з розряду “must have”).
  7. Зазначення про субпідрядників та їх сферу відповідальності, якщо такі залучаються розробником і це передбачено договором. Наприклад, дизайнерські роботи при розробці сайту.
  8. Передбачений порядок внесення змін і уточнень до технічного завдання та відповідно кінцевого продукту, який створюється за договором. Зазвичай подібний порядок прописується у договорі, хоча сторони можуть його вказати і розписати у подробицях прямо у ТЗ. Неоднозначність або повна відсутність положень про порядок внесення змін і уточнень призводить до зловживань. Що ж до порядку внесення змін до технічного завдання в цілому, то з цим простіше – порядок має бути такий самий, як і щодо внесення змін до основного договору. Перевірений варіант – узгодження сторонами і оформлення нової додаткової угоди до договору (нового ТЗ), що повністю замінює попередню редакцію.

Користуйтеся і звіряйтеся з цим списком, укладаючи договори про розробку сайтів і програм. Сьогоднішня коротка консультація завершена і наостанок два речення “на правах реклами”. У нас є декілька варіантів бланків ТЗ, які ідеально підходять під різні цілі – від розробки сайту під ключ до банальної SEO-оптимізації. Будемо раді заощадити ваш час, надавши якісний та перевірений у роботі документ.

юрист Євгеній Мовчун

+38 050 643 79 03

Блог – Правове оформлення Технічного завдання