NCA (Non-compete agreement)

Як правильно оформити і підписати NCA угоду про неконкуренцію?

NCA (Non-compete agreement)

Для чого укладають NCA договір? У світовій практиці Non-compete agreement застосовується у відносинах між роботодавцем і найманим працівником, між замовником і виконавцем. В Україні угода про неконкуренцію знайшла своє застосування у правовідносинах між замовником і підрядником у таких сферах: IT, проектна діяльність, дослідне і технологічне виробництво, реалізація унікальних авторських проектів.

NCA договір non-compete agreement для IT дослідного і технологічного виробництва.
NCA (Non-compete agreement) для IT, дослідного і технологічного виробництва.

NCA (Non-compete agreement) – для чого цей договір?

Практика застосування NCA є показником здорових відносин і бажання бізнесу бути конкурентноспроможним. Угоди про неконкуренцію надають можливість безпечно реалізувати перспективну ідею, розробити і вивести на ринок по-справжньому унікальний продукт, унікальну технологію. NCA договір доповнює заходи, направленні на оформлення і захист об’єктів права інтелектуальної власності. Реєстрація і патентування гарантує юридичний захист від неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності. Non-compete agreement покликаний доповнити цей механізм інструментарієм дисциплінарного і організаційного характеру.

Сам факт витоку унікальних знань і напрацювань за межі компанії – неприємний виклик. У разі, коли мова йде про перетікання персоналу з унікальним досвідом до конкурента, Ваша компанія може опинитись у критичній ситуації. Договір про неконкуренцію не виключає всі подібні випадки, але відчутно зменшує їх кількість.

Слід визнати, що в Україні у рамках трудових відносин між роботодавцем і найманим працівником Non-compete agreement і санкції цієї угоди мають обмежене практичне застосування. Норми КЗпП України (Кодексу законів про працю України) не дозволяють обмежувати права працівника на реалізацію права на працю. Положення статей 2, 2-1, 5-1 та 22 гарантують кожному право на професійну самореалізацію і вільний вибір роботодавця. Тобто, чинне законодавство про працю не дозволяє обмежувати працівника у виборі роботодавця, сфери зайнятості та способу використання професійних навичок. Судова практика в Україні у більшості своєму теж не на користь роботодавців.

Виключення з наведеного правила (хоча і обмежене) – положення, так званного, Закону про Дія City. NCA розглядається як угода про уникнення конкуренції зі строковим негативним зобов’язанням. Предмет NCA — утримання від дій конкурентного характеру стосовно роботодавця. Закон не містить положень, які б дозволяли стягувати з працівника більше ніж винагорода за основним договором. У рамках Дія City NCA не обмежує право на працю та вибір роботодавця, NCA лише встановлює наслідки неконкурентних дій.

Відносини “Замовник – виконавець (підрядник)”, особливо зі статусом ФОП (фізичної особи-підприємця) – інша справа. Навіть у реаліях України Non-compete agreement ідеально доповнить договір про надання послуг (виконання робіт) та забезпечить належний результат.

Чи має сенс укладати NCA договір в Україні?

NCA договір та угоди про неконкуренцію мають в Україні обмежені можливості і обмежене застосування. Незважаючи на це, укладати Non-compete agreement в Україні сенс є. Договір про неконкуренцію буде корисним навіть з усіма обмеженнями. Результативне застосування NCA матиме успіх у випадках:

  • Відносин з фізичними особами-підприємцями. Всім відомий спосіб податкової оптимізації – реєстрація ФОП на фактично найманих працівників. За такою схемою вибудовано роботу 80% українських компаній у сфері інформаційних технологій.
  • У рамках цивільно-правових відносин (не трудових). Однак, будьте обережні у використанні цивільно-правових угод з фактичними працівниками. Відносини за довготривалими цивільно-правовими угодами небезпечні для “де-факто роботодавців”. Такі угоди розглядаються Державною службою України з питань праці як приховані трудові. Фахово складена скарга до Держпраці призведе до накладення суттєвих штрафів, та навіть до кримінальної відповідальності – Стаття 172 Кримінального кодексу України (Грубе порушення законодавства про працю).
  • Оформлення додатком до договору про створення на замовлення програмного забезпечення та передачу майнових прав, інших подібних за змістом угод.
  • У відносинах, де замовником робіт/послуг виступає нерезидент і правова система країни резидентства якого дозволяє використовувати практику укладення NCA договорів.
  • Урегулювання відносин між роботодавцем і працівником у рамках спеціального правового режиму Дія City.
  • Як “психологічний” елемент організації інформаційної і технологічної безпеки на підприємстві. Таку функцію NCA виконає навіть у рамках української правової системи. Суттєві штрафи, передбачені у тексті Non-compete agreement, змусять задуматись навіть освіченого у юридичних питаннях працівника і підрядника.

