Як внести додаткові вклади до статутного капіталу?

Договір про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу.

Як внести додаткові вклади до статутного капіталу?

Внесення додаткових вкладів до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю дозволяє залучити інвестиції і отримати оборотні кошти без небажаних податкових наслідків. При залученні інвестицій до статутного капіталу ТОВ нерідко постає питання проведення непропорційного збільшення статутного капіталу – розподілення часток таким чином, щоб за свій вклад інвестор отримав меншу частку у статутному капіталі.

Наведений спосіб залучення інвестицій – здорова бізнес-практика у західних країнах. Завдяки Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” її можливо втілити у рамках правового поля України. Водночас інвесторів турбує інше питання – як гарантувати права та захистити інтереси інвестора при непропорційному збільшенні статутного капіталу товариства?

Договір про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу.
Залучення інвестицій та непропорційне збільшення статутного капіталу товариства.

Питання розглянуті у консультації: Як внести додаткові вклади до статутного капіталу? Які етапи оформлення і державної реєстрації внесення додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ? Як скласти протокол про залучення додаткових внесків і збільшення розміру статутного капіталу товариства? Чи потрібно укладати договір про внесення додаткових вкладів? Які особливості залучення інвестицій в іноземній валюті? Чи існує можливість провести державну реєстрацію непропорційного збільшення статутного капіталу, коли фактична сума внеску учасника більша ніж визначена за таким учасником частка у статутному капіталі?

Як оформити внесення додаткових вкладів до статутного капіталу?

Відповідь на питання буде надана на прикладі задачі одного з клієнтів. Поставлене перед юристами завдання виглядало таким чином: залучення інвестицій в сумі еквівалентній 800000 USD та входження 2-х інвесторів до складу учасників товариства з частками участі 10% у кожного. Фактичний розмір статутного капіталу на момент залучення інвестицій – 100000 грн. Основний КВЕД товариства – 46.46 (оптова торгівля фармацевтичними товарами). Головна умова клієнта чинний на момент збільшення статутного капіталу учасник ТОВ не вносить додаткові вклади або вносить у незначному розмірі.

Вирішити поставлену задачу можливо лише через непропорційне збільшення статутного капіталу товариства. Перед розглядом цієї процедури та її законодавчого обгрунтування, декілька абзаців про загальний порядок збільшення статутного капіталу і особливості залучення іноземних інвестицій.

За правилами статті 393 Господарського кодексу України оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях. Перерахунок сум в іноземній валюті у гривні провадиться за курсом встановленим Національним банком України.

Процедура збільшення статутного капіталу товариства визначена Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Стаття 16 Закону встановлює, що збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів відбувається в порядку, визначеному статтею 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Норма закону визначає – учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників або третіх осіб (інвесторів) за рішенням загальних зборів учасників.

Коли власники товариства залучають інвестиції через внесення додаткових вкладів, то знімають з себе потенційні проблеми з оподаткування. Отримання товариством внеску до статутного капіталу не вважається доходом за податковим законодавством. При відображенні операцій зі збільшення статутного капіталу шляхом додаткових внесків коштами, не виникає об’єкту для оподаткування податком на прибуток. При цьому, важливо правильно відобразити операцію у платіжних документах та документах первинного бухгалтерського обліку.

Договір внесення додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ.

Як внести до статутного капіталу товариства додаткові вклади інвесторів, які поки що не є учасниками товариства? Це дозволяє зробити договір, який складається з посиланням на процитовані положення статті 18 закону про товариства. Положення частини 8 статті 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачають, що з третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким третя особа зобов’язується зробити додатковий вклад у грошовій формі, а товариство – прийняти до складу учасників з відповідною часткою у статутному капіталі.

Укладення договору внесення додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ з іноземцями не суперечить нормам Господарського кодексу України. Така практика також узгоджується із Законом України «Про інвестиційну діяльність». Як і практично будь-яка інша угода, договір внесення додаткових вкладів або вкладів третіх осіб може оформлюватись у двомовній редакції. Єдина вимога – одна з редакцій договору має бути викладена українською.

Що вказувати у протоколі про збільшення статутного капіталу і залучення додаткових вкладів?

Окрім договору, для юридичного оформлення процедури збільшення статутного капіталу і залучення додаткових вкладів складаються 2 протоколи загальних зборів учасників товариства. У першому протоколі «про залучення додаткових вкладів» визначаються:

  • загальна сума збільшення статутного капіталу товариства;
  • коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу (частина третя статті 18 Закону №2275-VIII);
  • граничні строки внесення додаткових вкладів.

Перший протокол – це «попереднє рішення». Відповідно до позиції Міністерства юстиції України на даному етапі відбувається планування збільшення розміру статутного капіталу товариства, що у свою чергу не тягне за собою державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Другий протокол складається протягом одного місяця після спливу строку для внесення додаткових вкладів та після їх фактичного внесення. За другим протоколом загальні збори приймають «остаточне рішення» про затвердження результатів внесення додаткових вкладів, затверджують остаточний розподіл часток учасників та загальну суму статутного капіталу в результаті збільшення. Такі вимоги частини 9 статті 18 Закону №2275-VIII. Якщо додаткові вклади вносять нові учасники, то протокол також включає рішення про входження нових учасників товариства.

Остаточне рішення про збільшення розміру статутного капіталу прямо вказує на факт внесення додаткових вкладів, суму таких додаткових вкладів та розмір часток учасників у складі збільшеного статутного капіталу. Друге (остаточне) рішення загальних зборів учасників товариства про затвердження розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників підлягає держаній реєстрації.

