Зовнішньоекономічний контракт

зовнішньоекономічний контракт про дистрибуцію, поставки, виконання робіт

Зовнішньоекономічний контракт

Зовнішньоекономічний контракт про дистрибуцію, поставку товарів, виконання робіт або надання послуг – це двомовний документ, який укладається між 2 суб’єктами господарювання зареєстрованими у різних юрисдикціях. Міжнародні перевезення, поставка товарів, виключна дистрибуція – все це предмет регулювання зовнішньоекономічних контрактів. У цій консультації мова йтиме про укладення контрактів, специфікацій та додатків до них. Коротко розглянемо і інші угоди для роботи з юридичними особами нерезидентами.

зовнішньоекономічний контракт про дистрибуцію, поставки, виконання робіт
Зовнішньоекономічний контракт: дистрибуція, поставка, виконання робіт та надання послуг.

Зовнішньоекономічний контракт з компаніями нерезидентами.

Коли укладається зовнішньоекономічний контракт? Який контракт є зовнішньоекономічним? Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” визначає, що зовнішньоекономічним договором (контрактом) є домовленість двох чи більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів. Закріплена у зовнішньоекономічному контракті домовленість спрямована на встановлення, зміну або припинення прав та обов’язків сторін контракту щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Наприклад, зовнішньоекономічний контракт про виключну дистрибуцію.

Таким чином, зовнішньоекономічний контракт – це домовленість суб’єктів господарювання, угода, яка укладається між резидентом України та контрагентом нерезидентом. При цьому, головне – це суб’єктний склад. Фактичне місце виконання обов’язків (перевезення, відвантаження товарів; надання послуг; виконання робіт) не є визначальним критерієм при визнанні контракту зовнішньоекономічним – абзац 12 статті 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. У той же час, контракт про поставку товарів, звісно, буде зовнішньоекономічним, якщо за контрактом передбачається переміщення товарів через митний кордон та, відповідно, їх митне оформлення.

Отже, зовнішньоекономічний контракт з компаніями нерезидентами завжди має характерний суб’єктний склад – ФОП або юридична особа резидент України та щонайменше 1 компанія або підприємець нерезидент України. Предмет контракту суттєво відрізняється і залежить від фактичної мети укладення контракту і обов’язків сторін. Зовнішньоекономічний контракт з юридичними особами нерезидентами за предметом договору може бути укладений як:

  1. Контракт про поставку товарів;
  2. Зовнішньоекономічний контракт про виконання робіт;
  3. Контракт про надання послуг;
  4. Зовнішньоекономічний контракт про виключну дистрибуцію на території України;
  5. Інші зовнішньоекономічні контракти.

Не є зовнішньоекономічними контрактами меморандуми, договори і контракти про співпрацю. Зовнішньоекономічні контракти часто плутають з угодами рамкового характеру, як от Угоди про співпрацю, Меморандуми, Договори про наміри та інші угоди, які не породжують реальних обов’язків сторін. Такого роду угоди взагалі не є зовнішньоекономічними контрактами, хоча їх стороною і можуть бути юридичні особи резиденти різних юрисдикцій. Юристи платформи Legal Support складають на замовлення також і рамкові угоди, якщо це потрібно замовнику. У той же час, зовнішньоекономічний контракт з юридичними особами нерезидентами завжди має реальний предмет договору і реальні обов’язки сторін.

Розглянемо порядок денний циклу з трьох консультацій про зовнішньоекономічні контракти та пов’язані правочини. Зовнішньоекономічний контракт про поставку і контракт про виключну дистрибуцію на території України – перші питання порядку денного, які будуть розглянуті нами безпосередньо у цьому матеріалі. Контракт для роботи з нерезидентами, предметом якого є виконання робіт або надання послуг, розглянемо у подальших консультаціях. Анонс нових консультацій буде зроблено у нашому Telegram-каналі, а також на сторінці Legal Support у Facebook.

Зовнішньоекономічний контракт поставки у двомовній редакції.