Договір про неконкуренцію рекомендується використовувати разом з NDA (Non-disclosure agreement, договір про нерозголошення). NDA – це договір, який встановлює перелік конфіденційної інформації, яка стає або може стати доступною іншій стороні договору та не підлягає розкриттю, за виключенням випадків прямо передбачених у тексті NDA. Практика застосування Non-disclosure agreement і Non-compete agreement разом є усталеною, перевіреною і ефективною. Роль і значення NDA розкриті у консультації юриста – Що таке Non-disclosure agreement?

Non-compete agreement для IT, технологічного виробництва, проектної і дослідницької діяльності:

Інформаційні технології – не єдина сфера, у якій договір про неконкуренцію знайшов своє широке застосування. Наукова, дослідна, проектна діяльність також тісно пов’язані з необхідністю суворо зберігати унікальний напрацьований досвід. NCA договір або аналогічний договір про неконкуренцію використовується для врегулювання відносин з підрядниками, які надають послуги і виконують роботи, пов’язані з: виведенням нових сортів рослин; здешевленням, оптимізацією і поліпшенням технологій виробництва продовольчих та інших товарів; розробкою нових способів переробки вторинної сировини; покращенням споживчих якостей товарів тощо.

Специфіка діяльності науково-дослідних і проектних установ прямо вимагає наявності такого договірного механізму, як Non-compete agreement. В принципі, будь-яке технологічне виробництво має бути зацікавленим у збереженні напрацьованих у трудовому колективі унікальних навичок. Те саме стосується і підрядників ФОП, які тісно і на постійній основі працюють з Вашим бізнесом.

Кожна сфера правовідносин формує свій варіант угоди про неконкуренцію і наповнює її унікальним змістом. Так, Non-compete agreement, який юристи пишуть для IT-компаній, зазвичай викладається у формі додаткової угоди до договору про виконання робіт, надання послуг або створення на замовлення об’єкту права інтелектуальної власності. Наприклад, у формі додатку до Договору про створення програмного забезпечення і передачу майнових прав.

Non-compete agreement – перевірений помічник у захисті авторських проектів і унікальних напрацювань:

NCA договір – це також дисципліна цілісності творчих колективів і частина усталеної у ЄС і розвинених країнах практики регулювання відносин між автором перформансу і виконавцями, учасниками театральної трупи. Наші арт-юристи почали запроваджувати цей механізм і у відносинах всередині України.

Юристи об’єднання Legal Support тісно співпрацюють з митцями і творчими колективами. Звична практика юридичної допомоги включає правове оформлення і захист об’єктів права інтелектуальної власності. Ще у 2018 представники одного з творчих колективів звернулися за допомогою до наших юристів і поставили запитання – чи можна в додаток до заходів з захисту авторських прав винайти допоміжний спосіб захистити творчий колектив від крадіжки унікальних авторських ідей та способів їх утілення.

Малось на увазі наступне – як об’єкт авторського права можна захистити сценарій вистави, конкретний спосіб виконання вистави та навіть образ головних героїв вистави, але є питання, які не вирішуються у рамках захисту авторських прав. До них належить: використання повного складу колективу іншим автором в іншій виставі, але з натяком на начебто “досвід” та “зв’язок” з успішним перформансем іншого автора; неявне копіювання образів головних персонажів з успішних вистав, шляхом використання окремих акторів, які тісно пов’язані з такими персонажами; інші схожі зловживання.

Є думка, що це нормальна практика. Можливо і так, але не в тих випадках, які були продемонстровані замовниками. Одна справа – усвідомлене та обережне запозичення окремих ідей оригінального виконання твору, їх переосмислення. Інша справа – цілеспрямоване бажання використати відомість та успішність інших для того щоб привернути увагу до себе і своєї творчості. Ті приклади зловживань, які ми бачили, прямо натякали на недобросовісність “запозичень” окремих членів творчого колективу і їх досвіду. Це відбувалось на тлі успіху оригінального перформансу та в той час, як цей успіх тільки набирав оберти.

