Що таке Disclaimer?

що таке disclaimer, замовити онлайн

Що таке Disclaimer?

Що таке Disclaimer і яка роль даного документа? Відмова від відповідальності викладена письмово у формі юридичного застереження – важливий документ для будь-якого програмного додатку та Інтернет-сайту. Онлайн-продаж товарів або надання послуг через Інтернет будуть безпечнішими за наявності у Вас Disclaimer.

що таке disclaimer, замовити онлайн
Disclaimer і його значення для сучасного бізнесу.

Що таке Disclaimer?

Disclaimer – це юридичний інструмент, який дозволяє Вам відмовитись від відповідальності (disclaimer з англійської – відмова (заперечення) у значенні відмови від відповідальності) або суттєво зменшити міру такої відповідальності перед користувачами програмного продукту, сервісу, Інтернет-сайту тощо.

Disclaimer одночасно має значення правового застереження (односторонньої заяви) та публічної оферти. Юридична сила та правова природа даного документа буде дещо відрізнятися в залежності від правової системи конкретної юрисдикції. При написанні тексту “Відмови від відповідальності” обов’язково враховуються норми законодавства тієї країни, громадянами якої є основна частина користувачів.

Наприклад, якщо задача написання disclaimer ставиться в контексті відносин з українськими користувачами, то є 2 поради для Вашого юриста щодо змісту і форми документа:

 1. Надати документу форму публічної оферти відповідно до положень цивільного законодавства України.
 2. Скерувати відносини з користувачем з площини “надання послуг” у площину “надання користувачеві обмеженої ліцензії на використання програмного продукту”.  Хоча і не завжди, проте у більшості випадків така можливість є.

Для чого потрібен Disclaimer і яка його роль?

Значення і роль “застереження про відмову від відповідальності” недооцінюються. Розробка цього документу доволі часто відбувається формально, без врахування особливостей програмного продукту або веб-сервісу для якого виписується публічна оферта. Іноді правовласники програмних продуктів замовляють розробку disclaimer лише з тих мотивів, що цей документ, поряд із terms of service та privacy policy наявний у їх конкурентів. Це хибний підхід, який є результатом відсутності розуміння значення disclaimer у відносинах з користувачами.

Отже, для чого потрібен disclaimer? Проста відповідь – для того, щоб мінімізувати кількість потенційних претензій користувачів, а також їх наслідки. Розгорнута відповідь пов’язана з механізмом обмеження відповідальності або відмови від відповідальності (там, де це можливо), закладеним у правових положеннях документу.

Disclaimer (застереження щодо відмови від відповідальності) – це документ, який спрощує життя власникам програмних додатків та Інтернет-сайтів, захищаючи останніх від скарг і позовів користувачів.

Вважаємо, що власник бізнесу хоч і не зобов’язаний бути спеціалістом у сфері юриспруденції, проте деякі знання зайвими не будуть. Тому далі, спеціально для Вас, пояснимо як сформувати технічне завдання на розробку disclaimer і які відомості слід для цього мати. Попередньо ми з’ясуємо – чи є сенс у написанні disclaimer для Інтернет-сайтів і програмних продуктів, розрахованих на українського користувача.

“Відмова від відповідальності” матиме обмежену юридичну силу навіть у рамках українського законодавства.

Застереження про відмову від відповідальності, складене у належній формі, матиме обмежену юридичну силу в рамках правового поля України. Так, положення “відмови від відповідальності” можуть бути враховані судом під час вирішення потенційного спору, ініційованого користувачем. Відмова від відповідальності буде чинною в тій частині, в якій не суперечить положенням законодавства України. Це, зокрема, норми Закону України “Про захист прав споживачів” (ідентифікатор 1023-XII) та Цивільного кодексу України.

Закон України “Про захист прав споживачів”, Цивільний кодекс України та українське законодавство в цілому вносить певну специфіку як стосовно форми публічної угоди (правового застереження для користувачів) так і щодо змісту документу. Якщо мета написання disclaimer переслідує врегулювання відносин суто з українськими користувачами, то документ складається у формі публічного договору відповідно до вимог статей 633, 634 Цивільного кодексу України.

Однак, тут виникає проблема – приписи частини 2 статті 634 Цивільного кодексу України. Наведемо цитату з кодексу – “Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору”.

А оскільки положення disclaimer зменшує обсяг прав користувача (як споживача послуг), то норми Закону України “Про захист прав споживачів” матимуть першочергове значення при вирішення будь-якого потенційного спору з користувачем. Чи є правовий вихід з цієї ситуації?

Так, рішення є – заздалегідь продумана розробка disclaimer і terms of service тандемом дозволить вийти з під регулювання законодавства у сфері захисту прав споживачів та звести відносини з користувачем в іншу площину.

У тому ж разі, коли коло користувачів програмного продукту чи веб-сайту не обмежене громадянами конкретної країни (декількох конкретних країн), рішення поставленої задачі буде іншим. Розроблений документ враховуватиме особливості різних правових систем і матиме більш комплексний характер.

Правові положення застереження про відмову від відповідальності.

Основні правові положення публічної оферти disclaimer – це різного роду застереження. Подібні застереження повідомляють і попереджають користувача про ризики програмного, апаратного та іншого характеру, які пов’язані з використанням програмного додатку або веб-сервісу.