Тримаючи у руках зовнішньоекономічний контракт поставки або іншу угоду з компанією нерезидентом, Ви завжди звернете увагу не декілька характерних і специфічних для таких контрактів рис. Перше, що важко не помітити, це двомовна редакція практично будь-якого зовнішньоекономічного контракту, включаючи контракт про поставку товарів. Друге – специфічний порядок законодавчого регулювання відносин, які виникають з зовнішньоекономічного контракту. Третє – особливий порядок вирішення спорів між сторонами зовнішньоекономічного контракту. Четверте – особливий порядок оформлення, укладення і підписання.

Фактичне підписання зовнішньоекономічного контракту часто носить відтермінований характер. Наприклад, сторони зовнішньоекономічного контракту про поставку товарів нерідко отримують підписані примірники (не завірені фотокопії, а оригінали) вже після початку виконання обов’язків за контрактом.

Перелічені характерні риси і особливості зовнішньоекономічних контрактів обов’язково враховуються при підготовці проекту контракту, проведенні переговорів з компаніями нерезидентами, підписанні контракту і обміну примірниками. Правильне формування змісту контракту, його пунктів і розділів – це перше на що слід звертати увагу. Коректно складений текст зовнішньоекономічного контракту допоможе зменшити наслідки можливих помилок на стадії проведення переговорів і підписання контракту.

Друге питання, яке потребує максимальної уваги – коректний і юридично правильний переклад зовнішньоекономічного контракту про поставку, дистрибуцію, виконання робіт тощо. Правильний переклад контракту + положення контракту з однозначною вказівкою на пріоритетну версію зовнішньоекономічного договору (бажано українську) – у нашій практиці разом врятували не одну домовленість про поставку товарів з Китаю в Україну. Неоднозначність завжди породжує зловживання. У Ваших інтересах викорінити з тексту зовнішньоекономічного контракту і його перекладу будь-який натяк на різне трактування положень угоди.

Зовнішньоекономічний контракт поставки у двомовній редакції звісно буде містити посилання на умови Інкотермс. Обрані стандартизовані умови за правилами Інкотермс мають узгоджуватись з кожним пунктом зовнішньоекономічного контракту поставки, специфікацією та додатками до угоди. Розглянуті тут нюанси є безперечно ключовими, але не виключними моментами, що потребують Вашої уваги при укладенні зовнішньоекономічного контракту.

Контракт про виключну дистрибуцію і поставку товарів.

Нам часто задають питання – чи є контракт про дистрибуцію і контракт про поставку товарів одним і тим самим видом контракту? Ні, не є. Зовнішньоекономічний контракт про дистрибуцію або виключну дистрибуцію та контракт про поставку безперечно тісно пов’язані між собою. Більше того, предмети окремих контрактів і обов’язки сторін характерні для поставки і дистрибуцію можуть бути реалізовані в одній угоді. Наприклад, у зовнішньоекономічному контракті про виключну дистрибуцію і поставку товарів на територію України.

У той же час, більш поширеною є практика укладення окремих контрактів: основного контракту (або навіть рамкового) та контрактів про поставку на його виконання. За такої моделі, контракт про виключну дистрибуцію буде основним, у його положеннях будуть прописані загальні питання координації і взаємодії сторін, умови виключного права на продаж товарів на території України, наслідки їх недотримання тощо. З іншого боку – зовнішньоекономічний контракт про поставку товарів виконає технічну функцію та разом з додатками до нього (специфікаціями) супроводжуватиме поставку кожної партії товару.

Суб’єктний склад контракту, умови дистрибуції, законодавство за місцезнаходженням постачальника та інші передумови можуть потребувати іншої модель взаємовідносин. Так, додатково до зовнішньоекономічного контракту про виключну дистрибуцію та контракту про поставку може знадобитись укладення ліцензійних, субліцензійних та інших договорів.

Специфікація, Інвойс і додатки до зовнішньоекономічного контракту.

Специфікація та Інвойс до зовнішньоекономічного контракту хоча і мають стандартну загальноприйняту форму, проте можуть бути змінені і доповнені у бік розширення. В теорії зовнішньоекономічний контракт про поставку товарів може обійтись і без специфікації, якщо передбачається тільки 1 партія товару і все буде детально прописано (кількість, тара, номенклатура тощо) у тексті самого контракту та/або інвойсі. Але, це щонайменше не зручно. Тим більше банківські установи, митниця, брокери та інші учасники процесу зовнішньоекономічної поставки товарів звикли бачити певний перелік обов’язкових документів.