Непропорційне збільшення статутного капіталу товариства.

У протоколі про збільшення статутного капіталу і залучення додаткових внесків можна передбачити механізм непропорційного збільшення статутного капіталу. У такому випадку важливо укласти Договір про внесення додаткових вкладів, який має дублювати механізм непропорційного збільшення. У попередньому та остаточному протоколах загальних зборів робиться вказівка на факт укладення подібної угоди. В додаток до договору, для проведення непропорційного розподілу часток учасників ТОВ в процесі збільшення статутного капіталу, рекомендується передбачити таку можливість у статуті товариства. Разом це допоможе переконати державного реєстратора у тому, що запланована процедура узгоджується з приписами статей 16 та 18 Закону.

Брак практики при очевидній зручності непропорційного розподілу часток для залучення інвестицій.

Щоб провести реєстрацію з першого разу, виписаний у протоколі механізм непропорційного розподілу часток у статутному капіталі має бути попередньо погоджений з держаним реєстратором. Справа у тому, що практика роботи державних реєстраторів сильно відстає від прогресивних можливостей Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Навіть у 2020 році абсолютна більшість державних реєстраторів не береться за проведення державної реєстрації збільшення статутного капіталу з непропорційним розподілом часток учасників товариства.

Прикро, але це так само стосується і нотаріусів, які працюють з ЄДР. Лише 2 нотаріуса з 10 погоджуються взятись за проведення державної реєстрації непропорційного розподілу часток. Які причини побоювань реєстраторів? Перша – брак практики. Друга – відсутність чітких роз’яснень юстиції. Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2018 №6623/8.4.3/32-18 щодо порядку державної реєстрації та діяльності товариств не розкриває питання непропорційного розподілу вкладів.

Відсутність офіційних роз’яснень юстиції, не дивлячись на наявність чіткої норми закону, призводить до того, що вирішення задачі непропорційного розподілу часток на практиці виглядає так:

  1. Пошук нотаріуса (реєстратора) за місцезнаходженням товариства, який розуміє суть поставленої задачі і готовий провести реєстрацію.
  2. Підготовка проектів: Договору про внесення додаткових вкладів; Протоколу про збільшення статутного капіталу і внесення додаткових вкладів; Протоколу про затвердження результатів залучення додаткових вкладів.
  3. Узгодження проектів документів з нотаріусом та інвесторами.
  4. Внесення додаткових вкладів та, за необхідності, підписання корпоративного договору з інвесторами, державна реєстрація збільшення статутного капіталу.

Механізм непропорційного розподілу часток у статутному капіталі.

Якщо виключити питання пошуку компетентного нотаріуса, то етапність проведення непропорційного збільшення статутного капіталу товариства така сама, як і у звичайному порядку. Тобто, протоколом оформлюється попереднє рішення, яке визначає строки внесення вкладів і власне механізм розподілу часток у збільшеному статутному капіталі. Далі укладається договір про внесення додаткових вкладів та відбувається фактичне їх внесення на рахунок товариства. Третій етап – оформлення другого протоколу і затвердження результатів. Четвертий – державна реєстрація.

Закон передбачає можливість непропорційного перерозподілу часток – номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника. Частина 3 статті 16 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Відмінність полягає у змісті рішень загальних зборів, відповідних протоколів та договору про внесення додаткового вкладу. У вказаних документах зазначається, що, наприклад, нові учасники ТОВ вносять до статутного капіталу внески у фактично обумовленому розмірі інвестиції (еквівалент 800000 USD). Однак, за рішенням загальних зборів та відповідно до Договору про внесення додаткових вкладів частки учасників у збільшеному статутному капіталі розподіляються таким чином:

  • чинний учасник ТОВ – 80% розміру збільшеного статутного капіталу;
  • новий учасник (інвестор №1) – 10% розміру збільшеного статутного капіталу;
  • новий учасник (інвестор №2) – 10% розміру збільшеного статутного капіталу.

У підсумку, на підставі укладеного Договору про внесення додаткових вкладів і положень статей 16, 18 Закону відбувається перерозподіл (непропорційний по відношенню до розміру фактичних внесків) номінальної вартості часток у статутному капіталі. Якщо Ви прагнете реалізувати саме такий спосіб залучення інвестицій, юристи Legal Support проведуть юридичну онлайн-консультацію та допоможуть з супроводом всієї процедури. Ми також забезпечуємо виїзний правовий супровід переговорів з інвесторами та процедури державної реєстрації збільшення статутного капіталу товариства. Така послуга доступна практично по всій Україні.

Які гарантії інвесторів (нових учасників) при непропорційному збільшенні статутного капіталу ТОВ?

Ефективним і перевіреним інструментом, який гарантує інтереси інвестора і нового учасника ТОВ, є корпоративний договір. Дізнайтеся більше з нашої статті-консультації про Корпоративний договір між учасниками ТОВ. Подібна угода – це єдине рішення, яке безпечно застосовується при непропорційному збільшенні статутного капіталу, коли фактичний вклад більший за частку у статутному капіталі, визначену за новим учасником. В додаток до корпоративного договору, декларативні гарантії інвесторів закріплені у розділі IV Закону України «Про інвестиційну діяльність» та главі 38 Господарського кодексу України.

+38 0506437903

юрист Євгеній Мовчун