Розробка мобільного додатку

Як стати власником програмного застосунку? Розробка мобільного додатку: технічне завдання на розробку застосунку, договір, інтелектуальна власність та відносини з користувачами.

Розробка мобільного додатку

Як правильно замовити розробку програмного застосунку та стати правовласником? Розробка мобільного додатку, як і відносини між замовником і розробником, з юридичної точки зору, комплексне багатогранне питання. З однієї сторони, мова йде про розробку функціонального програмного продукту з певним набором можливостей. З іншої – створений мобільний додаток є об’єктом права інтелектуальної власності. Без передачі прав інтелектуальної власності на створений додаток від розробника до замовника, останньому не бути справжнім правовласником.

Виходить, що процес розробки та його фіналізація через передачу програмного додатку і майнових прав є частинами єдиного цілого і це слід правильно закріпити у договорі. Але чи завершуються на цьому відносини між правовласником новоствореного мобільного додатку та розробником? У 75% випадків ні. Правовласник і надалі може отримувати від розробника технічний саппорт та супровід. А з часом може виникнути необхідність доповнити функції мобільного додатку або адаптувати його під нову версію операційної системи.

Вся співпраця між розробником і правовласником, а також результат такої співпраці, мають знайти правильне відображення у договорі, технічному завданні та актах до договору. Як ви напевно зрозуміли, на цей раз ми розберемо юридичні питання, які виникають в процесі замовлення розробки мобільних додатків, передачі майнових прав та подальшого саппорту. Ремарка для розробників – наведена далі інформація однаково корисна і для вас, і для ваших клієнтів.

Як стати власником програмного застосунку? Розробка мобільного додатку: технічне завдання на розробку застосунку, договір, інтелектуальна власність та відносини з користувачами. Консультація від IT-юристів.
Як стати правовласником програмного додатку? Консультація від IT-юристів.

Останній розділ цього допису додано спеціально для правовласників мобільних додатків. Він не стосується процесу розробки чи отримання прав інтелектуальної власності, але, натомість, розкриває особливості відносин з кінцевими користувачами. Там ви знайдете посилання на консультації Legal Support та інформацію про угоди з користувачами і правові застереження для програмних додатків.

Розробка мобільного додатку і правові питання.

Розробка мобільного додатку починається з досягнення між замовником і розробником домовленості щодо всіх істотних умов процесу розробки та кінцевого результату. Під кінцевим результатом мається на увазі мобільний додаток, його реалізовані функції та користувацький інтерфейс. І вже на цьому етапі замовники допускають перші типові помилки. У їх числі: укладення договору про надання послуг замість договору про виконання робіт (договору про створення на замовлення мобільного додатку) з чітко обумовленим результатом і критеріями оцінки належної якості; залишення поза увагою питання переходу прав інтелектуальної власності; наведення у договорі формального застереження про права інтелектуальної власності без реально виписаного механізму переходу майнових прав.

Складання і оформлення технічного завдання до договору на розробку мобільного додатку – це також цілий світ, з притаманними йому нюансами і поширеними помилками під час складання, оформлення і підписання. Після вдалого завершення співпраці з розробником юридичні питання для правовласника не вичерпуються. І якщо реєстрація мобільного додатку (програмного забезпечення), як об’єкта авторського права, це не обов’язковий етап, то оформлення відносин з користувачами додатку ніяк не оминути. Юридичні питання і етапи правової організації процесу розробки мобільного додатку та оформлення прав інтелектуальної власності у хронологічному порядку виглядатимуть так:

 • узгодження всіх істотних умов процесу розробки;
 • закріплення досягнутих домовленостей у договорі на розробку мобільного додатку;
 • складання, оформлення і підписання технічного завдання;
 • контроль за процесом розробки мобільного додатку та виконанням договору;
 • підписання акту-прийому передачі розробленого програмного застосунку і майнових прав на нього;
 • вжиття додаткових заходів щодо оформлення прав інтелектуальної власності на мобільний додаток;
 • розроблення політик і угод з користувачами мобільного додатку.

Укладення, підписання і виконання сторонами договору розробки мобільного додатку – ключовий етап у відносинах між замовником і розробником. Правильне, повне і належне проходження цього етапу замовником і розробником призводить до створення програмного продукту і набуття замовником статусу його правовласника. Що обов’язково прописується у договорі про створення мобільного додатку та які його істотні умови? Поглянемо.

