Авторський Договір

авторський договір для дизайнера, сценариста і фотографа

Авторський Договір

Договір для дизайнера, фотографа або сценариста – яку угоду слід обрати цим спеціалістам? Авторський (ліцензійний) договір або Договір на створення об’єкту авторського права? Як правильно скласти угоду для використання в роботі з клієнтами дизайнера або фотографа? Дякуємо нашим читачам за питання для цієї публікації. У якості нашої подяки викладаємо детальні відповіді.

авторський договір для дизайнера, сценариста і фотографа
Авторський договір для дизайнера і творчих професій. Поради юриста.

Авторський договір у роботі з клієнтами.

Авторський договір – це угода, за якою одна сторона (автор, правовласник або ліцензіар), будучи творцем об’єкту авторського права, реалізує свої права на твір і передає виключні або невиключні майнові права іншій стороні договору. Авторський договір за своїм змістом є ліцензійним договором. При цьому автор (дизайнер, фотограф, сценарист тощо) виступає ліцензіаром та надає іншій стороні дозвіл (ліцензію) на використання об’єкту авторського права.

Скажемо простіше, Авторський договір – це такий договір, який дозволяє автору передати іншій особі за плату (або безоплатно) право використовувати створений автором об’єкт авторського права (логотип, фотографію, інше зображення, сценарій, відеоконтент тощо).

Авторський договір або Договір на створення об’єкту авторського права – що обрати?

Обидва варіанти мають своє практичне застосування. Однак, у роботі дизайнера і фотографа з клієнтами переважно використовується Договір на створення об’єкту авторського права. Чому так? Як було зазначено вище, Авторський договір передбачає передачу прав на вже створений об’єкт (концепт дизайну веб-сайту, логотип або фотографії).

Зрозуміло, що у більшості випадків клієнт звертається з метою створення результату “з нуля” і з урахуванням відповідних побажань (викладаються у технічному завданні). Наприклад, створення на замовлення логотипу або проведення фотозйомки товарів для рекламного буклету. Тому основний договір для дизайнера (фотографа, відеографа або сценариста) – це Договір на створення об’єкту авторського права на замовлення.

Договір про створення на замовлення поєднує елементи Договору на виконання робіт (виражаються у конкретному результаті створеному на замовлення) та Авторського договору (положення про передачу відповідних прав на створений результат).

Разом з тим, Ви, безсумнівно, будете мати практику укладення і чистих Авторських договорів (особливо це стосується фотографів) і, навіть, приєднуватись до умов публічних оферт з елементами авторських (ліцензійних) угод. Останній випадок матиме місце при розміщенні фотографій на фотостоках (фотобанках) таких, наприклад, як Depositphotos. З публічною офертою можете ознайомитись у нижній частині сайту вказаного фотостоку у розділі “Legal Information – all documents” (standard and extended license agreement).

Як правильно скласти Договір для дизайнера або фотографа?

Краще за все звернутись за правовою допомогою до юриста. Проте, бувають ситуації коли необхідно терміново приймати рішення. Наприклад, Ви фотограф і Ваш замовник (юридична особа) наполягає на підписанні їх варіанту договору саме сьогодні. Якщо Ви опинились у подібній ситуації, то інформація, викладена нижче, буде Вам у нагоді. І все ж таки, за наявності можливості, невідкладно звертайтесь за юридичною допомогою до юристів – спеціалістів у сфері авторського права.

Отже, як правильно скласти договір для використання у роботі з клієнтами? Задача написання подібної угоди “з нуля” – завдання для юриста, а от проаналізувати запропонований контрагентом варіант договору і зробити попередні висновки цілком можливо і самостійно.

Щоб зрозуміти чи безпечні ті чи інші положення угоди, слід щонайменше знати їх типовий зміст, вимоги законодавства, загальноприйняті правила і значення термінів, які вживаються у сфері авторського права. Тож розглянемо найбільш суттєві нюанси та положення авторських договорів і договорів про створення на замовлення об’єктів авторського права.

Сторони Авторського договору:

Сторонами типового авторського (ліцензійного) договору є автор (ліцензіар або правовласник) та ліцензіат (особа, яка отримує від автора певні майнові права за договором). Сторонами Договору на створення об’єкту авторського права є Замовник та Виконавець. Хоча, звісно, ніхто не забороняє назвати сторони за договором “X” та “Y” або “Сторона_1” та “Сторона_2”. Разом з тим, конкретно у цьому випадку, краще дотримуватись типової термінології.

Предмет Авторського договору:

Предмет Авторського договору полягає у передачі автором (ліцензіаром) виключних або невиключних майнових прав ліцензіату. Перехід майнових прав може здійснюватись на платній основі (з виплатою автору грошової винагороди, роялті) або безоплатно.

