Як законно обійти фінмоніторинг і збільшити ліміт розміру операцій?

Як збільшити ліміт розміру операцій за банківським рахунком та пройти фінмоніторинг? Збільшення граничних сум операцій за рахунками та підтвердження походження коштів.

Як законно обійти фінмоніторинг і збільшити ліміт розміру операцій?

Стаття-консультація побудована на матеріалах правового висновку наданого за результатами розгляду питання – як збільшити ліміт розміру операцій за банківським рахунком та пройти фінмоніторинг без юридичних ризиків? Друге розглянуте питання – які документи приймаються у якості підтвердження походження коштів клієнта банку? Правовий висновок і консультація складені з урахуванням чинного законодавства, нових правил фінансового моніторингу та з огляду на реальне листування клієнта з банківською установою щодо надання документів про підтвердження походження коштів.

Як законно обійти фінмоніторинг? Як збільшити ліміт розміру операцій за банківським рахунком та пройти фінмоніторинг? Збільшення граничних сум операцій за рахунками та підтвердження походження коштів.
Проходимо фінмоніторинг: збільшення граничних сум операцій за рахунками та підтвердження походження коштів.

Як пройти фінмоніторинг законно?

Для цього потрібно створити передумови підтвердження можливості оперувати відповідними сумами коштів на банківських рахунках. Слід мати у розпорядженні документальне підтвердження законності походження коштів. Необхідно активно співпрацювати з банком і надавати запитувані документи. Бажано мати документальне підтвердження декларування доходів і сплати податків з них. Все це має узгоджуватися з приписами законодавства України у сфері фінмоніторингу.

При підготовці статті-консультації враховано вимоги наступних нормативно-правових актів: Цивільного кодексу України; Податкового кодексу України; нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який діє з 28.04.2020 року; Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №148 від 29.12.2017 року.

Напрацьовані юристами Legal Support рекомендації також викладені з урахуванням норм Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Положення про фінмоніторинг затверджене Постановою НБУ №65 від 19.05.2020, остання редакція (з внесеними змінами) від 2021 року. Повний текст Положення про фінмоніторинг доступний у нашій статті за першим доданим далі посиланням.

Як збільшити ліміт розміру операцій за банківськими рахунками?

Збільшення ліміту (граничних сум) операцій за банківськими рахунками та успішне проходження фінмоніторингу слід розглядати окремо – як суто “технічну” задачу та як задачу юридичного характеру. У першому випадку клієнт банку має достатні підстави та необхідні документи для успішного проходження фінмоніторингу, підтвердження походження коштів та, відповідно, збільшення граничних сум операцій за банківськими рахунками. За таких умов достатньо зібрати і надати до банку підтверджуючі документи. Хоча, навіть у такому випадку слід зважати на податковий контроль за доходами, які мають належне документальне підтвердження, але не були задекларовані.

Другий випадок – комплексна задача щодо пошуку можливих варіантів документального підтвердження походження коштів клієнта з огляду на фактичні доходи, які отримує та/або отримував клієнт банківської установи. При цьому, слід обов’язково зважати на поточний і подальший податковий контроль. У даній статті-консультації розглянуті різні варіанти збільшення ліміту розміру операцій за рахунками та відповідно документального підтвердження отриманого доходу. Їх застосування має будуватись виключно на реальних умовах і обставинах, які відповідають Вашій ситуації.

Якщо маєте сумніви щодо правильності документального оформлення отриманого доходу та його декларування, застрахуйте себе від юридичних ризиків та порадьтесь з юристом. Юристи об’єднання Legal Support також надають консультації з питань належного документального підтвердження отриманих доходів та їх наступного декларування.

Документи про походження коштів клієнта банку, первинний моніторинг і податкова.

Основною причиною витребування банком документів, які підтверджують походження коштів клієнта, є невідповідність оборотів за рахунками клієнта наявним у банківській установі документально підтвердженим відомостям про доходи клієнта. Які документи можна надати банку у такому випадку? Документами про походження коштів клієнта банку є: довідка з місця роботи про нараховані виплати; подана до податкової декларація; довідка з податкової про задекларовані доходи і сплачені податки; нотаріально посвідченні угоди дарування та купівлі-продажу; договір про отримання позики; цивільно-правові угоди про надання послуг, за якими клієнт банку отримував доходи; довідки з інших банків про нараховані відсотки за депозитними вкладами. Цей перелік документів не є виключним.

