Складання і оформлення договору на розробку Веб-сайту

договір на розробку веб-сайту, технічне завдання, протокол розбіжностей і акт

Складання і оформлення договору на розробку Веб-сайту

Договір на розробку веб-сайту – це комплексна угода, яка регулює процес розробки і порядок передачі майнових прав на створений сайт. Правильне складання, підписання і оформлення договору на розробку веб-сайту важливе як для замовника, так і для виконавця. Шукаєте шаблон договору та консультацію з питань оформлення майнових прав на сайт? Скористайтеся шаблоном договору про розробку сайту від Legal Support або юридичним оформленням сайту “під ключ”.

договір на розробку веб-сайту, технічне завдання, протокол розбіжностей і акт
Особливості складання, підписання та оформлення договору на розробку сайту.

Договір на розробку Веб-сайту

Що слід знати про договір на розробку сайту? Як правильно оформити його створення? Договір на розробку сайту є договором про виконання робіт, а не надання послуг. У результаті належного та повного виконання договору про розробку сайту замовник отримує комплексний об’єкт права інтелектуальної власності – веб-сайт.

Таким чином, договір на розробку веб-сайту є договором про створення на замовлення об’єкту права інтелектуальної власності. Це – угода одного порядку з договорами на розробку програмного забезпечення, на створення серії фотографій, відеоконтенту, логотипу тощо. Положення договору про обсяг майнових прав на сайт є не менш важливі ніж положення договору та технічного завдання, які стосуються реалізації функціональних можливостей та дизайну веб-сайту.

Обидві складові договору – виконання робіт і передача майнових прав інтелектуальної власності, мають знайти коректне втілення у предметі договору на розробку веб-сайту. Подальша деталізація предмету договору знаходить відображення у конкретних правах та обов’язках сторін, а також в інших положеннях договору і додатках до нього.

Договір на розробку веб-сайту за змістом, дійсно, схожий з іншими угодами про створення об’єктів права інтелектуальної власності, хоча і зі своїми особливостями. Ураховуючи спорідненість договорів цього типу, рекомендуємо ознайомитись з матеріалами правової консультації про Угоду на розробку Програмного забезпечення. Текст юридичної консультації великий за обсягом, однак розкриває всі тонкощі укладення подібних угод. Рекомендуємо перечитати.

Зміст договору на розробку веб-сайту – це його ядро. Разом з тим, правильному оформленню і підписанню договору слід теж приділити достатню увагу. Належне оформлення договору – це не дрібниця, яку можна залишити на потім. Ми предметно розкриємо питання оформлення та підписання договору у цій публікації та надамо цілком практичні поради.

Складання, підписання і правильне оформлення договору на розробку Веб-сайту

Розробка договору про створення на замовлення веб-сайту “з чистого аркушу” – оптимальний варіант. Адже тоді у договорі прописуються всі особливості процесу створення сайту. Погоджені умови та попередньо досягнуті домовленості з розробником закріплюються у відповідних розділах і пунктах договору на розробку веб-сайту.

Веб-студії часто пропонують свій варіант договору про створення веб-сайту. Запропонований Вам проект договору на розробку слід ретельно вивчити до його підписання. Детальний правовий аналіз договору – це юридична послуга, яка допомагає знайти всі негативні і приховані моменти у тексті угоди. Відшліфувати та відкоригувати договір на розробку сайту допоможе складання протоколу розбіжностей і юридичний супровід переговорів з іншою стороною договору.

Після складання договору на розробку веб-сайту або ретельного вивчення угоди, запропонованої другою стороною, необхідно належним чином оформити текст договору та додатки до нього (технічне завдання, графіки прийому-здачі робіт). Про способи оформлення договору про розробку веб-сайту, технічного завдання та всіх додатків читайте нижче.

Способи оформлення і підписання договору про розробку веб-сайту:

Першим способом належного оформлення і підписання договору є проставлення сторонами договору підписів (відтисків печатки, за наявності) на кожному аркуші договору. Аналогічно і з додатками до договору, наприклад з технічним завданням. Головний недолік цього способу полягає у його непрактичності через велику кількість сторінок типової угоди про створення сайту на замовлення. Саме лише технічне завдання на розробку веб-сайту за своїм обсягом може перевищувати текст угоди з усіма іншими додатками.

Вихід – другий спосіб оформлення та підписання договору на розробку. Спосіб доволі простий – всі аркуші договору і додатків до нього зшиваються разом, пронумеровуються і скріплюються біркою з підписами сторін. Така бірка проклеюється на зворотній стороні тексту угоди з додатками та скріплює кінці дроту (ниток). Підписи проставляються після проклеювання бірки так, щоб напис був зроблений одночасно на бірці і зворотній стороні останнього аркуша угоди, тобто “заходив за бірку”.

Таким чином, замовник і виконавець ставлять свої підписи у розділі “реквізити і підписи сторін договору” та у відповідних графах на бірці, якою скріплюється договір і додатки. Якщо у майбутньому виникла необхідність укласти додаткову угоду, то її оформлення і підписання відбувається у аналогічний спосіб.

З боку іншої сторони договір підписує представник за довіреністю? Долучайте примірник довіреності до тексту договору і перевіряйте обсяг повноважень, які надаються представнику за довіреністю.

Сторони, за бажанням, можуть додатково завірити укладення договору і свої підписи у нотаріуса. В останньому випадку всю “технічну частину оформлення” виконає нотаріус і його помічник. Крім того, договір на розробку веб-сайту, окрім підписів сторін, буде додатково містити відтиск печатки нотаріуса та його підпис.

