Закон про електронну комерцію

Новий закон про електронну комерцію в Україні - головні правила digital комерції.

Закон про електронну комерцію

Електронна комерція активно витісняє традиційний “очний” спосіб продажу товарів. Чимало послуг також доступні онлайн або, принаймні, їх можна попередньо замовити і оплатити через Інтернет. Безперечно, є товари, які перед купівлею краще побачити “в живу”. У той же час, побутову техніку відомих виробників і безліч інших товарів зручно купувати і продавати у цифровому просторі. Тож що обрати – онлайн-магазин чи найближчий гіпермаркет електроніки? Чи є принципова різниця між тим де придбати PlayStation 5? Вирішувати тільки Вам! А щоб спростити розуміння правил купівлі-продажу товарів в онлайн-спосіб, Legal Support розповідає про правила цифрової комерції, закріплені у Законі України “Про електронну комерцію”.

Для кого призначена ця стаття? Юристи Legal Support підготували і виклали її у вільний доступ для продавців і покупців товарів, які обирають цифровий формат відносин. Зауважте – це не просто стаття, це – повноцінна юридична консультація, за яку, зазвичай, прийнято платити. Практика розміщення безкоштовних консультацій та інформування читачів блогу Legal Support – добра традиція наших юристів. Ми приділяємо увагу питанням, які носять потенційно конфліктний характер. Конфлікти між покупцями і продавцями завжди були і завжди будуть. Втім, у наших силах звести їх практично до нуля!

Новий закон про електронну комерцію в Україні - головні правила digital комерції.
Правила електронної комерції, про які слід знати як продавцям, так і їх клієнтам.

Закон про електронну комерцію в Україні

До 2015 року питання здійснення підприємницької діяльності у сфері електронної комерції не регулювалися спеціальним законом. Типові питання, включаючи суперечки між онлайн-магазинами і сервісами, а також їх клієнтами, розв’язувалися у порядку загальних положень Цивільного кодексу України та Закону України “Про захист прав споживачів”.

Сфера цифрової комерції вперше врегульована на рівні спеціального закону 03 вересня 2015 року. Вказаного числа підписано новий закон про електронну комерцію в Україні. Закон доповнювався протягом 2017 – 2021 років та нині викладений у редакції від 01.08.2021. Головні правила digital комерції, наведені у даній юридичній статті, вказані з огляду на останню чинну версію Закону України “Про електронну комерцію”.

Як і де застосовується закон про електронну комерцію? Кого стосуються його положення? Закон пояснює та уточнює особливості реалізації прав споживачів при купівлі товарів та отриманні послуг через Інтернет. Мова йде абсолютно про всі права за законом про захист прав споживачів (читайте більше у цифровому куточку споживача). Особливості реалізації загальновідомих прав споживачів виписані у новому законі з огляду на специфічність “цифрових” відносин “на відстані”. Таким чином, закон однаково важливий для покупців, продавців, а також підприємців, які надають послуги дистанційно з використанням цифрових технологій.

Крім того, дія закону поширюється на постачальників послуг проміжного характеру в інформаційній сфері. Ними є оператори (провайдери) телекомунікаційних послуг, оператори послуг платіжної інфраструктури, реєстратори, що присвоюють мережеві ідентифікатори, інші суб’єкти, що забезпечують передачу та зберігання інформації через інформаційно-телекомунікаційні системи.

Закон про цифрову комерцію дозволяє застосовувати угоди в електронній формі: оферти, користувацькі угоди, правила і політики. Можливість використовувати цифрові версії документів у роботі з клієнтами – позитивний крок з боку законодавця, який відповідає сучасній міжнародній практиці, інтересам digital-підприємців та їх клієнтів. Охарактеризуємо надану законом можливість двома словами – це зручно.

Наш парламент не часто приймає закони, яким можна надати виключно позитивну оцінку. Закон України “Про електронну комерцію” – приємне виключення з правил. Час познайомити Вас з головними правилами закону, нюансами провадження підприємницької діяльності у цифровому просторі та особливостями роботи з клієнтами через мережу Інтернет.

