Міжнародна організація – міф чи реальність?

міжнародна організація, створення і різновиди організацій

Міжнародна організація – міф чи реальність?

Міжнародна організація – чи існує такий суб’єкт правовідносин насправді? Багато хто чув про міжнародні організації і знає: вони впливають на процеси світового масштабу, здійснюючи транскордонну діяльність. Прагнете розширити межі діяльності Вашої організації і вийти на міжнародний рівень? Цікаво дізнатися, чи справді міжнародна організація є чинною організаційно-правовою формою? У такому разі пропонуємо подивитися на міжурядові і неурядові міжнародні організації з юридичної точки зору.

міжнародна організація, створення і різновиди організацій
Міжнародна організація. Створення, роль і досвід діяльності.

Міжнародна організація: міф чи реальність?

Міжнародна організація – це не міф, а реальність. Ви не знайдете прямий спосіб зареєструвати в Україні, Польщі, Естонії чи іншій країні міжнародну неурядову організацію в організаційно-правовій формі “міжнародної організації”. Однак, дієздатна особа, що досягла 18 річного віку, може виступити засновником такої організації і створити її, пройшовши тернистий шлях – від неурядової організації, зареєстрованої, наприклад, в Україні, до авторитетної неурядової організації міжнародного рівня.

Міжнародна організація є потужним суб’єктом міжнародних правовідносин, здатним вирішувати широкий спектр різноманітних суспільно-важливих питань. Говорячи про таку ознаку, як «міжнародність», слід зробити зауваження щодо способу заснування і приналежності тієї чи іншої організації до конкретної держави (держав). В залежності від цього фактору, міжнародні організації можна розподілити на міжурядові та неурядові. Що спільного та у чому їх відмінність? Зараз пояснимо. Почнемо огляд з міжурядових організацій.

Міжнародна міжурядова організація – елемент світового політичного життя.

Міжнародна міжурядова організація – важливий суб’єкт публічного права. Вона являє собою об’єднання трьох чи більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, метою якого є вирішення ряду спільних питань чи організація суміжних проектів. У такому утворенні кожен уряд представляє свою державу та її інтереси, а саме утворення починає діяти після підписання взаємного “установчого” договору та його подальшої ратифікації державами-учасниками. Міжнародна міжурядова організація обов’язково має свої постійні органи та штаб-квартиру. Чисельність міждержавних об’єднань істотно зростала у післявоєнний час.

Класифікація міжнародних міжурядових організацій є досить широкою. Наприклад, за предметом їх діяльності можна розподілити на військові (НАТО, ЗЄС, АНЗЮС), економічні (Світова організація торгівлі, Організація країн-експортерів нафти), фінансові (Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку). За колом учасників виділяють універсальні та регіональні організації. Наприклад, регіональний характер мають такі організації, як Європейський Союз (ЄС), Співдружність Незалежних Держав (СНД), Центральноєвропейська ініціатива.

Проаналізувавши особливості та сфери діяльності міжнародних міжурядових організацій, можна дійти висновку про те, що міжнародна організація є вагомим інструментом зовнішньої політики. Міжурядова організація слугує своєрідною ареною для дискусій між її членами, що в подальшому знаходить своє продовження у створенні ряду юридичних норм і регулюванні господарських зв’язків на світовому рівні.

Міжнародні неурядові організації – невід’ємний елемент глобального громадянського суспільства.

На відміну від міжурядових організацій, міжнародні неурядові організації є наслідком реалізації волі громадських ініціатив, а не урядів країн. Міжнародна неурядова організація об’єднує не уряди і держави. Навпаки, міжнародна неурядова організація об’єднує людей, їх ініціативи, неурядові організації (non-governmental organizations) різних країн світу. На сьогоднішній день існування і робота неурядових організацій набуває все більшого значення у міжнародних процесах. Спектр можливостей міжнародних неурядових організацій є надзвичайно широким.