Предметом Договору на створення об’єкту авторського права є надання послуг (виконання робіт) з метою створення за завданням замовника об’єкту авторського права (твору) і передачу замовнику виключних або невиключних майнових прав на умовах, передбачених положеннями договору.

Виключна (виключні майнові права) або невиключна ліцензія?

У чому полягає різниця між наданням за договором виключної та невиключної ліцензії? Все доволі просто. У першому випадку ліцензіар передає ліцензіату весь комплекс майнових прав та виключне право дозволяти використовувати об’єкт права інтелектуальної власності. Авторський договір, який передбачає передачу виключних майнових прав (виключної ліцензії), одночасно позбавляє автора можливості надавати ліцензії (дозволи) на використання об’єкту авторського права іншим особам. Таке право повністю переходить до ліцензіата.

У другому випадку ліцензіат отримує невиключне право на використання об’єкту права інтелектуальної власності у сфері дії ліцензії. Тобто, поряд і з ним необмежене коло інших осіб може отримати від автора (ліцензіара) аналогічний дозвіл на використання об’єкту авторського права. Невиключна ліцензія зберігає виключні майнові права за автором та зазвичай (хоча і не обов’язково) не передбачає права ліцензіата на видачу субліцензій.

Умови про оплату за Авторським договором:

Грошова винагорода за Авторським (ліцензійним) договором іменується роялті. Авторська винагорода сплачується у формі: а) одноразової виплати; або б) періодичних відрахувань, виражених у відсотках до доходу, отриманого від використання об’єкту авторського права, або, рідше, зазначається фіксована грошова сума періодичних платежів.

Інша справа з Договором про створення на замовлення об’єкту авторського права. Положення такого договору мають містити вказівку на виплату авторської винагороди та оплату послуг чи робіт, надання або виконання яких обумовлює створення об’єкту авторського права.

Строк дії Авторського договору:

Строк дії Авторського договору тісно пов’язаний зі строком чинності майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності. Стаття 446 Цивільного кодексу України передбачає, що строк чинності майнових прав інтелектуальної власності спливає через 70 років, які відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора або останнього із співавторів. Тобто законодавчо передбачена така формула – “життя автора + 70 років”.

Авторський договір для дизайнера або Договір про створення на замовлення об’єкту авторського права у більшості випадків містить посилання на згадану вище норму Цивільного кодексу України. Однак, положеннями укладеної угоди може бути передбачено і менший строк дії ліцензії, яка надається ліцензіату.

Крім того, в Авторському договорі мають бути чітко прописані строки виконання конкретних обов’язків сторін (наприклад, строк оплати роялті, строк складання звітності про використання твору або строк передачі примірника зображення чи іншого твору).

Обов’язки виконавця за Договором про створення на замовлення об’єкту авторського права мають бути деталізовані у технічному завданні, а також мати чіткий передбачений договором строк їх виконання. У будь-якому разі в тексті угоди варто окремо передбачити застереження наступного змісту – “Договір діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків”.

Підготуємо авторський договір для роботи з клієнтами дизайнерів і фотографів.

Складання проектів авторських та інших договорів для дизайнерів і фотографів доступне у перевіреному і безпечному ремоут-форматі по всій Україні. Ви можете отримати Договір для дизайнера, фотографа чи іншої творчої професії, Авторський договір або Договір на створення та передачу об’єкта авторського права дистанційно, не відриваючись від улюбленої справи. Юристи Legal Support регулярно виписують, аналізують та перевіряють авторські та ліцензійні угоди.

Ми маємо досвід підготовки проектів угод будь-якої складності та призначення: для роботи з клієнтами нерезидентами, для врегулювання відносин за законодавством інших країн, для передачі майнових прав інтелектуальної власності у якості внеску до статутного капіталу юридичної особи тощо. Угоди, підготовлені юристами Legal Support, забезпечують надійний захист інтересів автора та комфортні умови співпраці з Вашими клієнтами.

Юридична консультація з питань авторського права:

Актуальні і доступні юридичні поради, у тому числі у сфері авторського права, завжди доступні у нашому блозі. В контексті питання захисту авторських прав і дизайнерам, і фотографам, і розробникам додатків радимо ознайомитись з нашою статтею – Повний гайд щодо захисту авторських прав. Окремий розділ названої публікації присвячений превентивним способам захисту авторських прав. Вказана та інші консультації для дизайнерів і творців авторського контенту доступні через розділ “Консультації” нашого сайту.

При виникненні будь-яких юридичних питань чи сумнівів стосовно укладення авторського або іншого договору, виконання доручення замовника, оплати авторської винагороди, декларування отриманих доходів або захисту порушених авторських прав – невідкладно звертайтесь за юридичною допомогою. Ви можете отримати юридичну консультацію і правову допомогу звернувшись безпосередньо до юристів – спеціалістів у сфері авторського права. Контакти юристів додаємо: +38 050 643 79 03 та +38 063 626 85 23.