Будь-яке “штучне створення” передумов для використання наведених далі способів документального підтвердження доходів і уникнення пов’язаних податкових ризиків не допустиме та може стати підставою для притягнення Вас до відповідальності. Наприклад, надати до банку договір, за яким отримано кошти у якості дарунку, щоб збільшити ліміт розміру операцій за рахунками, може лише та особа, яка уклала такий договір з метою його реального виконання.

Вам слід знати, що фінансовий моніторинг не підміняє податковий контроль і навпаки. Це – різні процеси, у кожного з яких своє призначення та своя нормативно-правова база. Дуже спрощено, ці процеси можна розглядати як опосередковано пов’язані етапи контролю. Фінмоніторинг передує податковому контролю або, в поодиноких випадках, відбувається паралельно з можливими заходами податкового контролю. З 28 квітня 2020 року первинний фінансовий моніторинг здійснюється за новими правилами.

Проходження «банківського комплаєнсу», обумовленого фінансовим моніторингом, не означає 100% обов’язковий прискіпливий податковий контроль щодо отриманих доходів за операціями, які були предметом фінансового моніторингу. Проте, чим більша сума операцій за рахунками (як кожної окремо, так і сукупна), тим більша ймовірність подальшого податкового контролю.

Вдале здійснення банківських операції та проходження фінмоніторингу, без попередження податкових ризиків, може суттєво нашкодити Вашим інтересам. Зокрема, у випадках придбання транспортних засобів, земельних ділянок та нерухомого майна. Як свідчить практика, податкова ефективно моніторить відомості з державних реєстрів.

Проходження фінмоніторингу автоматично не знімає податкові ризики:

Розглянемо ситуацію: “вдале” проходження фінмоніторингу в 2021 році з наданням довідок/виписок або скриншотів з біржових платформ, які містять відомості про внесення суми коштів на рахунки цих платформ у, наприклад, 2018 році. Далі – за відсутності належного підтвердження отримання відповідних доходів у 2018 році або їх належного декларування, такі дії можуть призвести до більш негативних наслідків ніж блокування банком операції з повідомленням про встановлені ліміти. Наприклад, до донарахування податкового зобов’язання та податкових санкцій.

Як податкова встановлює факт отримання доходів? Зокрема і через Ваші витрати. Розвинемо попередню ситуацію з такими умовами: а) відсутність належного підтвердження отриманого доходу або його подальшого декларування; б) придбання квартири “на первинному ринку” у вересні 2021 року. Далі – податкова проводить моніторинг «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та встановлює факт набуття об’єкту нерухомого майна за відсутності підтверджених та задекларованих доходів.

Таким чином, не всі способи «збільшення ліміту операцій за банківськими рахунками» є прийнятними з боку подальшого податкового контролю та пов’язаних з ним юридичних ризиків.

Документально підкріплені варіанти для підтвердження походження коштів клієнта банківської установи:

Будь ласка зауважте – наведені варіанти можуть не відповідати Вашій ситуації. Для вирішення питання збільшення ліміту розміру операції (граничних сум) слід виходити виключно з фактичних обставин отримання доходу. Нижченаведена інформації допоможе здійснити правильне документальне оформлення доходів та надати до банку релевантні документи на підтвердження походження коштів.

Варіант №1 – Декларування доходів фізичної особи шляхом подання декларації про майновий стан і доходи.

Граничний строк подання Податкової декларації про майновий стан і доходи – до першого травня року наступного за звітним. Тобто декларація за 2021 рік подається до першого травня 2022 року. Розрахований у декларації податок та військовий збір з задекларованої суми доходів необхідно сплатити до першого серпня 2022 року.

Приклад застосування Варіанту №1 з документальним підтвердженням отриманих доходів – надання послуг або виконання робіт, наприклад з дизайну, за цивільно-правовим договором, за умови що обидві сторони фізичні особи. Наявні документи в частині можливого податкового контролю: договір про надання послуг (виконання робіт) з дизайну та створення на замовлення об’єкту авторського права; акт до договору.

Наявні документи для безпечного проходження фінансового моніторингу (документального підтвердження походження коштів клієнта банківської установи): договір про надання послуг з дизайну та створення на замовлення об’єкту авторського права; акт до договору; копія податкової декларації (після її подання) та довідка податкової про отримані доходи і сплачені податки (можна отримати додатково, за бажанням).

Податкові обов’язки за першим варіантом:

  • ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – 18% від суми задекларованого доходу;
  • військовий збір – 1.5%.

