Новий Закон про ТОВ і Корпоративний договір

корпоративний договір написання, розробка і складання

Новий Закон про ТОВ і Корпоративний договір

Корпоративний договір і прийняття нового Закону про товариства з обмеженою відповідальністю. Законодавчі зміни останніх років призвели до фундаментальних перетворень у практиці розробки установчих документів товариств, оформлення відносин між учасниками ТОВ, залучення нових вкладів та збільшення статутного капіталу. Новації 2018 року та уточнення 2021 – 2022 років висвітлювались і висвітлюються юристами Legal Support. Відповіді на актуальні питання учасників товариства, такі як, розробка корпоративного договору, нового статуту ТОВ, чинний порядок реєстрації змін до ЄДР, викладаються і систематично оновлюються у дописах розділу Блог.

корпоративний договір написання, розробка і складання
Новий закон про ТОВ і Корпоративний договір

Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” прийнято 06 лютого 2018 року. Минулий 2021 рік також встиг порадувати нас черговими змінами законодавства та новою практикою правозастосування. Розпочнемо з найцікавішого – з корпоративного договору між учасниками ТОВ (ТДВ).

Що таке корпоративний договір?

Корпоративний договір є угодою, за якою засновники (учасники) товариства приймають на себе обов’язок реалізовувати свої права і повноваження у визначений договором спосіб або утримуватися від їх реалізації. За новим Законом корпоративний Договір є безвідплатним і обов’язково викладається у письмовій формі. Закон прямо вказує на те, що договір, який не відповідає таким вимогам, є нікчемним.

Кажучи простими словами, Корпоративний договір – це документ, за яким учасники товариства домовляються взаємодіяти один із одним, а також із Товариством у певний спосіб. Поряд зі Статутом ТОВ (ТДВ) такий договір встановлює правила гри для засновників (учасників). І якщо Статут товариства є публічним документом, “зовнішньою стороною медалі”, то Корпоративний договір – це конфіденційний документ, так би мовити, “прихована сторона медалі”.

Які переваги корпоративного договору за новим Законом про ТОВ і ТДВ?

На наш погляд, безсумнівним плюсом Корпоративного договору є згадана вище конфіденційність. І хоча деякі юристи негативно сприймають цю новацію, ми справедливо вважаємо, що внутрішній документ товариства об’єктивно може містити відомості, що не підлягають публічному розкриттю і розголошенню. Корпоративний договір здатний урегулювати у пріоритетному порядку безліч питань взаємовідносин між учасниками ТОВ, які неможливо або недоречно врегульовувати безпосередньо у статуті товариства.

Крім того, варто відмітити, що корпоративний договір може мати чітко визначені умови, з настанням/дотриманням яких учасник має право або зобов’язаний купити (продати) частку у статутному капіталі. Це, безперечно, позитивний момент. Учасники товариства і раніше мали можливість врегулювати подібні відносини шляхом укладення договору. Проте, це саме той випадок, коли “законодавча деталізація” зайвою не буде.

Новим Законом окремо передбачено, що інші угоди, укладені стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемними. Наявність подібного регулятивного правила надає особливого статусу корпоративному договору і забезпечує потенційно високий рівень судового захисту, у разі виникнення спору між учасниками товариства.

Разом з тим, конфіденційність положень корпоративного договору не є абсолютною. Окрім запитів компетентних органів, є і застереження у самому Законі. Так, корпоративний договір між учасниками підприємства, стороною якого є держава, територіальна громада або відповідна юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків належить державі чи територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті.

Новації Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Новий закон про ТОВ (ТДВ) відзначився не одним лише корпоративним договором. Весь комплекс змін, які стосуються ТОВ і ТДВ у зв’язку із ухваленням нового Закону про товариства, то тема окремої публікації. Проте, ми принаймні можемо виокремити окремі нюанси, які вперше знайшли своє детальне правове регулювання. До них, зокрема належать:

 • Безвідклична довіреність з корпоративних прав;
 • Наслідки прострочення внесення вкладу учасником товариства;
 • Детальний опис процедури зміни розміру (зменшення та збільшення) статутного капіталу товариства;
 • Глибока деталізація прав учасника товариства;
 • Порядок звернення стягнення на частку учасника товариства;
 • Опис порядку переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства;
 • Набуття товариством частки у власному статутному капіталі;
 • Чіткий опис порядку скликання загальних зборів учасників товариства (готуйтесь до відмов від державних реєстраторів з “нових” підстав);
 • Процедура заочного голосування;
 • Особливості прийняття рішення шляхом опитування та проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника;
 • Особливості проведення загальних зборів учасників товариства за межами території України та багато іншого.

Чи все так добре з Новим Законом про ТОВ (ТДВ)?

