Готуємось до реєстрації Благодійного фонду

створення благодійного фонду, відомості для реєстрації в Україні

Готуємось до реєстрації Благодійного фонду

Створення благодійного фонду в Україні. Які відомості необхідні для реєстрації благодійної організації? Благодійне товариство, благодійний фонд або благодійна установа – у чому полягає різниця? Які цілі та сфери благодійної діяльності можуть бути зазначені в статуті фонду? Всі наведені запитання розкриті нами у цій статті.

створення благодійного фонду, відомості для реєстрації в Україні
Готуємось до створення фонду. Крок I – збір необхідних для реєстрації відомостей.

Створення благодійного фонду:

Створення благодійного фонду розпочинається з визначення кола засновників, основної мети та сфер благодійної діяльності фонду. Наступний крок – визначення найменування благодійного фонду та збір всіх необхідних відомостей для подальшої підготовки документів і подачі їх на реєстрацію фонду.

На цій сторінці веб-сайту Legal Support викладено повний перелік відомостей, які слід зібрати засновникам благодійного фонду для підготовки установчих документів. Створення благодійного фонду передбачає підготовку та подачу на реєстрацію Заяви, Статуту і Протоколу установчих зборів з усіма додатками.

Перелік документів для реєстрації благодійного фонду з порадами юристів щодо їх заповнення (у тому числі реєстраційної заяви) – тема однієї з наступних статей нашого блогу. Ви можете отримати професійно складені документи для реєстрації фонду звернувшись безпосередньо до юристів Legal Support. Контакти наведено нижче.

При створенні благодійного фонду, розробці документів, їх підписанні і подачі на реєстрацію необхідно суворо дотримуватись положень чинного законодавства України. Це, зокрема, приписи Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Юристи нашого об’єднання також спеціалізуються на створенні і реєстрації громадських спілок і організацій. Список відомостей, необхідних для реєстрації громадського об’єднання, наявний за посиланням – створення громадських організацій, реєстрація і правовий супровід. Список установчих та інших документів, які знадобляться для реєстрації громадського об’єднання, викладений у публікації – документи для реєстрації громадської організації.

Благодійне товариство, благодійний фонд або благодійна установа – у чому різниця?

При проведені юридичних консультацій щодо створення благодійних організацій, наші юристи часто отримують запитання – що таке благодійний фонд і в чому його різниця порівняно з благодійною установою або товариством? Відповідь у законі, який регулює питання створення та діяльності благодійних організацій. Так, чинне законодавство передбачає можливість створення благодійної організації в одній з трьох форм – благодійне товариство, благодійна установа або благодійний фонд.

Коротко про кожен з видів благодійної організації:

 • Благодійне товариство – це благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.
 • Благодійна установа – це благодійна організація, створена на підставі установчого акту, що визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності. Законом передбачено, що установчий акт благодійної установи може міститись навіть у заповіті. При цьому, засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою.
 • Благодійний фонд – це також самостійний вид благодійної організації. Благодійний фонд діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Активи благодійного фонду можуть формуватися як учасниками, так і іншими благодійниками.

Положеннями Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” окремо передбачено, що благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, окрім засновників, інших учасників, які вступили до їх складу після створення. На наше переконання благодійний фонд є найбільш зручною організаційно-правовою формою для створення декількома засновниками, які мають намір приймати безпосередню участь в управлінні фондом. Саме тому питання збору відомостей для створення благодійної організації розглянуто нами на прикладі реєстрації благодійного фонду.

Які відомості необхідні для реєстрації благодійної організації?

Як було згадано вище, створенню благодійного фонду передує збір відомостей про майбутній фонд (назва, основна ціль і сфери діяльності, адреса, склад засновників тощо) та його засновників (ПІБ, ІПН (РНОКПП), паспортні дані і місце реєстрації). Неважливо як Ви будете створювати благодійний фонд – самостійно або з допомогою юристів. Попередній збір відомостей для реєстрації фонду знадобиться у будь-якому разі.

Розробка статуту фонду, написання протоколу установчих зборів засновників, а також внесення всіх необхідних відомостей до реєстраційної заяви – тонка і кропітка справа. Коректне, правильне і повне внесення всіх відомостей – запорука успішної реєстрації. Важлива кожна дрібниця, навіть така, як поштовий індекс або “унікальність назви фонду”.

Відомості необхідні для реєстрації благодійного фонду.

Нижче у формі таблиці наведено відомості для підготовки документів і створення благодійного фонду. Ліворуч – відомості, які безпосередньо стосуються майбутньої юридичної особи. Праворуч – інформація про засновників благодійного фонду. Отже, для того щоб створити і зареєструвати благодійний фонд необхідно попередньо зібрати такі відомості:

 

Відомості про майбутній благодійний фонд: Відомості про засновників/учасників/керівника благодійного фонду (на прикладі засновників фізичних осіб):
 

Найменування (назва) благодійного фонду викладена на українській мові. За бажанням (не обов’язково) додатково зазначається скорочене найменування благодійного фонду.

 

Прізвище, ім’я та по батькові засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.

Відповідно до частини 4 статті 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками.

Однак, рекомендуємо утворювати благодійний фонд у складі щонайменше 2-х засновників. Окремо необхідно вказати хто з засновників буде керівником та/або членом виконавчого органу благодійного фонду.

Повна юридична адреса благодійного фонду. Зазначається повністю: область, район області (якщо не обласний центр), місто (або інший населений пункт), район міста, вулиця (провулок, інше) і правильний поштовий індекс. Поштовий індекс зазначається обов’язково (для внесення відповідних відомостей до реєстраційної заяви). Дата народження засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.
Цілі та сфери благодійної діяльності. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.

 

Контактний номер для здійснення зв’язку з благодійним фондом (буде відображено у ЄДР).

Серія та номер паспорта засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду.

 

Місце реєстрації засновників (керівника та членів виконавчого органу) благодійного фонду за паспортом. Місце реєстрації обов’язково зазначається з вказівкою таких відомостей: область, район області, місто, район міста, вулиця (провулок, інше) і правильний поштовий індекс.

Які цілі та сфери благодійної діяльності передбачені законодавством?

Це питання не може бути предметом для будь-яких спекуляцій. Адже чіткий перелік сфер благодійної діяльності викладений у Законі, а саме у статті 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Так, до сфер благодійної діяльності належать:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів, підвищення конкурентоспроможності;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Цілі благодійної діяльності – що вказати у статуті?

Частина 1 статті 3 Закону встановлює, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Що це значить “людською мовою” і як практично викласти ціль благодійної діяльності фонду в статуті? Найкращою відповіддю буде реальний приклад – одна з перших реєстрацій наших юристів.

Сферами благодійної діяльності фонду було обрано: опіку і піклування, законне представництво та правову допомогу; соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; інші сфери пов’язані з наведеними. Відповідно, основна ціль була сформована наступним чином – “Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності у вигляді сприяння гармонійному фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді України, підтримки талановитих дітей та молоді, впровадженні та всебічної підтримки програм національного та міжнародного значення у сфері захисту дитинства”.

Розглянуті нами сьогодні питання вичерпані. Якщо наш матеріал був корисний Вам, то будь ласка не забудьте поділитися посиланням із Вашими знайомими у соціальних мережах. Вдалих Вам справ на теренах благодійності!

Юридична допомога з питань створення благодійного фонду:

Отримати юридичну консультацію та допомогу з питань створення благодійного фонду можете скориставшись наступними контактами юристів: +38 050 643 79 03 або +38 063 626 85 23.