Ми вивчили практику арт-юристів з Німеччини та Франції і встановили, що останні активно використовують Non-compete agreement і його аналоги. Ситуацію спростило те, що відносини з акторами оформлені за цивільно-правовими угодами. Відповідно, ми підготували свій договір про неконкуренцію для вирішення цієї специфічної задачі. У такий цікавий спосіб NCA договір продовжив свою експансію в Україні.

Оформлюємо і підписуємо NCA договір правильно:

NCA договір адаптований під законодавство України, з правильно викладеним предметом, обов’язками сторін та іншими розділами – це 90% успіху його ефективного застосування. Інші 10% – дотримання правильної процедури укладення Non-compete agreement, а саме: оформлення та підписання угоди про неконкуренцію. Такі банальні речі, як підміна непідписаних сторінок NCA договору може поставити хрест на стараннях юриста.

Як правильно оформити і підписати NCA угоду про неконкуренцію?
Як правильно оформити і підписати Угоду про неконкуренцію?

Щоб правильно укласти NCA договір, належним чином його оформити і підписати дотримуйтесь рекомендацій:

  • зробіть у тексті договору про неконкуренцію посилання на основний договір і його реквізити;
  • пронумеруйте кожну сторінку NCA договору і переконайтесь, що інша сторона поставила свій підпис на кожній сторінці Вашого примірника договору;
  • якщо через значний обсяг угоди про неконкуренцію підписання всіх сторінок не є зручним варіантом – прошийте роздрукований договір та проклейте місце скріплення аркушів договору (зворотня сторона останнього аркушу) біркою, на якій сторони договору мають поставити свій підпис та вказати загальну кількість аркушів;
  • уважно перевіряйте і вказуйте у NCA реквізити сторін (зазначення лише ПІБ для фізичної особи працівника/підрядника без РНОКПП або реквізитів паспорту (ID карти) може легко перетворити Non-compete agreement на марний документ).

Що ще можна зробити щоб упевнитись у належній юридичній силі договору про неконкуренцію, який укладається з особливо цінним працівником або у high-risk ситуації? Дамо 2 поради – одну щодо змісту NCA, іншу щодо форми (оформлення) договору про неконкуренцію. Перше – персоналізувати положення договору під конкретне питання, конкретний проект, конкретні правовідносини. Друге – укладати Non-compete agreement у присутності нотаріуса та засвідчити підписи сторін у договорі.

Написання NCA (Non-compete agreement), шаблон договору:

Шаблон NCA договору – не оптимальний варіант для практичного використання з перспективою судового захисту. Юристи підготуються універсальний шаблон NCA договору, якщо поставлена така мета. Але відомо – універсальне рішення у своїй ефективності завжди програє рішенню, яке розроблене для вирішення конкретної специфічної задачі. Універсального шаблону NCA буде 100% достатньо тільки для використання у якості “психологічного запобіжника” від відтоку кадрів до Ваших конкурентів. Для реального захисту і можливості застосовувати договірні санкції рекомендуємо обирати варіант індивідуального написання Non-compete agreement для цілей Вашого бізнесу.

Індивідуальне написання NCA договору дозволить врахувати: суб’єктний склад, особливості правовідносин, які склалися з підрядниками (виконавцями) та найманими працівниками компанії; законодавство конкретної юрисдикції, судову практику, що склалась; характер основного договору про виконання робіт (надання послуг), в додаток до якого укладається угода про неконкуренцію.

На кожний вид правовідносин має бути свій Non-compete agreement, текст договору має враховувати специфіку правовідносин, а саме: господарських, трудових або цивільно-правових. Шаблон NCA також має бути складено з урахуванням країни реєстрації Вашої компанії та законодавства, обраного сторонами для регулювання відносин за угодою про неконкуренцію. Так, окремий шаблон Non-compete agreement має бути складено для використання з фізичними особами – підприємцями, ще один – у формі додатку до цивільно-правових угод, і третій шаблон NCA для використання з найманими працівниками, якщо це дозволяє законодавство про працю за місцем реєстрації Вашої компанії.

Ви маєте можливість отримати шаблон договору або замовити написання NCA договору для визначеної Вами мети у юристів об’єднання Legal Support. Достатньо описати результат, який бажаєте отримати від використання договорів про неконкуренцію, а також суб’єктний склад сторін договору. Наші юристи сформують і випишуть положення Non-compete agreement таким чином, щоб максимально задовольнити Ваші потреби.

Блог – NCA (Non-compete agreement) і практика застосування в Україні.