Договір про розробку мобільного додатку та його істотні умови.

Договір про створення мобільного додатку і передачу майнових прав є специфічним різновидом договору на розробку програмного забезпечення, який докладно розглянуто у статті – Договір на розробку Програмного забезпечення і 5 корисних питань. З точки зору інтересів замовника розробки, такий договір має владнати два блоки питань: 1питання, які виникають у процесі створення додатку; 2питання, які пов’язані з передачею прав інтелектуальної власності. Дуалізм предмету регулювання договору про розробку мобільного додатку і передачу майнових прав визначає специфіку його істотних умов, до яких належать:

 1. Строк виконання зобов’язань з розробки мобільного додатку.
 2. Строк та умови передачі готового програмного продукту і майнових прав на нього.
 3. Вартість визначеного у договорі обсягу робіт та ціна прав інтелектуальної власності, які передаються за договором (або вказівка на те, що винагорода за майнові права включена до розміру оплати за роботи з розробки мобільного додатку).
 4. Форма і строк виконання зобов’язань з оплати за договором (передоплата, часткова передоплата або оплата на підставі акту прийому-передачі виконаних робіт та майнових прав).
 5. Обсяг майнових прав інтелектуальної власності, які передаються за договором. В інтересах замовника отримати виключні майнові права, тоді можна стверджувати, що замовник отримує статус повноправного правовласника мобільного додатку.
 6. Обов’язки розробника, у тому числі щодо виправлення можливих недоліків у роботі мобільного додатку, які виявлені у процесі прийому-передачі програмного забезпечення чи протягом чітко визначеного строку після підписання акту.
 7. Попередня назва, призначення і функції програмного застосунку, спосіб їх реалізації через взаємодію з користувацьким інтерфейсом. Опис та вимоги до користувацького інтерфейсу мобільного додатку. Наявність / відсутність інтеграції та/або взаємодії з іншим програмним забезпеченням. Апаратне (пристрої, клас пристроїв, мінімальні вимоги до їх продуктивності) та програмне середовище (операційні системи) з якими має бути забезпечено сумісність мобільного додатку. Все це визначається у технічному завданні на розробку мобільного додатку.
 8. Порядок здійснення контролю з боку замовника за процесом розробки і виконанням договору – аж ніяк не істотна умова договору. Але, закріплення у договорі порядку здійснення контролю, безумовно, в інтересах замовника розробки мобільного застосунку.
 9. Критерії оцінки якісного виконання обов’язків зі створення додатку і перелік вимог до функціональності програмного забезпечення.

Для розробників вигідна інша модель оформлення відносин ніж договір про створення на замовлення мобільного додатку і передачу майнових прав. Розробнику зазвичай вигідно підписувати договір про надання послуг з розробки програмного забезпечення (програмування), який передбачає мінімум реальних обов’язків та норм про перехід до замовника прав інтелектуальної власності на кінцевий програмний продукт.

Як складають технічне завдання для розробки мобільних додатків та програмних застосунків?

У жодному разі не бажаємо представити розробників у негативному окрасі. Об’єктивно, кожна сторона правовідносин зі створення мобільного додатку має власні, часом взаємовиключні інтереси. Юристи Legal Support завжди на сторожі інтересів тієї сторони, яка звернулась до нас за допомогою. Разом з тим, слід чесно визнати, розробники зловживають своєю обізнаністю та відсутністю специфічних знань у замовників. Прикладом таких зловживань є оплатна “послуга зі складання за замовника технічного завдання“. Не важко здогадатись, що складений розробником власноручно технічний документ буде виписаний під себе та у власних інтересах.

Як тоді діяти? Як правильно підготувати технічне завдання? Перший варіант – залучити знайомого спеціаліста або оплатити послуги інших розробників, які не будуть залучення до процесу розробки і не пов’язані з виконавцем. Це забезпечить об’єктивність і неупередженість.