Переваги: мінімум податкових ризиків. Недоліки: сумарна ставка податку і збору – 19.5%; «відкладений ефект», тобто декларувати доходи, отримані за 2022 рік, слід у 2023 році. Відповідно, копія поданої декларації щодо доходів 2022 року буде у Вас на руках лише у 2023 році.

Варіант №2 – Доходи отримані від податкових агентів та їх документальне підтвердження.

До доходів отриманих від податкових агентів належать: заробітна плата; страхові виплати та платежі, у тому числі «лікарняні»; виплати за договорами про надання послуг та виконання робіт, які укладаються фізичною особою з юридичними особами та фізичними особами – підприємцями; дивіденди та проценти, у т.ч. за банківськими вкладами. У цьому випадку звіт про отриманні доходи подається податковим агентом, ним же сплачуються податки від Вашого імені.

Документи про походження коштів за цим варіантом: трудова угода; договір про надання послуг або виконання робіт, акти до договору; довідка роботодавця про нараховану і виплачену заробітну плату; відомість про виплату заробітної плати та/або виписка з банківських рахунків щодо зарахування винагороди за згаданими договорами; відомості про виплату страхових платежів; також з вказаних у даному варіанті доходів Ви можете додатково отримати довідку з податкової.

Якщо маєте “чисту та білу” заробітну плату або великі гонорари за цивільно-правовими угодами з “податковими агентами”, то це безпечний і оптимальний спосіб збільшити ліміт розміру операцій за банківськими рахунками.

Податкові обов’язки за другим варіантом (автоматично сплачуються податковим агентом від Вашого імені): військовий збір – 1.5% та ПДФО – 18% від суми  отриманого доходу. Переваги: відсутність податкових ризиків; максимально оперативне отримання документального підтвердження доходів; відсутність необхідності самостійного декларування, розрахунку та сплати податків. Недоліки: зазвичай незначні суми доходів або відсутність можливості застосувати цей варіант.

Варіант №3 – доходи, отримані за нотаріально посвідченими договорами дарування, угодами відчуження нерухомого майна, а також у якості спадку.

Доходи, отримані за нотаріально посвідченими договорами дарування. У минулому Ви могли укладати та можете у будь-який момент часу укласти нотаріально посвідчений договір дарування грошових коштів, у тому числі готівкових. На теперішній час залишається можливість обійти встановлене НБУ обмеження у 50.000 гривень. Суттєвою перевагою цього варіанту є значно менша ставка ПДФО або взагалі «нульова ставка». Іншою перевагою є відсутність обов’язку подавати декларацію особисто, оскільки нотаріус подає звіт про отримані доходи, нараховані та сплачені податки щодо кожної такої операції.

Застосування нульової ставки має місце при укладені договору дарування між родичами, визначеними у статтях 1261 та 1262 Цивільного кодексу України, а саме: діти, другий з подружжя, батьки, рідні брати та сестри, баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. В інших випадках для громадян України застосовується ставка у розмірі 5% та 1.5% військового збору.

Практично все наведене вище щодо доходів, отриманих за нотаріально посвідченими договорами дарування, тотожне щодо отримання коштів у спадок. Документами для безпечного проходження фінансового моніторингу за наведеними варіантами є: договір дарування; свідоцтво про спадщину (якщо спадок включає у себе грошові кошти); також, з вказаних у даному варіанті доходів Ви можете додатково отримати довідку з податкової.

Переваги: нульова або мінімальна ставка податку; мінімальні податкові ризики (за умови належного документального оформлення та наявності підтвердженого доходу у дарувальника); максимально оперативне отримання документального підтвердження отриманих доходів; відсутність необхідності самостійного декларування (хоча маєте право додатково подати декларацію), розрахунку та сплати податків. Недоліки: теоретична відсутність можливості застосувати цей варіант.

Доходи, отримані за нотаріально посвідченими угодами щодо відчуження нерухомого майна. Діють ті самі правила в частині декларування, що і у випадку доходів, отриманих від дарунку коштів за нотаріально посвідченими угодами дарування. Тобто немає необхідності у самостійному декларуванні. В залежності від цілого ряду обставин на момент продажу застосовуються різні ставки податку, починаючи від «нульової». Переваги і недоліки аналогічні попереднім підваріантам. Документи, які Ви матимете для підтвердження походження коштів, за цим варіантом: договір купівлі-продажу об’єкту нерухомого майна; довідка з податкової (надається за Вашою заявою).

Варіант №4 – здійснення господарської діяльності через реєстрацію фізичної особи – підприємця, декларування та отримання доходу від такої діяльності.

