Медіація у сімейних спорах

Сімейні конфлікти та медіація у сімейних спорах щодо розлучення та виховання дітей.

Медіація у сімейних спорах

Медіація у сімейних спорах сприяє вирішенню всіх видів сімейних конфліктів. Це спосіб розв’язання суперечок, який здатен врахувати унікальні особливості, що притаманні конкретній сім’ї. До того ж цей спосіб найменш “травматичний” для сім’ї поміж інших існуючих.

Сімейна медіація здатна допомогти тим сім’ям, члени яких не можуть порозумітися самостійно. Трапляється так, що найрідніші між собою люди заходять у глухий кут під час комунікації один з одним або взагалі перестають спілкуватися через болісні переживання, в результаті розриву стосунків. Медіація у сімейних спорах допомагає членам сім’ї усунути суперечки та спільно працювати над прийняттям усвідомленого рішення щодо розлучення, подальшої участі у вихованні дитини, фінансових та майнових питань. Сімейна медіація врахує високу емоційність та людський фактор, що притаманні сімейним конфліктам. Медіація у сімейних справах має і важливий психологічний аспект, адже вона заохочує і полегшує вираження сторонами своїх переживань, тривог та сумнівів.

Медіація у сімейних спорах: обережне вирішення конфліктів у сім'ї за участі і посередництва сімейного медіатора та з доброї волі подружжя. Сімейна медіація в Україні. Допомога медіатора у сімейних спорах про розлучення, справах про розірвання шлюбу та поділ майна подружжя. Посередництво у вирішенні суперечок щодо виховання дитини. Використайте свій шанс залагодити конфлікт до його остаточного загострення та безповоротного ускладнення. Медіатор Юлія Бурим, допомога у Харкові.
Сімейна медіація в Україні – дієва допомога у розв’язанні найгостріших конфліктів.

Медіація у сімейних спорах і особливості сімейних конфліктів.

Сімейні спори є одними з найпоширеніших видів суперечок, що мають цілий ряд характерних особливостей. Сімейний медіатор має бути обізнаним про такі особливості, аби мати можливість максимально ефективно адаптувати медіаційну процедуру під конкретний сімейний конфлікт.

По-перше, всі сімейні конфлікти мають особливий предмет, яким виступають міжособистісні відносини (кохання, кровна спорідненість), правові та моральні обов’язки, обумовлені реалізацією різноманітних сімейних функцій: репродуктивної, виховної, господарсько-економічної, рекреаційної та комунікативної.

По-друге, сімейним конфліктам притаманні глибокі душевні переживання та страждання їх учасників. Сімейний медіатор має враховувати, що емоційний накал часто заважає сторонам конфлікту зосередитися і прийняти чітке рішення щодо подальшого життя.

По-третє, сімейні конфлікти зазвичай є дуже динамічними, і кожен з їх етапів протікає доволі швидко. Сімейний конфлікт також є багатостороннім, адже часто окрім самого подружжя, до спору долучаються і інші члени родини – батьки, діти тощо.

По-четверте, сімейним конфліктам притаманні доволі своєрідні та не зовсім приємні форми протиборства між його учасниками, зокрема такі як докори, образи, сварки, скандали, порушення спілкування.

І нарешті, сімейні конфлікти мають різноманітні способи завершення. Так, сторони можуть досягти примирення та згоди, налагодити стосунки на основі взаємних поступок або ж навпаки розірвати стосунки.

Сімейний медіатор допомагає з’ясувати причини сімейних конфліктів.

Як не існує двох однакових сімей, так і не існує абсолютно тотожних причин сімейних конфліктів та «чарівної таблетки», що допоможе їх вирішити. Ось чому сімейний медіатор, оцінюючи конкретний спір, має встановити, що стало причиною сімейного конфлікту. Серед причин виникнення сімейних спорів переважають:

 • погіршення економічного стану родини, наявність матеріальних проблем;
 • надмірна трудова зайнятість одного або обох із подружжя або ж навпаки – їх безробіття;
 • тривала відсутність у родини власного житла;
 • відсутність можливості влаштувати дитину до дитячої установи;
 • обмеження свободи активності члена родини;
 • девіантна поведінка одного або кількох членів родини (алкоголізм, наркоманія, домашнє насильство);
 • протилежні інтереси і прагнення, обмеження можливостей для задоволення потреби одного з членів родини;
 • авторитарний, жорсткий тип стосунків, що склалися в сім’ї;
 • авторитарне, нав’язливе або надмірне втручання родичів у подружні стосунки;
 • сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі.