Міжнародні неурядові організації мають право:

 • розглядати міжнародні проблеми, що лишилися без уваги національних урядів та міжнародних урядових організацій;
 • збирати, опрацьовувати та поширювати відомості про проблеми міжнародного значення, привертаючи до них увагу громадськості;
 • виступати з ініціативою підписання міжнародних договорів;
 • пропонувати різноманітні підходи до вирішення широкого кола проблем глобального характеру;
 • контролювати діяльність урядів держав, зокрема, щодо виконання ними своїх міжнародних зобов’язань;
 • мобілізувати суспільну думку, залучати громадськість до обговорення проблем міжнародного значення;
 • лобіювати прийняття важливих та необхідних для людства рішень тощо

Далі ми зосередимось саме на міжнародних неурядових (non-governmental) організаціях, їх ролі у сучасному світі, значенні та різновидах. Розглянемо міжнародні неурядові організації, які активно працюють на території України. А наприкінці статті на Вас чекає перелік практичних рекомендацій для засновників громадських ініціатив, які мають намір вийти на міжнародний рівень. Хоча для неурядових ініціатив і не існує такої організаційно-правової форми, як “міжнародна організація”, яка б дозволила одразу зареєструвати організацію, на кшталт Червоного Хреста. Проте, шлях до міжнародного визнання і відповідного статусу організації все ж таки існує!

Різновиди міжнародних неурядових організацій:

Говорячи про різновиди міжнародних неурядових організацій, у якості критерію розподілу можна брати таку ознаку, як мета діяльності організації. Наприклад, всесвітньо відомими є міжнародні екологічні організації – «Грінпіс» та «Всесвітній фонд дикої природи». До потужних правових організацій можна віднести такі утворення, як «Міжнародна амністія», «Міжнародна федерація з прав людини», «Всесвітня організація боротьби проти тортур», «Нагляд за правами людини», «Міжнародна Комісія юристів». Спортивною організацією світового масштабу є «Міжнародний Олімпійський Комітет», а серед релігійних – «Всесвітня Рада церков».

Для підвищення ефективності свого функціонування, міжнародні неурядові організації вправі об’єднуватись у різного роду структури, транснаціональні об’єднання чи федерації. Цей факт дає підстави стверджувати, що міжнародні неурядові організації виводять процес прийняття організаційних і управлінських рішень за межі виключної компетенції політичної еліти.

Як виглядає історія становлення, організації і визнання міжнародної неурядової організації на практиці?

Замість теорії лише 2 речення з Вікіпедії та декілька фактів зі світової історії – “Грінпіс засновано у Канаді в 1971 році. На сьогодні Грінпіс об’єднує 28 національних і регіональних організацій у 47 країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки”. Так виглядає міжнародна організація. Вона була народжена, як звичайна пересічна природоохоронна організація, зареєстрована відповідно до внутрішнього законодавства Канади. Цей приклад свідчить – все можливо! Ми, як і обіцяли, надамо організаційно-правові поради щодо реалізації подібної яскравої і непростої “історії успіху”.

Міжнародна організація та її роль у глобальних процесах.

Міжнародні неурядові організації підтримують суспільний діалог з проблемних питань світового масштабу, завдяки чому істотно розширюється громадське самоуправління та забезпечується громадський контроль за виконанням міжнародних угод. В подальшому, саме завдяки цьому формується відповідальність урядів перед світовою громадськістю. Виступаючи свого роду посередником між державами і суспільством, міжнародна громадська організація забезпечує реалізацію таких принципів глобального громадянського суспільства, як самоорганізація міжнародної активності, контроль за регулюванням суспільних та міжнародних процесів, а також безпосередня взаємодія державних, міждержавних установ із недержавними структурами.

Міжнародна організація виступає важливим елементом формування світового громадянського суспільства.

На щастя, на сьогоднішній день є тенденція до зростання ваги міжнародних неурядових об’єднань у світових процесах. Діяльність таких організацій завдає істотний вплив як на внутрішню політику держав, так і на розвиток та гармонізацію міжнародних правовідносин в цілому. Значення міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини, екології та гуманітарної діяльності на національному, регіональному та міжнародному рівнях важко переоцінити.

Міжнародні неурядові організації в Україні.

Відповідно до положень Закону України «Про громадські об’єднання», неурядові організації інших держав, а також міжнародні неурядові організації мають право діяти на території України згідно з чинним законодавством та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

Хоча законодавство, цілком логічно, не дозволяє створити організацію у статусі “міжнародної”, воно визнає наявність організацій з таким статусом. Це – організації, які пройшли тернистий шлях до їх визнання на міжнародному рівні.

