Оферти для iOS та Android

документи ios та android, які документи необхідні для мобільних додатків

Оферти для iOS та Android

Документи iOS та Android мобільних додатків. Terms of Service, Terms of Use, EULA, Disclaimer, Privacy Policy – для чого ці документи? Коли та у якому випадку вони необхідні? Як обрати правильний перелік публічних угод? Чи можна замовити і отримати онлайн професійно складену публічну оферту? Розберемося з цими питаннями разом з нашими юристами.

Фото до публікації - Документи ios та android, які документи необхідні для мобільних додатків?
Цифрові документи для iOS та Android мобільних додатків.

В додаток до запитань, наведених вище, ми також розберемось, які документи iOS та Android мобільних додатків необхідно замовити до запуску у Google Play і Apple Store. Почнемо ж з того, що назвемо найбільш типові публічні угоди для iOS та Android застосунків, а також предмет їх регулювання.

Документи iOS та Android мобільних додатків

Виходячи з конкретних можливостей створеного мобільного додатку (іншого програмного продукту) знадобляться 2 або більше публічних оферт з цього переліку: Terms of Service, Terms of Use, EULA чи подібний за змістом software license agreement, Disclaimer та Privacy Policy. Які задачі виконуються публічними угодами для iOS та Android застосунків? Документи iOS та Android мобільних додатків урегульовують такі питання:

  1. Порядок надання послуг або продажу товарів.
  2. Порядок надання ліцензії на використання програмного продукту, включаючи iOS та Android мобільні додатки. Обсяг і зміст прав, що надаються за ліцензією.
  3. Отримання від користувача програмних додатків дозволу на обробку персональних даних. Визначення мети обробки особистих даних та порядку роботи з ними.
  4. Обмеження відповідальності правовласника (оператора), попередження користувача про ризики програмного, апаратного і організаційного характеру.
  5. Документи iOS та Android мобільних додатків також виконують інші більш специфічні завдання при роботі з широким невизначеним колом користувачів. Конкретний перелік завдань публічних угод залежить від організаційно-правової форми і місця реєстрації компанії правовласника (оператора), функцій та індивідуальних особливостей програмного забезпечення.

Розглянуті завдання вирішуються за допомогою публічних угод та документів для iOS та Android мобільних додатків. Вони і надають відповідь на питання – для чого потрібні документи для iOS (Android) додатків? Попереду розбір інших запитань та детальний огляд 2-х документів, які знадобляться у 99% випадків. Розкажемо про роль і сферу регулювання кожного з них.

Дві сфери правовідносин – позиція Google та Apple.

Всі правовідносини, які виникають у процесі використання iOS або Android мобільних додатків умовно поділяються на дві сфери: (а) Відносини щодо безпосереднього використання програмного забезпечення за його призначенням. Документи iOS (Android) мобільних додатків мають урегулювати: порядок, особливості і правові наслідки використання сервісу та функцій, що доступні через програмний додаток; (б) Комплекс відносин, пов’язаних з обробкою Вашою компанією або за її дорученням особистих даних користувачів.

Названі сфери правовідносин зумовлюють мінімально-необхідних перелік документів для iOS та Android мобільних додатків. Перша сфера правовідносин у більшості випадків знаходить своє урегулювання нормами такої публічної угоди, як Умови і правила користування (Terms of Use, Terms of Service).

Друга сфера правовідносин – збір, обробка і використання персональних даних користувачів. Відносно цієї сфери існує чітка позиція правовласника платформи Play Market. Власне, позиція зводиться до необхідності розробки власниками мобільних додатків специфічного документу – Політики конфіденційності або Положення про конфіденційність. Google наполягає на наявності даного документу, як юридичного інструменту, що пояснює користувачу порядок, способи і мету обробки персональних даних та забезпечує отримання дозволу на проведення цих дій.

Які документи iOS та Android мобільних додатків замовити до запуску у Google Play і Apple Store?

Виходячи з вказаних сфер правовідносин, до запуску iOS (Android) мобільного додатку достатньо замовити розробку двох документів. Це – Privacy Policy (Політика конфіденційності) та Terms of Use або Terms of Service (Умови і правила користування). Замість Terms of Use (Terms of Service) іноді  допустимо обмежитись розробкою тільки Disclaimer. “Відмова від відповідальності” – це правове застереження, яке оформлюється як окремий розділ Умов і правил користування мобільним додатком або як самостійний документ.

Як бути з наявністю двох версій (iOS і Android) програмних додатків у контексті публічних угод для користувачів? Чи є необхідність розробляти документи для iOS та Android мобільних додатків окремо від публічних оферт пов’язаного з ними веб-сайту?

Зміст і положення документів (публічних угод), які розробляються для iOS та Android мобільних додатків, залежить від функцій (можливостей) програмних додатків, категорії їх користувачів і юрисдикції реєстрації бізнесу (правовласника). Конкретна платформа, на якій функціонуватиме мобільний додаток, не становить суттєвого значення і майже не впливає на зміст положень публічних оферт для мобільних додатків.

Документи iOS та Android мобільних додатків з мінімальними переробками можна використовувати для різних платформ, у тому числі для нової операційної системи Google Fuchsia. Раціональною є практика розробки одного документу (публічної угоди) для різних версій мобільного додатку і, одночасно, для пов’язаного з ним сайту.

Наприклад, Ви можете замовити Terms of Service для iOS (Android) мобільних додатків і пов’язаного сайту у формі єдиного комплексного документу, викладеного за необхідності різними мовами (англ + укр). Таким самим чином доцільно виписати і Privacy Policy, як для форм реєстрації (входу, замовлення послуг (товарів) на сайті, так і для відповідних форм збору персональних даних в структурі iOS (Андроід) мобільного додатку. Достатньо однієї версії документу для різних платформ.