На жаль, цей перелік не можна вважати вичерпним. І тому сімейний медіатор має бути надзвичайно уважним та дослуховуватися до кожної сторони, що виражає свої емоції щодо ситуації, яка склалася у родині.

Дієва медіація у сімейних спорах – коли медіатор може допомогти?

Широкий спектр причин, що можуть спричинити появу сімейних конфліктів в свою чергу породжує таке саме широке коло спорів, які переходять у правову площину. Зазвичай сторони сімейних спорів одразу звертаються до суду, аби вирішити конфлікт. Але у сімейних спорах, як ні в яких інших, важливо розуміти, що рішення суду в першу чергу стосується юридичної ситуації. Чи часто на практиці постанова суду у сімейних справах припиняє особистісний конфлікт? На привеликий жаль, стосунки учасників сімейного спору навпаки погіршуються, не залишаючи шансів на примирення. Сімейна медіація концентрує увагу на виробленні взаємно прийнятного способу виконання рішення суду без подальшої ескалації напруженості в особистих стосунках. Прийняті рішення в медіації мають враховувати особливі потреби кожної сім’ї.

Сімейний медіатор має оцінити конфліктну ситуацію з усіх сторін, перш ніж братися до її вирішення. Спираючись на досвід, можна говорити про те, що медіатор може допомогти родинам під час вирішення наступних спорів і суперечок:

 • конфлікти щодо встановлення батьківства
 • конфлікти щодо визначення та виконання аліментних зобов’язань подружжя, батьків та дітей (визначення розміру або перерахунок аліментів);
 • конфліктні ситуації, що мають місце під час розірвання шлюбу;
 • конфлікти щодо утримання подружжя та інших майнових відносин родини, батьків та дітей, інших членів сім’ї;
 • конфлікти щодо визначення місця проживання дитини або участі кожного з батьків в утриманні та вихованні дітей;
 • конфлікти про поділ майна подружжя або осіб, які перебували у фактичних шлюбних відносинах;
 • конфлікти щодо визначення порядку спілкування дитини з бабою, дідом або іншими родичами;
 • конфлікти між батьками та дітьми, які не можуть бути вирішені у судовому порядку.

Медіація у справах щодо виховання дитини.

Конфлікт з приводу розлучення подружжя безпосередньо впливає на стан та інтереси дитини. Розлучення батьків є однією з найважчих життєвих ситуацій для дитини, яка може залишити глибокий слід в серці дитини і негативно вплинути на її майбутнє. На жаль, довгострокові наслідки розставання або розлучення батьків для дітей будуть негативними. Важливо правильно підготувати дитину до змін, що відбудуться у її житті та пояснити, що батьки, як і раніше її люблять, і завжди будуть поруч, навіть якщо не будуть більше жити разом. Допомогти налагодити діалог зможе сімейний медіатор, особливо у випадках, коли дитина налаштована проти одного з батьків. Партнери часто визнають, що вони не достатньо обізнані щодо процедури розлучення і не до кінця розуміють, як організувати виконання своїх батьківських обов’язків після розлучення. Тому важливо, аби після розлучення батьки могли взаємодіяти один з одним, адже не дивлячись на розставання, їм ще довго спільно виховувати свою дитину.

Сімейні конфлікти та медіація у сімейних спорах щодо розлучення та виховання дітей.
Пошук компромісу у справах про розлучення та суперечках щодо виховання дітей.

Сімейна медіація допоможе батькам дитини порозумітися між собою у таких питаннях:

 • визначити місце проживання дитини після розлучення та форми участі кожного з батьків у її вихованні;
 • вирішити питання утримання та навчання дитини;
 • встановити порядок обміну інформацією про стан здоров’я дитини;
 • визначити щоденний розпорядок життя дитини, дисципліну, правила виховання, порядок проведення свят, відпочинок на канікулах;
 • вирішити як і коли відбуватиметься контакт з родичами розлучених батьків, спілкування з бабою чи дідом, іншими родичами.

Особливості процедури сімейної медіації.

Як правило, сімейні медіатори працюють у парі – в «комедіації». В першу чергу вони проводять попередню зустріч з кожною стороною з метою діагностики конфлікту та визначення основних тем для обговорення. Основне питання, яке ставлять медіатори сторонам під час попередньої зустрічі, це чи готові вони домовлятися, аби знайти рішення, яке допоможе розв’язати конфлікт. В разі отримання чіткої позитивної відповіді, подальша робота медіаторів спрямовується на налагодження спілкування між учасниками конфлікту, виявлення інтересів одне одного, інтересів дитини, збереження батьківських відносин. Сімейний медіатор допомагає сторонам знайти взаємоприйнятне рішення та в подальшому добровільно його виконати.