Крім того, правові положення публічної угоди отримують згоду користувача стосовно вказаної у документі відмови правовласника від відповідальності за несприятливі наслідки для користувача, які  потенційно можуть мати місце у зв’язку з використанням останнім програмного додатку або веб-сайту.

Задача юридичних положень Disclaimer полягає у:

 • обмеженні міри відповідальності власника програмного забезпечення, компанії-оператора або адміністратора веб-ресурсу;
 • попередженні користувача про ризики, які пов’язані з використанням програмного продукту;
 • покладенні максимально допустимого кола обов’язків, відповідальності і пов’язаних із цим ризиків на користувача;
 • зазначенні заборон, які обов’язкові для врахування користувачами під час використання програмного забезпечення, веб-сайту або певного сервісу;
 • отриманні у належній формі згоди користувача на визнання положень disclaimer та приєднання до умов цієї публічної оферти;
 • встановленні зручного порядку розгляду потенційних спорів, пов’язаних з використанням (роботою) Вашого програмного продукту або Інтернет-сайту.

Що слід знати перед замовленням Disclaimer?

Нами розкрито роль disclaimer у побудові онлайн-бізнесу, орієнтованого на невизначене коло користувачів. Ми також обговорили з Вами особливості форми і змісту даного документа. Що ще слід знати перед замовленням disclaimer? Насамперед необхідно визначити перелік відомостей, які потрібно з’ясувати перед замовленням розробки disclaimer.

Адже, без чіткого технічного завдання на складання disclaimer та інформації про програмне забезпечення (веб-сайт), Ви зможете отримати хіба що професійно складений шаблон, який не враховуватиме специфіку Вашого продукту. Більшість online ботів з розробки privacy policy та terms of service так і роблять. Однак, використання шаблонних ботів не є оптимальним і безпечним рішенням.

Якщо ж Ви бажаєте сформувати технічне завдання на розробку якісної публічної оферти, то можете скористатися Terms and Privacy ботом. Задача Terms Privacy Bot полягає у зручному формуванні технічного завдання для подальшої роботи юриста. Необхідний Вам документ буде складено юристом в індивідуальному порядку та з урахуванням специфіки програмного продукту.

Сформувати завдання на розробку Disclaimer можна і без ботів та онлайн-конструкторів.

Пропонуємо прямо зараз ознайомитись з мінімально необхідним переліком відомостей, які потрібно зібрати і надати юристу перед початком роботи над disclaimer або більшістю інших публічних оферт для програмних продуктів. Додаємо мінімальний перелік таких відомостей:

 • Назва програмного продукту та, за наявності, логотип (можна додати безпосередньо до тексту “відмови від відповідальності”, privacy policy та terms of service).
 • Найменування компанії та її юридична адреса (або принаймні юрисдикція (країна, конкретний штат (у випадку зі США) реєстрації).
 • Контактні дані для зворотного зв’язку користувачів (буде достатньо email адреси).
 • Платформи, на яких працюватиме програмний продукт. Тобто, iOS, Android, Fuchsia OS, Mac OS, Windows 10 (11) або інші.
 • Детальний опис функціонального призначення програмного продукту. Механізм взаємовідносин між різними категоріями користувачів (якщо такі категорії є, наприклад, турист та гід в контексті онлайн-сервісу бронювання екскурсій).
 • У якій формі передбачається отримання винагороди? У формі плати за послуги, які надаються через програмну платформу? Або у формі винагороди за право користування програмним забезпеченням (роялті)?
 • Який мінімально дозволений вік користувачів? Бажано прив’язати виникнення права користування до факту настання повної цивільно-правової дієздатності відповідно до законодавства країни громадянства користувача. Зазвичай, якщо немає заперечень з боку замовника публічної оферти, досвідчений юрист саме так і випише положення disclaimer.
 • Країна (країни) громадянства переважної частини Ваших потенційних користувачів (за наявності такої інформації).
 • Якщо Ви вже маєте terms of service та/або privacy policy, розміщені через засоби програмного продукту або веб-сайту, то надайте юристу відповідне посилання для імплементації його разом із ключовими положеннями цих публічних оферт до тексту disclaimer.

Наведених відомостей достатньо для початку роботи над текстом disclaimer під Ваш програмний додаток або Інтернет-сайт. Звісно, в процесі написання публічної оферти у юриста можуть виникнути додаткові уточнювальні запитання. Це, насправді, адекватна практика. Наслідком своєчасного і всебічного узгодження всіх подібних питань є якісний і професійно складений документ, який захистить Ваші інтереси в юридичній площині та попередить чимало негативних наслідків.

Написання Disclaimer для програмних додатків та Інтернет-сайтів – професійна допомога і супровід в Україні.

Згадаємо ключове питання статті – навіщо потрібен Disclaimer? Відмова від відповідальності – це документ, який спрощує життя власникам програмних додатків та Інтернет-сайтів, захищаючи останніх від скарг і позовів користувачів.

Написання Disclaimer онлайн в Україні – механізм, який надає можливість отримати необхідний документ у зручний і безпечний спосіб. Професійна юридична допомога і правовий супровід з питань розробки публічних оферт для програмних додатків та Інтернет-сайтів доступні дистанційно та у будь-який момент. Контактні телефони: +380506437903, +380636268523.

З повагою до читачів,

юрист, засновник NGO Legal Suppor Євгеній Мовчун

Блог – Що таке Disclaimer і яка його роль?