Технічне завдання та інші додатки до договору на розробку веб-сайту.

Технічне завдання до договору про розробку веб-сайту, без перебільшень, є найважливішим додатком договору. Умови і вимоги, вказані у тексті технічного завдання визначають набір функцій, можливостей і зовнішній вигляд створеного на замовлення веб-сайту. Юридична експертиза технічного завдання на розробку сайту – обов’язкова умова захисту.

Задача юриста – перевірити правильність формулювань, що деталізують обов’язки сторін, переважно виконавця (розробника), які випливають з основного договору. Тобто, юрист відповідає за форму і правильність оформлення технічного завдання до договору на розробку веб-сайту. Зміст технічного завдання і конкретні вимоги до кінцевого результату робіт за договором, тобто до веб-сайту, визначаються представниками сторін.

Практика складання технічного завдання представником виконавця є хибною і, з об’єктивних причин, невигідною для замовника. За відсутності необхідних технічних знань у замовника (його представника) залучаються спеціалісти “третьої сторони”.

Якщо ж Ви є замовником робіт за договором і вирішили використовувати технічне завдання, складене виконавцем, то самостійно уважно проаналізуйте зміст даного додатку до договору. Не завадить залучити спеціалістів, що мають хоча б загальне уявлення про типові вимоги до кінцевого результату робіт з розробки сайту. Це можуть бути і юристи, які ведуть практику з юридичного супроводу відносин з розробки веб-сайтів, сервісів і програмних застосунків. Разом з тим, повторимось – краще не економити на цьому питанні і додатково залучати фахівців “третьої сторони”, які мають достатні знання для складення грамотного  технічного завдання.

Положення про передачу майнових прав на розроблений за договором сайт.

На відміну від типових договорів про виконання робіт, договір на розробку веб-сайту обумовлює і передбачає передачу майнових прав на створений веб-сайт. Лише доконаний факт передачі за договором виключних майнових прав інтелектуальної власності на сайт робить замовника робіт власником створеного сайту.

Що має бути у договорі на створення веб-сайту? Договір має містити: детальний опис об’єкта права інтелектуальної власності, чіткий перелік і обсяг прав, які передаються від розробника до замовника, порядок та умови їх передачі, строк і територію їх дії, розмір винагороди за передачу майнових прав. Перелічені лише найважливіші положення.

Підписання Акту про виконання робіт і передачу виключних майнових прав.

Підписання Акту про виконання робіт і передачу виключних майнових прав завершує відносини між Замовником і Виконавцем (розробником). Акт, за умови належного і повного виконання обов’язків сторін договору, підтверджує факт виконання робіт і передачі майнових прав на створений у результаті об’єкт права інтелектуальної власності. Подальші правовідносини між сторонами, якщо такі виникають, оформлюються новими самостійними угодами зі своїм власним предметом регулювання.

Зазвичай саме Актом підтверджується перехід прав інтелектуальної власності. Акт одночасно підтверджує факт виконання розробником обов’язків за договором на розробку веб-сайту і виступає документом первинного бухгалтерського обліку. До Акту про виконання робіт за договором також вносяться всі наявні зауваження з боку замовника.

До підписання Акту слід відноситись з ще більшою відповідальністю, ніж до підписання договору. Це стосується і замовника і виконавця. В Акті до договору про розробку веб-сайту вказуються:

  • детальний перелік робіт, виконаних за договором і додатками до нього;
  • про передачу майнових прав на розроблений веб-сайт та його складові частини, можливі застереження щодо переданого обсягу прав інтелектуальної власності;
  • вартість виконаних робіт та розмір винагороди за майнові права на веб-сайт і його складові частини;
  • всі зауваження до проведених виконавцем робіт, за наявності таких;
  • перелік додатків до Акту, що можуть включати носії з зображеннями, програмним кодом та іншою інформацією;
  • інші факти і положення, що випливають зі змісту договору, його належного або неналежного виконання сторонами.

Юридична допомога у складанні і оформленні договору на розробку веб-сайту.

Юридичну допомогу з питань, які виникають у процесі складання, підписання і оформлення договору на розробку веб-сайту, можна отримати звернувшись до юристів Legal Support. Досвідчені спеціалісти оперативно підготують договір відповідно до поставленої задачі. Ми супроводжували розробку веб-сайтів клінік та медичних закладів, ресторанів і готелів, інтернет-магазинів та маркетплейсів, громадських та благодійних організацій, а також сайту інформаційного агентства.

При індивідуальній розробці договору, юристи врахують у статтях і пунктах угоди з розробником сайту кожну дрібницю. Спеціалісти Legal Support пропонують такі варіанти допомоги:

  1. Шаблон договору про розробку сайту + форма ТЗ + форма Акту до договору – 700 грн за 3 документи.
  2. Індивідуалізоване складання Договору – 1100 грн (в ціну також включено Акт і форму ТЗ).
  3. Консультація з усіх питань оформлення веб-сайту і процесу його розробки – 800 грн.

Окрім складання договору на розробку веб-сайту, спеціалісти Legal Support допоможуть з вивченням (правовим аналізом) тексту договору, наданого Вам на підпис іншою стороною. Ми, за необхідності, підготуємо протокол розбіжностей, надамо правову консультацію та допоможемо провести переговори з іншою стороною.

Юрист Євгеній Мовчун

Блог – Договір на розробку веб-сайту, складання, підписання і оформлення.