Після цього сторони приходять на спільну зустріч і завдяки підтримці медіатора вчаться безконфліктному спілкуванню аби почути те, що є важливим для всіх членів сім’ї, включаючи інтереси дитини. Конфліктуючі сторони мають можливість спілкуватися один з одним не безпосередньо, а через медіаторів. Це дозволяє їм висловити власні почуття і потреби, з’ясувати справжні інтереси іншої сторони. Такий підхід допомагає зрозуміти вчинки і почуття іншого.

Медіація у сімейних спорах, на відміну від медіації в інших сферах, спирається на переваги проведення “живих зустрічей” між сторонами конфлікту. Тим не менш, сторони суперечки можуть проводити зустрічі і у дистанційному форматі, особливо якщо це обумовлено безпековими питаннями. Участь сімейного медіатора також можлива у форматі онлайн. Про допомогу у сучасному онлайн форматі йдеться в статті – Послуги медіатора у режимі «онлайн». Це, безперечно, зручний спосіб, але він набагато краще проявляє себе при вирішенні, наприклад, корпоративних спорів.

Процедура сімейної медіації, як правило, включає декілька спільних зустрічей: в середньому їх може бути від трьох до шести, тривалістю до трьох годин кожна. Такий формат роботи допомагає сторонам спору усвідомити те, що відбувається, прийняти ситуацію, навчитися новому формату безконфліктної взаємодії для відновлення взаємин з близькими людьми.

Допомога сімейного медіатора під час розлучення.

Статистика говорить про те, що факт шлюбу не означає що двоє будуть завжди разом. Багато перешкод та проблем трапляються на шляху сімейного життя, і не кожна пара здатна подолати їх сумісними зусиллями. Тоді постає болюче питання про розірвання шлюбу. Розлучення стає ще складнішим, якщо у пари є одна або декілька дітей. Близьким людям складно впоратися із завершенням шлюбних відносин в умовах, коли необхідно продовжувати спільно виконувати батьківські обов’язки.

Сімейна медіація дає можливість відокремити статус батьків від «гіркоти і смутку», які слідують за втратою статусу дружини/чоловіка. Під час роботи з подружніми парами, які перебувають в процесі розірвання шлюбу та готові на мирне позасудове врегулювання конфліктної ситуації, часто звучить запит про надання допомоги у розмові з дитиною.

На зустрічах з медіатором при прямому консультуванні дитина має змогу проговорити свої переживання і думки щодо конфлікту між батьками. Передусім сказати про свої бажання і поставити питання, що виникли у зв’язку з розлученням.

Не рідко батьки після розлучення борються за власних дітей як за власність, яку можна «виграти» або «програти» в результаті судового процесу. Така ситуація сприяє ще більшому загостренню і продовженню конфлікту між батьками. Тоді як дітям, навпаки, потрібна спільна підтримка і взаємодія батьків.

Сімейний медіатор, працюючи з шлюборозлучними справами, має «привносити» інтереси дитини у напрацювання варіантів рішення конфлікту батьками. Цікаво, що у сімейній медіації також можуть брати участь діти. Існують такі форми участі дітей у сімейній медіації:

 1. Пряме консультування дітей за відсутності батьків. Таке консультування може мати місце у випадках, коли дитина не хоче або не може сказати батькам про свої побажання та потреби.
 2. Безпосередня участь дитини у сімейній медіації в присутності батьків. Цей спосіб роботи допомагає батькам усвідомити переживання своєї дитини і самим почути те, що є найважливішим і найтривожнішим питанням для неї.
 3. Участь дитини в сімейній медіації як сторони конфлікту – конфлікти поколінь (батьки–діти).

Сімейний медіатор має володіти навичками роботи з емоційними станами людей, допомагати опонентам виявити, усвідомити і переробити власні почуття і емоції, що стосуються конфліктної ситуації. Щира довіра до свого сімейного медіатора дозволить сторонам спору не перекладати відповідальність і прийняття рішення на суд, а самим приймати усвідомлене рішення з найважливіших питань власного життя.

З вірою у те, що варто докладати максимум зусиль, аби зберегти доброзичливі стосунки з членами власної родини, бажаємо сімейної злагоди читачам нашого блогу та запрошуємо і надалі слідкувати за новими консультаціями фахівців Legal Support.

Юлія Бурим

+380965425225