Незважаючи на в цілому позитивний зміст нового Закону, у юристів нашої команди залишився неприємний “після-смак”. Складається враження, що окремі складові “Закону про товариства” готували справжні фахівці, а остаточний документ виписували “помічники і радники” народних депутатів, які нездатні побачити і виправити елементарні логічні помилки.

Допущені помилки беруть свій початок ще з текстів проекту Закону про ТОВ (ТДВ). Так, ще в проекті Закону, замість учасників товариства, які приймають рішення одноголосно, вказано на “одностайність” прийняття рішення (надання згоди). На жаль, обов’язкова належність до певної “стаї” вкрай притаманна нашим законодавцям, що і знаходить своє віддзеркалення у проектах документів.

А щодо ще однієї логічної нісенітниці говорити буде зайвим, краще наведемо цитату з нового Закону (частина 2 статті 15) –

“Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
4) про ліквідацію товариства.”

Будь-яка адекватна людина розуміє, що загальні збори товариства у подібному випадку можуть, а точніше мають, прийняти декілька із запропонованих “на вибір” рішень одночасно. Чи стане це предметом для зловживань? Практика показує – приватні нотаріуси з повноваженнями “державних реєстраторів” не схильні до зловживань. З ЦНАПами ситуація інакша. Необ’єктивний розгляд документів і зловживання з боку держаних реєстраторів – поширене явище при поданні документів до Центрів надання адміністративних послуг.

І все ж таки, на наш погляд, переваги нового Закону про товариства переважають над його недоліками. Учасники і засновники товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю отримали документ, який заповнює прогалини, спрощує структуру і змістовне наповнення статутних документів товариств, та в цілому виконує свою задачу.

Чи потрібно укладати корпоративний договір у 2022 році, приймати статут товариства у новій редакції та вносити зміни до ЄДР?

1. Щодо корпоративного договору – Ви не зобов’язані укладати корпоративний договір після прийняття “Нового Закону про товариства”. Проте, маєте право укласти його вже зараз, саме Вам вирішувати – чи робити це у нинішньому 2022 році чи відкласти справу на потім. Корпоративний договір це корисний і специфічний інструмент врегулювання відносин між учасниками товариства. Саме тому він може знадобитись учасникам товариства вже сьогодні, а не через рік. Необхідність укладення корпоративного договору краще узгоджувати з юристом. Спеціаліст з корпоративного права надасть Вам ґрунтовну відповідь на це питання.

2. Статут товариства у новій редакції. Так, актуалізація статуту товариства у зв’язку з прийняттям нового Закону про ТОВ так чи інакше потрібна. Чи варто робити це негайно? Авжеж, це варто було зробити ще у 2018 році. Звісно, у кожного бізнесу можуть бути власні нюанси. У більшості випадків доцільно проводити зміни щодо актуалізації положень статуту разом з іншими, що чекали на свій час. Наприклад, одночасно з внесенням змін до складу учасників ТОВ чи зміни місцезнаходження товариства.

У прикінцевих та перехідних положеннях Нового Закону є застереження. Так, протягом року з дня набрання чинності Законом положення статуту товариства, що не відповідають Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству на день набрання чинності Законом. Затягувати зі змінами до установчого документу товариства явно не варто.

3. А коли ж вносити зміни до ЄДР? Саме тоді, коли статут Вашого товариства буде приведений у відповідність до вимог Закону. Дозволимо собі надати Вам пораду – поєднати державну реєстрацію змін, обумовлених затвердженням статуту в новій редакції, з іншими змінами, що назріли у Вашому товаристві (наприклад, щодо місцезнаходження чи керівника товариства). Такий крок зменшить витрати на послуги юриста та заощадить час.

Як замовити розробку корпоративного договору?

Розробка корпоративного договору та приведення у відповідність до вимог нового Закону про ТОВ статутних документів Вашого товариства – це безпосередня сфера компетенції юристів нашого об’єднання.

Більше того, лише одиниці фахівців юриспруденції правильно адаптують законодавчі новації під вимоги IT-сектору та сучасного Іnternet-бізнесу. Оновлення документів товариства, розробка корпоративного договору і нового статуту ТОВ, подальша реєстрація змін до ЄДР здійснюються нашими юристами у місті Київ, Харків, Одеса, Львів, Полтава і Запоріжжя. Для Вашої зручності, юристи Legal Support пропонують онлайн розробку корпоративного договору та інших документів товариства. Це надасть Вам можливість самостійно подати документи на реєстрацію змін до ЄДР та заощадити чималу суму коштів на юридичних послугах.

Контакти юристів Legal Support: +38 050 643 79 03, +38 063 626 85 23.

З повагою до читачів,

засновник NGO Legal Support Євгеній Мовчун

Матеріал консультації оновлений 11.01.2022

Блог – Корпоративний договір і Новий Закон про ТОВ та ТДВ