Специфікація до договору поставки полегшую подальшу роботу з контрагентом – замість укладення окремих договорів поставки на кожну партію товару, достатньо надати нове замовлення і узгодити додаткову специфікацію. Нормальною є практика, коли специфікація розглядається сторонами зовнішньоекономічного контракту як відповідь постачальника на замовлення покупця (такий механізм потрібно одразу закласти до положень основного контракту).

Радимо підписувати специфікацію до зовнішньоекономічних контрактів, якщо передбачається поставка декількох партій товарів. Юристи Legal Support готові скласти специфікацію спеціально під Ваш договір.

Інші практика – це коли специфікація виконує виключно роль затвердженого сторонами актуального прайсу. Тоді кожну партію товару супроводжуватиме лише замовлення покупця, інвойс (рахунок-фактура) та товарно-транспортні накладні. Зовнішньоекономічний контракт може мати різні додатки: згадана специфікація; нові редакції контракту; технічне завдання (у разі укладення контракту про виконання робіт); акти до контракту та інші.  Специфікація, як і інші додатки до зовнішньоекономічного контракту, викладається у двомовній редакції. Тими ж мовами, що і основний контракт.

Контракт з юридичними особами нерезидентами про виконання робіт.

Контракт з юридичними особами нерезидентами зазвичай регулює питання дистрибуції і поставки товарів, а також їх перевезення. Однак, зовнішньоекономічні контракти про надання інших послуг і виконання робіт теж поширені. Щодо послуг – це контракти про консалтингові послуги, аудиторські, послуги з комп’ютерного програмування (можуть бути і роботами, дивіться нижче), інші послуги. Щодо виконання робіт – в контексті українського бізнесу це створення цифрового контенту, програмного забезпечення, значно рідше проектна діяльність.

Важливо розрізняти контракти предметом яких є надання послуг і контракти предметом яких є виконання робіт. В останньому випадку є конкретний результат – об’єкт створений за результатами робіт. Це може бути об’єкт права інтелектуальної власності, наприклад, програмне забезпечення. Договір про розробку програмного забезпечення на замовлення з наступною передачею майнових прав є договором про виконання робіт. Договір про надання послуг з програмування, який не передбачає створення виконавцем кінцевого продукту, цілком природно є договором про надання послуг.

Готовий кінцевий продукт (результат утілений у цифровому вигляді або матеріальній формі) – основний критерій, який відрізняє надання послуг від виконання робіт. Результат надання послуг, так би мовити, споживається у процесі надання послуги.

Українські компанії і розробники часто укладають контракти з нерезидентами за другою моделлю відносин. І перший і другий варіанти можуть бути застосовані. Оптимальна модель відносин підбирається виходячи з поставлених замовником задач, фактичних домовленостей і проведених переговорів з контрагентом – нерезидентом.

Зовнішньоекономічні контракти для роботи з нерезидентами «під ключ»:

Аналіз угод і контрактів, зовнішньоекономічні контракти для роботи з нерезидентами під ключ під будь-яку задачу, а також юридичний супровід проведення переговорів у рамках зовнішньоекономічної діяльності – юристи платформи Legal Support візьмуть цей обсяг робіт на себе. Ви домовляєтесь з контрагентом, ми забезпечуємо юридичний захист і дотримання Ваших інтересів.

Переклад і підготовка зовнішньоекономічних контрактів про дистрибуцію, виключну дистрибуцію, поставку, про виконання робіт – виконуються безпосередньо юристами, що унеможливлює неправильний переклад юридичної конструкції і відповідні негативні наслідки. Контракти про виконання робіт, надання послуг, поставку товарів складаються під ключ одразу у двомовній редакції. Послуги з підготовки всіх зовнішньоекономічних контрактів надаються онлайн і однаково оперативно (від 1 до 3 днів). Підготовка складного багаторівневого зовнішньоекономічного контракту з деталізованими обов’язками сторін може тривати несуттєво довше.

Юристи платформи Legal Support не залишать Вас сам на сам після підготовки проекту зовнішньоекономічного контракту. Подальший супровід переговорів з контрагентом – нерезидентом також можливий, так само як і моніторинг виконання обов’язків та ведення претензійної роботи.

Контактні номери телефонів: +380636268523, +380506437903.

юрист Legal Support, Євгеній Мовчун