Інші документи для Android (iOS) мобільних додатків:

Документи iOS та Android – поширене узагальнення різних публічних оферт і правових застережень. До їх числа належать: Правила і умови користування (Terms of Use, Terms of Service); Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (EULA, software licence agreement у різних варіаціях); Застереження про відмову від відповідальності (Disclaimer); Положення про конфіденційність або Політика Конфіденційності (Privacy Policy, Privacy Notice, Privacy Statement).

Всі перелічені документи є публічними угодами з користувачами. Інше правове значення має Disclaimer, хоча і його можна оформити у формі публічної оферти. Враховуючи норми законодавства окремих країн, Disclaimer зазвичай має юридичну форму, що відрізняється від публічної угоди. Разом з тим, складання Disclaimer у формі публічної оферти буде найбільш оптимальним і універсальним рішенням. Питанням розробки Disclaimer присвячено самостійну публікацію на нашому сайті – Що таке Disclaimer?

EULA – ліцензійна угода з кінцевим користувачем:

Ми з Вами розглянули значення і роль таких документів для Android та iOS мобільних додатків, як Політика Конфіденційності та Умови і правила користування. Для чого ж потрібні інші документи? EULA – регулює виключно питання надання ліцензії на користування програмним забезпеченням. EULA не дуже підходить для мобільних додатків, які передбачають надання можливості користуватися певним сервісом (комплексом функцій) в онлайн режимі. EULA є документом з вузьконаправленим регулюванням. Хоча і ця публічна оферта зазвичай містить положення притаманні для Disclaimer. EULA – лише одна з інтерпретацій різних ліцензійних угод (software licence agreement) з користувачем.

Про Disclaimer, як законний спосіб обмежити відповідальність, сказано достатньо. Для повного розуміння суті даного правового застереження ознайомтесь з матеріалами статті за посиланням вище. Крім того, окремі аспекти і особливості правової дії Disclaimer розкрито у публікаціях нашого блогу, які присвячені питанням правової організації роботи онлайн сервісів з надання послуг та продажу товарів.

Повертаючись до змісту Terms of Use (Terms of Service) нагадаємо, що доволі часто цей документ поєднує в собі елементи інших більш специфічних публічних угод з користувачем. Так, типовий Terms of Service для  iOS (Android) мобільного додатку і пов’язаного з ним сайту одночасно містить окремі положення ліцензійної угоди з кінцевим користувачем та Disclaimer з широкого переліку питань.

Як визначити повний перелік публічних угод для iOS та Android додатків?

Контакти юристів, які допоможуть визначитись з переліком публічних угод щодо конкретного програмного продукту для iOS або Android наведено у розділі контакти сайту Legal Support. Юристи забезпечать як розробку документів, так і подальший юридичний супровід. Спеціалісти об’єднання Legal Support нададуть комплексну юридичну допомогу та оперативно підготують публічні угоди для програмних продуктів будь-якого функціонального змісту і призначення.

Чи потрібно визначати DPO у тексті Privacy Policy?

Відповідь на поставлене питання залежить від різних факторів – громадянства користувачів (у тому числі потенційних), мови інтерфейсу, масштабів обробки особистих даних фізичних осіб та інших обставин. Універсальна відповідь така – якщо невпевнені, проте маєте можливість, то визначайте власного DPO.

Якщо ж  ні, щонайменше залучіть спеціаліста з захисту персональних даних для вирішення окремих завдань і мінімізації ризиків, виконайте всі рекомендації GDPR-спеціаліста, актуалізуйте положення Політики Конфіденційності, мінімізуйте обсяг персональних даних, які обробляються, зробіть процес обробки і зберігання даних захищеним, прозорим і зрозумілим для користувачів.

Про можливість отримання в Україні послуг Data Protection Officer (спеціаліста з захисту персональних даних) читайте у нашому Блозі – Data Protection Officer in Ukraine.

Ціна і строки складання публічних угод для iOS (Android) мобільних додатків:

  • Terms of Use / Terms of Service / EULA для iOS / Android мобільних додатків складені англійською мовою відповідно до правил законодавства ЄС / США – від 120 usd за документ. Строк підготовки – 2-3 дні.
  • Документи для iOS / Android додатків українською мовою та відповідно до приписів українського законодавства у формі Правил користування / Публічної угоди з кінцевим користувачем – від 1200 до 1400 грн. Строк підготовки документів – 1-2 дні.
  • Privacy Policy англійською мовою відповідно до правил Apple / Google та GDPR – 110 – 130 usd. Строк підготовки – 1-2 дні.
  • Політика конфіденційності складена українською мовою відповідно до приписів законодавства України та з врахуванням вимог Apple / Google – від 1100 до 1400 грн. Строк підготовки – 1 день.

Чи можна замовити професійно складену публічну угоду в онлайн форматі?

Сьогодні ми розглянули які документи iOS та Android мобільних додатків потрібно замовити до запуску продукту у Google Play і Apple Store. Ще одне питання, яке набуває все більшої актуальності, стосується формату отримання юридичної допомоги. Тож чи є спосіб отримати документи для iOS та Android мобільних додатків дистанційно? Так, комплексна юридична допомога і розробка публічних оферт для програмних продуктів реалізована в онлайн форматі.

Для отримання оперативної правової допомоги зв’яжіться з юристами Legal Support.

Блог – Документи iOS та Android мобільних додатків.