На сьогоднішній день на території України провадять свою діяльність велика кількість міжнародних неурядових організацій. Їх діяльність є особливо вагомою в східній частині нашої держави. Надзвичайно важливу роль відіграють наступні організації:

 • Amnesty International (протидія поліцейському свавіллю та безкарності, спостереження за судовими процесами, проведення кампанії за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду);
 • Human rights watch (запобігання дискримінації, публікація випадків порушення прав людини);
 • International Partnership human rights (документація порушень прав людини під час воєнного конфлікту на Донбасі, направлення їх до Міжнародного кримінального суду, лобіювання ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду);
 • Міжнародний комітет Червоного хреста (допомога особам, постраждалим на Сході України, захист і допомога військовослужбовцям та цивільному населенню, організація таборів для реабілітації).

Створення міжнародних неурядових організацій.

Створенню міжнародних неурядових організацій з наведеного переліку передувало: виникнення потужних громадських ініціатив, створення осередків організації на території різних держав світу, організаційно-юридичне оформлення взаємодії між ними, набуття авторитету, відповідного статусу і міжнародного визнання. Лише з часом відбувалося їх остаточне оформлення, як міжнародних організацій.

У жодній державі не існує «компетентних органів чи інстанцій», які б займались створенням і реєстрацією міжнародних неурядових організацій. І це цілком логічно випливає з суті словосполучення «міжнародна організація». З чого ж почати процес створення міжнародної організації і набуття її міжнародного визнання?

Юристи ГО «Правовий супровід» рекомендують почати з малого – з реєстрації неурядової організації в одній з держав, яка має адекватне законодавче підґрунтя для діяльності неурядових організацій. Рекомендуємо обрати Естонію або нашу рідну Україну. Вітчизняне законодавство про громадські об’єднання надає більш ніж достатній старт для виходу на міжнародний рівень співпраці.

Раціональним і логічним виглядає такий порядок дій (на прикладі створення первинної організації в Україні):

 1. Створення в Україні громадського об’єднання зі статусом юридичної особи.
 2. Налагодження зв’язків з неурядовими організаціями інших держав, які мають близькі до Вашого об’єднання цілі і завдання.
 3. Реєстрація в Україні відокремлених підрозділів громадського об’єднання.
 4. Набуття статусу всеукраїнського громадського об’єднання.
 5. Відкриття філій і представництв Вашого об’єднання в інших країнах світу (з дотриманням правил і юридичних процедур цих країн).
 6. Утворення повноцінних організацій в інших країнах, засновником яких виступатиме громадське об’єднання зареєстроване в Україні.
 7. Створення і правове оформлення координаційного центру утвореної мережі організації.
 8. Активна робота по залученню нових членів, у тому числі окремих самостійних організацій.
 9. Проведення переговорів з урядами держав про надання Вашій неурядовій організації та її осередкам окремого статусу, визнання на законодавчому рівні та на рівні міждержавних (міжнародних) угод.
 10. Набуття необхідного авторитету і остаточне оформлення у якості міжнародної неурядової організації.

Як показує світова практика, процес становлення міжнародних неурядових організацій – це цікавий і яскравий шлях. І щоб пройти його, достатньо розпочати з малого – організаційного і правового оформлення гідної громадської ініціативи, тобто створення неурядової організації. Юристи ГО «Правовий супровід» готові допомогти з ефективним стартом в Україні чи Естонії. Контакти спеціалістів, інформація про створення, реєстрацію і правовий супровід діяльності громадських організацій в Україні за цим посиланням – Створення громадських організацій, реєстрація і подальший правовий супровід.

Завдяки аналізу чинного законодавства ми з’ясували, що міжнародна організація не є міфом, а виступає цілком реальним та дієвим суб’єктом міжнародних правовідносин, здатним впливати на проблеми світового значення.

Маєте бажання вийти на всеукраїнський, а з часом і на міжнародний рівень? У такому разі кращим супутником на цьому шляху буде фаховий юрист, який знається на всіх правових аспектах створення та діяльності громадських організацій в Україні та світі. Саме такі спеціалісти працюють у команді Legal Support, їх контакти можете знайти у відповідному розділі нашого веб-сайту. Для Вашої зручності зв’язатися з фахівцями можна за допомогою месенджерів.

юрист ГО «Правовий супровід», Юлія Бурим