Відкриття благодійної організації

документи для відкриття благодійної організації на Ваш e-mail.

Відкриття благодійної організації

Перед Вами юридична консультація для благодійників про процедуру відкриття благодійної організації в Україні та необхідні документи. Ми розкажемо про реєстрацію благодійної організації у формі благодійного фонду. Поділимось відомостями про обов’язкові документи і презентуємо зручний спосіб отримання документів безпосередньо на Ваш e-mail.

Відкриття благодійної організації – це перший і обов’язковий крок для організації та провадження законної благодійної діяльності. Зареєстрована благодійна організація допоможе надавати своєчасну та належну підтримку тим, хто цього потребує. Відповідно до чинного законодавства України, благодійник може надавати не тільки майнову, а також і особисту допомогу, що в свою чергу суттєво розширює як коло осіб, які безпосередньо здійснюють благодійну діяльність, так і її набувачів – бенефіціарів.

документи для відкриття благодійної організації на Ваш e-mail.
Консультація для благодійників: процедура утворення благодійних організацій в Україні.

Ми щоденно стикаємось з людьми, які прохають про допомогу. Кожен з нас бачив скриньки для збору благодійної допомоги на лікування хворих дітей. Однак, фізична особа – не єдиний законодавчо визначений суб’єкт набуття благодійності. Бенефіціаром може виступати і неприбуткова організація, і територіальна громада, і навіть військова частина. Благодійна організація також знадобиться для оформлення ввезення гуманітарної допомоги з наступною її передачею вимушеним переселенцям та нашим захисникам. Про ці та багато інших особливостей провадження благодійної діяльності, а також про документи для відкриття благодійної організації говоримо у даній юридичній консультації.

Процедура відкриття благодійної організації в Україні.

Відкриття благодійної організації в Україні дозволяє благодійникам, які мають потрібні ресурси, провадити законну благодійну діяльність. Команда Об’єднання “Правовий супровід” на сторінках блогу вже публікувала консультації на тему благодійності. Одна з них – про підготовку до реєстрації та створення благодійного фондуhttps://legal-support.top/stvorennya-blagodijnogo-fondu/ У статті за посиланням наведено огляд організаційно – правових форм здійснення благодійної діяльності, що допоможе Вам обрати найкращу з них.

Процедура відкриття благодійної організації представлена такими етапами:

  1. Визначення організаційно – правової форми та складу засновників благодійної організації.
  2. Визначення сфер, видів і території провадження благодійної діяльності.
  3. Підготовка документів для утворення благодійної організації.
  4. Подання документів на реєстрацію до державного реєстратора (до ЦНАПу або до нотаріуса).

Що таке благодійна організація за чинним Законом?

Для відкриття благодійної організації в Україні в першу чергу слід з’ясувати нормативно-правову базу її діяльності. На сьогоднішній день основним законом, що регулює діяльність благодійних організацій в Україні є Закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Звернувшись до Закону, отримаємо дефініцію терміну «благодійна організація».

Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом, як основну мету її діяльності.

Чинне законодавство визначає широкий перелік сфер, за якими можна провадити благодійну діяльність. Серед них: охорона здоров’я, освіта, екологія, допомога біженцям і особам, які потребують благодійної допомоги, юридична допомога, соціальні послуги і подолання бідності, культура і мистецтво, охорона культурної спадщини, наука і спорт, а також інші. Маючи бажання і ресурси завжди можна знайти у яку сферу суспільних відносин спрямувати свій доброчинний вклад.

Наступне логічне запитання – Як саме зібрати кошти і надати благодійну допомогу, аби не порушити при цьому Закон? Законодавець визначив не менш широкий перелік різновидів благодійності, серед них: безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, безоплатне відступлення бенефіціарам своїх майнових прав, безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права, безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав, безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів, публічний збір благодійних пожертв, проведення благодійних аукціонів та багато інших видів діяльності.

Отже, відкриття благодійної організації – крок, якому передує прийняття її засновниками рішення щодо сфер, видів, місця (території), строків і бенефіціарів майбутньої благодійної діяльності.

Документи для відкриття благодійної організації:

Перед тим, як дати відповідь щодо того, які документи потрібні для відкриття благодійної організації, розкажемо про її засновників. Хто може бути засновником благодійної організації та фонду? Засновниками благодійної організації можуть бути дієздатні фізичні, а також юридичні особи, за виключенням органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.

