Чи може гіг-спеціаліст одночасно працювати і як ФОП?

Чи може гіг-спеціаліст одночасно працювати і як ФОП?

Чи може гіг-спеціаліст одночасно працювати і як ФОП?

Гіг-спеціаліст має особливий правовий статус, який закріплений у Законі України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”. Гіг-спеціаліст – це не найманий працівник, як то передбачено положеннями Кодексу законів про працю України, але і не підрядник у статусі ФОП. Через це на практиці виникає чимало запитань. Який правовий статус гіг-спеціаліста? Чи може гіг-спеціаліст працювати як ФОП з іншим роботодавцем? Чи допускається укладення другого гіг-контракту без розірвання першого?

Чи може гіг-спеціаліст одночасно працювати і як ФОП?
Чи може гіг-спеціаліст одночасно працювати і як ФОП? Відповіді у Законі.

Хто такий гіг-спеціаліст?

Гіг-спеціаліст – це фізична особа, яка є виконавцем за гіг-контрактом. Гіг-спеціаліст – це виконавець з особливим правовим статусом, який визначається: а) положеннями Закону “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” та б) положеннями гіг-контракту, стороною якого є гіг-спеціаліст. Гіг-контракт є цивільно-правовим договором, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи (надавати послуги) відповідно до завдань компанії резидента Дія Сіті, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи (надані послуги), забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт (надання послуг) та соціальні гарантії, передбачені розділом V Закону “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”.

Попередньо ми розглядали положення Закону “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” та робили висновки щодо переваг і недоліків правового режиму Дія Сіті. Переваги і недоліки розглянуті нами у статті – Дія Сіті та Гіг-контракти, окремо через призму інтересів працівників та інтересів роботодавців. Однак, залишилися ще 2 практичні запитання, які і розглянуті у даному дописі. Почнемо з першого з них.

Чи може гіг-спеціаліст працювати як ФОП з іншим роботодавцем?

У відносинах з розробником у статусі ФОП, коректно говорити “замовник”, а не “роботодавець”. Адже це – господарські правовідносини. Втім, питання залишається – Чи може гіг-спеціаліст паралельно працювати як ФОП з іншим замовником уже маючи укладений гіг-контракт? Закон України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” не містить положень, які забороняють гіг-спеціалісту паралельно бути зареєстрованим як ФОП та надавати послуги у статусі ФОП.

Чи це значить, що не виникне жодних складнощів, якщо практикувати таку паралельну зайнятість? За замовчуванням так, проблем не має бути, адже все що не заборонено, то дозволено. Це у теорії, на практиці ж, гіг-спеціалісту слід уважно вичитувати положення гіг-контракту та додатків до нього, особливо NCA Non-compete agreement. Адже, у контракті та NCA, оформленому додатком до контракту, можуть бути положення, які суттєво звузять можливості розробника реалізувати себе як ФОП. Такі положення можна визнати недійсними в судовому порядку. Втім, судовий процес – це, щонайменше, незаплановані витрати та завжди тривала процедура.

Чи може розробник укласти 2 гіг-контракти одночасно?

Статті 17 та 18 Закону, які регулюють порядок укладення та припинення гіг-контрактів, не забороняють укладення гіг-спеціалістом декількох гіг-контрактів з різними резидентами Дія Сіті. Тобто, розробник може укласти 2 гіг-контракти одночасно, якщо це не суперечить визначеним умовам (режиму) надання послуг (виконання робіт) за одним із контрактів. Останнє є типовим розділом гіг-контракту та прямо передбачено статтею 20 Закону – Гіг-контрактом або внутрішніми документами резидента Дія Сіті можуть визначатися такі умови виконання робіт, як час виконання робіт, час відпочинку та умови перебування гіг-спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт. Тож, вкотре наголошуємо на необхідності уважно вичитувати текст контракту.

Ми проаналізували положення Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” та надали відповіді на поставлені запитання. Для більш глибоко розуміння правового режиму Дія Сіті радимо переглянути допис за вищевказаним посиланням. У наступній консультації повернемось до питання правового регулювання віртуальних активів, зокрема до питання оподаткування операцій з віртуальними активами.

Блог і Консультації | Legal Support