Головні правила провадження діяльності за законом про електронну комерцію:

Закон України “Про електронну комерцію” встановлює правила обов’язкові для підприємців, юридичних осіб та їх клієнтів, які вступають у правовідносини у цифровому просторі. Закон визначає основні принципи регулювання електронної комерції, серед яких знаковими є: свобода провадження підприємницької діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; свобода вчинення електронних правочинів; забезпечення належної якості товарів, робіт та послуг, що реалізуються у сфері електронної комерції; однаковість юридичної сили електронних правочинів та правочинів, укладених у письмовій формі; доступність комерційних електронних повідомлень та можливість обмеження їх надходження.

У тексті закону вказане вкрай важливе правило – Договір не може бути визнано недійсним у зв’язку з його вчиненням в електронній формі. Разом з тим, прогресивний і сучасний вектор закону не створює хаосу – там де мають застосовуватись обмеження, вони застосовуються. Так, якщо для провадження діяльності з розповсюдження товарів, виконання робіт чи надання послуг законом передбачено обов’язковість отримання ліцензії (дозвільного документа), бізнес може здійснювати реалізацію відповідних товарів, робіт, послуг виключно з моменту отримання ліцензії або дозволу на провадження відповідного виду діяльності.

Правовий статус і обов’язки продавця товарів та виконавця робіт/послуг за законом про електронну комерцію. Стаття 7 передбачає, що продавці товарів та виконавці робіт/послуг зобов’язані забезпечити прямий, простий і стабільний доступ клієнтів до інформації про:

 • повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи – підприємця;
 • місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації (місце фактичного проживання) ФОП;
 • адресу електронної пошти та адресу онлайн-магазину;
 • ідентифікаційний код для юридичної особи або РНОКПП для ФОП;
 • ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо обрана підприємцем діяльність підлягає ліцензуванню;
 • включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги;
 • вартість доставки товару.

Продавець (виконавець робіт / послуг) під час виконання електронного правочину зобов’язаний забезпечити повну відповідність предмета електронного договору, погодженого сторонами, кількісним та якісним характеристикам товару / послуг / робіт. Якщо підприємець (підприємство) пропонує клієнту надати відомості про платіжні інструменти для оплати товару, робіт чи послуг, він зобов’язаний забезпечити захист інформації відповідно до законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” і “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. І ще одне важливе правило – підприємець (підприємство) має право вимагати від клієнта лише ті відомості, без яких укладення та виконання зобов’язань за електронним договором неможливе.

Правовий статус покупця (замовника, споживача) товарів, робіт і послуг за законом про електронну комерцію. Стаття 8 встановлює, що споживач у сфері електронної комерції за обсягом прав і обов’язків прирівнюється до споживача у разі укладення договору поза торговельними (офісними приміщеннями) та у разі укладення договору на відстані відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”. Права таких споживачів описані у цифровому кутку споживача – дивіться перше посилання у цій статті. Виходить, що права клієнтів у сфері цифрової комерції визначаються Законом України “Про захист прав споживачів” і реалізуються з урахуванням особливостей встановлених законом про електронну комерцію.

Правовий статус постачальника послуг проміжного характеру у сфері електронної комерції. Стаття 9 визначає ще одного, третього, учасника відносин у сфері електронної комерції, який притаманний саме для цифрового формату взаємодії. Стаття 9 закріплює, що сторони електронного правочину можуть користуватися послугами постачальників послуг проміжного характеру в інформаційній сфері. Надання доступу до мережі Інтернет та інформаційно-телекомунікаційних систем оформлюється окремим договором (електронним договором) з постачальником послуг проміжного характеру в інформаційній сфері.

При цьому, постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері не є стороною електронного договору, предметом якого виступають товари, роботи чи послуги, інші ніж послуги проміжного характеру в інформаційній сфері. До яких належать: реєстрація доменних імен та IP-адрес, присвоєння мережевих ідентифікаторів, фіксація часу відправлення/надходження електронного повідомлення, надання доступу до Інтернет та інформаційно-телекомунікаційних систем.

Розрахунки за товари і послуги за законом про електронну комерцію.

Розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків. Це – правило закріплене у статті 13 Закону України “Про електронну комерцію”. Продавець (виконавець), оператор платіжної системи або особа, яка отримала оплату за товар, роботу, послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надати клієнту електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.

Не забудьте – онлайн-продаж окремих видів товару, до яких відноситься група технічно складних побутових товарів, потребує застосування реєстраторів розрахункових операцій (інакше РРО). Для сфери цифрової комерції оптимальним є вибір програмних реєстраторів розрахункових операцій. Як використовувати програмні РРО? Офіційні роз’яснення податкової щодо використання ПРРО розміщені на нашому сайті.