Засновникам важливо знати, що існує три різновиди благодійних організацій: благодійне товариство, благодійна установа та благодійний фонд. Детально про особливості діяльності кожної з цих організацій можна дізнатися з положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та консультацій нашого блогу. Переходимо до суто юридичного питання – документації благодійних організацій.

Документи для відкриття благодійної організації повинні бути підготовлені у суворій відповідності до чинного законодавства України. Саме це забезпечить успішну процедуру державної реєстрації благодійної ініціативи.

Перелік необхідних для відкриття організації документів буде відрізнятися у залежності від того, який саме вид благодійної організації ви маєте намір створити. Так, установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, а якщо мова йде про благодійну установу – то її установчим документом виступатиме установчий акт. За аналогією з громадськими організаціями, установчі документи благодійної організації затверджуються її засновниками або уповноваженими ними особами.

Для відкриття благодійної організації у формі благодійного фонду потрібно підготувати:

  1. Статут благодійного фонду.
  2. Протокол установчих зборів разом зі списком засновників.
  3. Реєстраційну заяву з заповненням усіх відомостей про благодійний фонд і його засновників.
  4. Структуру власності юридичної особи.

Вимоги до благодійних організацій:

Законодавець висуває цілий ряд вимог до установчих документів благодійної організації. Так, установчий документ повинен містити інформацію про: найменування благодійної організації, цілі та сфери благодійної діяльності, яку вона буде провадити, відомості про органи її управління, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень. В установчому документі слід також вказати про: порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, їх заміщення, зупинення та припинення їх повноважень, порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації; відомості про джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації; підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу її активів.

Перелік законодавчих вимог є чималим, що ускладнює процедуру відкриття благодійної організації. Крім того, статут благодійного товариства та благодійного фонду повинен також містити умови та порядок прийняття нових учасників, відомості про їх права та обов’язки, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства/благодійного фонду.

Якісно підготувати документи для відкриття благодійної організації в Україні допоможуть спеціалісти команди Об’єднання “Правовий супровід”. Зверніть увагу на зручний і сучасний формат допомоги, що пропонують наші фахівці – підготовка необхідного пакету документів у форматі online-співпраці. Вам залишається лише подати підготовлені нами документи на реєстрацію, а ми забезпечимо необхідний дистанційний супровід і допомогу.

Благодійний фонд – основна форма благодійної організації.

Серед трьох вищеназваних різновидів благодійних організацій найпоширенішою є саме благодійний фонд. Ним, згідно чинного законодавства, є благодійна організація, що провадить свою діяльність на підставі статуту, а також має учасників, які здійснюють управління фондом і не повинні при цьому передавати йому жодних активів для досягнення цілей благодійності. На відміну від громадської організації, для створення якої необхідно два засновника, створити благодійний фонд може і один засновник. Що стосується активів благодійного фонду – вони можуть бути сформовані як самими учасниками фонду, так і іншими благодійниками.

Діяльність благодійного фонду породжує багато питань щодо активів та порядку їх використання. Так, благодійні організації мають право власності, інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи. При цьому, використовувати активи благодійний фонд повинен у суворій відповідності актам законодавства, а також згідно з цілями благодійної діяльності.

Законодавство містить обмеження щодо розміру адміністративних витрат благодійної організації – їх розмір не повинен перевищувати 20 відсотків доходу такої організації у поточному році.

Щодо господарської діяльності благодійних організацій — законодавець дозволяє її провадження. Однак без мети одержання прибутку, а виключно з метою досягнення статутних цілей благодійної організації. Цікаво знати і те, що відомості щодо структури та розміру доходів і видатків благодійної організації, а також умов використання організаціями активів для провадження благодійної діяльності, не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею. Тобто ці відомості мають бути у вільному доступі.

Отримайте документи благодійної організації на Ваш email.

Ми розглянули основні положення законодавства, які стосуються відкриття, реєстрації та діяльності благодійних організацій в Україні. Всі документи для відкриття благодійної організації можна отримати безпосередньо на email. А у Києві діє послуга “БФ під ключ“. Щоб отримати документи благодійної організації на Ваш email необхідно лише зв’язатися зі спеціалістами команди Об’єднання “Правовий супровід” зручним для Вас способом. Наші фахівці забезпечать якісну, вчасну та надійну допомогу під час підготовки документів для реєстрації благодійного фонду, аби Ви могли швидше зробити рішучий крок на зустріч благодійності.

+38 050 643 79 03

юрист Об’єднання “Правовий супровід”, Юлія Бурим