Другий варіант – самостійно сформувати технічне завдання, визначивши вимоги до кінцевого програмного продукту. Замовник має спрогнозувати можливі проблеми у роботі мобільного додатку та уважно пропрацювати кожне питання виходячи з вказаного у пункті 7 вищенаведеного переліку. Щоб не стверджували розробники, це прийнятний варіант. Замовнику так чи інакше доведеться самостійно описувати і функції програмного забезпечення, і критерії його належного функціонування, і все те, що вказано нами вище. Так чому б не попрацювати над деталізацією цих вимог і не викласти все самостійно у формі технічного завдання? Порада правовласникам – пишіть більше, деталізованіше і конкретніше. Якщо у розробника є уточнення або власні пропозиції, то нехай виказує їх. Власне, узгоджений варіант і знайде своє відображення у тексті ТЗ.

Бажаєте дізнатися більше? Питання складання і правового оформлення технічного завдання до договорів розробки веб-сайтів, мобільних додатків та іншого програмного забезпечення розкрито у статті Legal Support – Правове оформлення ТЗ до договір розробки сайтів і програмних продуктів.

Як стати дійсним правовласником мобільного додатку?

 1. Укладати договір про виконання робіт та передачу майнових прав інтелектуальної власності, а саме “Договір про створення на замовлення мобільного додатку та передачу майнових прав”. Договір про надання послуг без відповідних положень і застережень про перехід майнових прав не є підставою вважати замовника правовласником мобільного додатку.
 2. Предмет договору має передбачати: а) виконання робіт з розробки мобільного додатку та б) перехід до замовника майнових прав на створений за договором додаток. В обов’язках виконавця ці моменти розписуються у подробицях.
 3. У ТЗ вказуються: реквізити сторін, попередня назва мобільного додатку і його детальний опис + все те, що описано нами вище щодо змісту технічного завдання.
 4. Акт прийому-передачі, окрім переліку виконаних робіт з розробки мобільного додатку, розміру оплати, відомостей про програмний продукт та факт його передачі замовнику, має містити вказівку на перехід до замовника виключних майнових прав на програмний застосунок.

Таким чином, документами, які підтверджують статус правовласника та права інтелектуальної власності на мобільний додаток будуть: договір, ТЗ до нього та акт прийому-передачі. Факт належного виконання договору і підписання акту не вичерпує супутні правові питання. Так, правовласник може укласти з розробником додаткову угоду з метою забезпечення технічної підтримки та супроводу. Крім того, правовласник може вжити додаткові заходи, направлені на захист отриманих прав інтелектуальної власності. Також, може виникнути необхідність передати отримані майнові права на користь юридичної особи, наприклад, у якості внеску до статутного капіталу чи просто на підставі ліцензійної угоди.

А тепер перейдемо до останнього правового питання. Розробка мобільного додатку передбачає його використання з метою залучення кінцевих користувачів на платній основі чи безоплатно, але з розміщенням рекламного контенту. Чи потрібно розробляти правила користування додатком або іншим чином регулювати відносини з користувачами? Потрібно і про це у завершальному розділі.

Про відносини з користувачами мобільних додатків.

В Інтернеті можна віднайти різні варіанти закріплення правил взаємодії з користувачами програмного забезпечення. Історично використовувались ліцензійні угоди з кінцевими користувачами – End User License Agreement. Проте, класична угода з кінцевим користувачем у формі EULA не типова для регулювання відносин з користувачами мобільних додатків. Замість неї нині використовується угода у формі правил користування додатком та/або вбудованим сервісом. Це, відповідно, Terms of Use та Terms of Service.

Подібні угоди-правила зберегли від EULA положення про надання користувачу обмеженої ліцензії на користування програмним забезпеченням. Але, основний акцент змістився. Terms of Use, в першу чергу, встановлює правила користування додатком. У другу чергу, у Terms of Use прописуються застереження про відмову правовласника від відповідальності.

Другим обов’язковий документом додатку є правила обробки особистих даних користувачів. Такі правила викладаються у формі Privacy Policy та містять вичерпні роз’яснення для користувачів з усіх питань обробки їх особистих даних. На цьому все! Є додаткові питання щодо того як стати власником програмного застосунку і оформити всі права інтелектуальної власності на себе? Звертайтеся, спеціалісти команди Legal Support на зв’язку з понеділка по суботу включно.

Контактний телефон: +380506437903
Блог і Консультації / 12.02.2021 / Розробка мобільного додатку