Комерційні електронні повідомлення у сфері електронної комерції:

Що таке комерційне електронне повідомлення і як його використовувати? Відповідь надає стаття 10 закону. Електронні повідомлення допомагають підприємцям укладати з клієнтами електронні правочини (угоди), які вчиняються (укладаються) на основі електронних пропозицій про їх укладення (оферт). Про оферти (договір оферти) розкажемо нижче. Зараз пропонуємо ознайомитись з правилами закону про використання комерційних електронних повідомлень.

Інформування потенційних клієнтів щодо товарів, робіт, послуг проводиться відповідно до вимог Закону України “Про рекламу” та може здійснюватися шляхом надсилання комерційних електронних повідомлень. Комерційні електронні повідомлення надсилаються лише на підставі згоди на отримання таких повідомлень, наданої особою, якій такі повідомлення адресовані. Комерційне електронне повідомлення має відповідати наступним вимогам:

 • комерційне електронне повідомлення має чітко ідентифікуватися як таке;
 • особа, від імені якої надсилається комерційне електронне повідомлення, зобов’язана забезпечити прямий, простий доступ осіб, яким воно адресовано, до відомостей, визначених статтею 7 Закону (наведені вище);
 • комерційні електронні повідомлення щодо знижок, премій, заохочувальних подарунків тощо мають чітко ідентифікуватися як такі, а умови їх отримання мають бути доступними та викладатися у спосіб, що унеможливлює двозначне розуміння, а також відповідати вимогам законодавства про рекламу;
 • інформація про вартість товару, роботи, послуги повинна містити відомості щодо включення податків та вартість доставки.

Як правильно провадити підприємницьку діяльність у цифровій формі?

Підприємцям, які працюють через Інтернет, потрібно виконувати правила закону про електронну комерцію. Чи достатньо тільки цього? Ні, щоб правильно провадити підприємницьку діяльність у цифровій формі необхідно знати та виконувати додаткові правила. Які саме? Залежить від конкретної форми підприємницької діяльності, товарів, які продаються, та послуг (робіт), які надаються (виконуються). Правила провадження підприємницької діяльності у цифровій формі, встановлені Законом про електронну комерцію, містять норми, що відображають специфіку цифрового способу взаємодії, та деталізацію деяких положень Закону України “Про захист прав споживачів”.

Самостійні аспекти дистанційної роботи з клієнтами і провадження підприємницької діяльності у цифровій формі встановлюються багатьма іншими законами і підзаконними актами. Так, порядок роботи з особистими даними клієнтів і отримання їх згоди на обробку даних передбачено Законом України “Про захист персональних даних”. А порядок розрахунків у сфері електронної комерції регулюється Законами України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Далі ми прикріпили лінки на публікації, які в подробицях описують правильне оформлення і провадження підприємницької діяльності у цифровому просторі в залежності від форми (способу) роботи з клієнтами. Перший лінк про продаж товарів через Інтернет. Другий про правову організацію роботи маркетплейсу та його адміністрування. Публікація за третім лінком розкаже, як юридично організувати роботу з користувачами мобільних додатків.

Таким чином, особливості роботи з клієнтами і користувачами в онлайн-спосіб залежать від того, яку форму втілення цифрової комерції обрав підприємець, який продукт пропонує своїм клієнтам. Онлайн-магазини, маркетплейси, потокові сервіси, SaaS рішення, мобільні додатки – все це частина e-commerce. Різноманіття проявів електронної комерції створює таке ж різноманіття тонкощів правового оформлення підприємницької діяльності і налагодження відносин з клієнтами.

Підприємницька діяльність з продажу товарів через Інтернет.

На продаж товарів через Інтернет припадає основна питома вага всієї електронної комерції. Під товарами маємо на увазі не тільки фізичні речі, як от побутова техніка або будівельні матеріали. Цифровий контент також є товаром і вже цілком звичним, особливо програмне забезпечення, яке розповсюджується у класичний спосіб. Хоча SaaS (software as а service) рішення, що є програмним забезпеченням яке “продається” як послуга, поступово все ж витісняє класичну модель.