Документальним підтвердженням отриманого доходу, у тому числі для того щоб збільшити ліміт розміру операцій за банківськими рахунками, є декларація платника єдиного податку щодо доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем (ФОП) на спрощеній системі оподаткування. Оптимальним вибором для податкової оптимізації, якщо немає необхідності працювати з юридичними особами, є застосування 2 групи єдиного податку – щомісяця сплачуєте 20% від розміру мінімальної зарплати у якості єдиного податку та ЄСВ. Універсальний варіант – 3 група (5% від всіх доходів + ЄСВ).

Зауважте – Варіант №4 передбачає фактичне здійснення підприємницької діяльності. Наприклад, продаж товарів через Інтернет-магазин, або надання дизайнерських послуг.

Недостатній (поки що) контроль з боку податкової, фактично дозволяє вказувати у книзі обліку доходів підприємця на єдиному податку більший дохід, ніж отримано фактично. Цим нерідко користуються фізичні особи-підприємці, особливо на другій групі єдиного податку. Разом з тим, такі дії, де-факто і де-юре, є фіктивним підприємництвом. У разі виявлення, встановлення і доведення даного факту «підприємець» буде притягнутий до відповідальності. Рекомендуємо реєструвати ФОП виключно за прямим призначенням – для здійснення підприємницької діяльності. Такі дії нададуть можливість: законно декларувати доходи, отримані фізичною особою – підприємцем; мати документи про походження коштів та збільшити ліміт розміру операцій за рахунками на суму отриманих підприємцем доходів.

Особливості декларування доходу. ФОП на 3 групі єдиного податку звітує раз на квартал – відповідно Ви матимете копію декларації кожен квартал. ФОП на 2 групі єдиного податку звітує раз на рік – відповідно Ви матимете копію декларації за рік. Однак, з метою отримання довідки з податкової є можливість подати Декларацію платника єдиного податку дочасно (до закінчення звітного періоду).

Документи, які Ви матимете для підтвердження походження коштів, за цим варіантом: податкова звітність ФОП; довідка з податкової (отримується у податковій за заявою); документи первинного бухгалтерського обліку ФОП, включаючи угоди з замовниками та акти до них.

Висновок щодо розглянутих питань “банківського фінмоніторингу”:

Перелічені вище варіанти та попередньо наведені роз’яснення закривають обидва питання сьогоднішнього порядку денного: 1) як збільшити ліміт розміру операцій за банківськими рахунками і безпечно пройти фінмоніторинг? 2) які документи про походження коштів слід використовувати з огляду на податковий контроль? Відповіді надані, рекомендації та застереження наведені. Короткий підсумок і тезисно про головне:

  • Для того щоб збільшити граничний розмір операцій за банківськими рахунками з огляду на правила фінансового моніторингу та відповідний нагляд з боку банківських установ, слід обрати один з наведених вище варіантів. При цьому, необхідно виходити з фактичних обставин отримання доходів.
  • Використання інших не перерахованих вище варіантів (* за виключенням варіанту отримання доходу учасником юридичної особи) та/або неналежне використання одного з наведених варіантів без дотримання зазначених застережень, може призвести до виникнення небажаних наслідків юридичного характеру, у тому числі донарахування податкових обов’язків та застосування податкових санкцій.
  • Проходження фінмоніторингу – не єдине завдання, пам’ятайте про податковий контроль!

* – у даній консультації детально не розкрито питання виплати дивідендів учасникам юридичних осіб. Інформація наведена у Варіанті №2 розкриває це питання опосередковано. Якщо Вам цікавий варіант реєстрації юридичної особи для здійснення підприємницької діяльності з наступною виплатою частини доходу засновнику (учаснику), можемо розкрити його в індивідуальній консультації.

Інформація, наведена у статті, носить, в першу чергу, довідковий характер. Розуміння способів документального оформлення доходів з різних джерел, подальшого декларування, а також використання отриманих документів для успішного проходження фінмоніторингу, безсумнівно допоможе прийняте правильне рішення. Разом з тим, з усіх важливих питань, пов’язаних з дією нових правил фінансового моніторингу, необхідно попередньо радитись з юристом.

На цьому завершуємо з банківським фінмоніторингом та бажаємо Вам бути обізнаними і юридично-захищеними. Наступна публікація блогу юристів нашого об’єднання розкриє питання підготовки і направлення претензії щодо порушення авторських прав. Залишайтеся з нами, попереду нові консультації та актуальні роз’яснення юристів.