Так чи інакше, електронна комерція тісно асоціюється саме з інтернет-торгівлею і, в першу чергу, з онлайн-магазинами. Юридичні аспекти здійснення законної інтернет-торгівлі в Україні висвітлені у нашій статті-консультації – https://legal-support.top/internet-torgivlia/. А як працювати з європейцями і законно продавати їм товари через вітчизняні онлайн-магазини? Практично так само як і на внутрішньому ринку. Але є одна суттєва особливість – обробка персональних даних клієнтів з ЄС. Якщо підприємницька діяльність з продажу товарів через Інтернет або надання послуг у цифровий спосіб поширюватиметься на клієнтів з Європейського союзу, при оформленні сайту (додатку) та організації роботи з даними клієнтів потрібно дотримуватись європейських правил і правильно виписати політику конфіденційності – https://legal-support.top/politika-konfidencijnosti/.

Діяльність з організації роботи і адміністрування маркетплейсу.

Цифрові маркетплейси, поряд з онлайн-магазинами, теж нерідко ототожнюються з електронною комерцією. І дійсно, такі гіганти, як Amazon, формують ідеологію і філософію сучасної електронної комерції. Між тим, з точки зору власника такої платформи, між онлайн-магазином і цифровим маркетплейсом є вкрай суттєва відмінність – онлайн-магазин уособлює продавця товару, який хоча і дистанційно, але від власного імені продає товар клієнту. Маркетплейс – це посередник, це ринок у прямому розумінні цього слова, на який приходять продавці товарів (послуг) та їх клієнти. Роль власника маркетплейсу – забезпечити роботу маркетплейсу, встановити і підтримувати правила справедливі для обох сторін. Про legal аспекти оформлення роботи маркетплейсу читайте за гіперпосиланням – https://legal-support.top/vidkrivaemo-marketplace/.

Правильне оформлення відносин з користувачами мобільних додатків.

Мобільні додатки – це і програмне забезпечення, і спосіб та форма доставки клієнтам цифрового контенту. Важко уявити сучасну digital комерцію без мобільних додатків, зручності їх застосування та функціональних можливостей. Правильне юридичне оформлення мобільних додатків для Apple App Store і Google Play Market висвітлене у матеріалі – https://legal-support.top/dodatok-google-play/.

Яким документом дистанційно урегулювати відносини з клієнтами за законом про електронну комерцію?

Законом передбачено порядок укладення електронного договору між надавачем послуг (продавцем товару) і клієнтом (споживачем). У статті 11 зазначається – пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною. Пропозиція укласти електронний договір може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, наприклад, клієнта, про прийняття договору може бути надана шляхом:

 1. Надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір.
 2. Заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі.
 3. Вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.

У сфері цифрової комерції найзручнішим є третій варіант акцепту договору оферти (приєднання до договору). Команда юристів Legal Support детально описала можливості публічної оферти та значення цього договірного інструменту у юридичній публікації – Як використовується публічна оферта?

Співвідношення правил Закону “Про електронну комерцію” та Закону “Про захист прав споживачів”.

Лінк на цифровий куточок споживача наведено на самому початку даної статті. Там Ви знайдете детальний посібник для споживача, який не зайвим буде знати і підприємцям. Ми виписували цифровий куток споживача з урахуванням базових положень Закону України “Про захист прав споживачів”. Втім, будь-яких розходжень з Законом України “Про електронну комерцію” немає. Розглянутий закон не скасовує загальні правила захисту споживачів, а доповнює їх. Ми згадували і про особливості використання електронних комерційних повідомлень, і про нюанси використання електронних угод, і про перелік відомостей, які обов’язково повідомляються підприємцями своїм клієнтам, які роблять онлайн-замовлення.

Знання про нові правила, привнесені Законом України “Про електронну комерцію”, знадобляться і підприємцям, і їх клієнтами. Хоча закон не регулює найменші дрібниці провадження підприємницької діяльності у цифровій формі, він  чітко встановлює межі і основні принципи такої діяльності. Команда Legal Support, у свою чергу, розписала у подробицях ті дрібниці, які відсутні у законі. Для підприємців ми додали посилання на консультації про правове оформлення роботи онлайн-магазинів і маркетплейсів. Для покупців – посилання на перший в Україні цифровий куток споживача.

У наступному дописі команда Legal Support підіб’є підсумки та підбере для Вас 10 корисних правових консультацій року що минає. Користуйтеся наданими знаннями – це Ваша зброя та найкращий захист одночасно!