Юридичне оформлення Спортивних клубів

Як відкрити і оформити спортивний клуб в Україні? Юридичні особливості.

Юридичне оформлення Спортивних клубів

Спортивний клуб у формі громадської організації є надзвичайно зручною і поширеною платформою для популяризації та розвитку спорту. Здоровий спосіб життя сьогодні у тренді як ніколи раніше. Замислюватися про власне здоров’я та самопочуття стали навіть ті, хто давно забув як виглядає стадіон. Різноманіття видів спорту, які вигадало людство вражає – з одним тільки м’ячем можна нарахувати більше 10 способів гри. Більшість спортивних ігор є командними, а значить потребують серйозної матеріальної та правової бази для організації.

Як відкрити і оформити спортивний клуб в Україні? Юридичні особливості.
Про особливості юридичного оформлення спортивних клубів в Україні.

Як відкрити та оформити спортивний клуб?

Спортивний клуб у формі громадської організації дозволяє прихильниками активного способу життя повністю реалізувати свої спортивні інтереси. Саме тому у цій статті розповідається як відкрити та оформити спортивний клуб, аби створити комфортні умови для тренерів, які проводять заняття, та спортсменів, які зацікавлені у власному фізичному розвитку.

Багато професійних спортсменів, які мають серйозні досягнення у обраному ними виді спорту, з досягненням певного віку приймають рішення залишатися у спорті, але вже не в ролі “активного гравця”, а в ролі тренера. Це дає змогу виховати нове здорове покоління та передати свої навички і досвід тим, кому вони справді потрібні. Такі спортсмени мають за плечима перемоги та дивляться у майбутнє з надією та прагненнями втілити свої бажання у життя. Залишається знайти просту відповідь на питання – у якій формі відкрити та як оформити спортивний клуб в Україні?

Громадська організаціянайзручніша організаційно-правова форма для оформлення роботи спортивного клубу. Вона дозволяє засновникам легко і швидко розпочати діяльність, залучати необмежену кількість осіб до спортивних занять, а також мінімізувати кількість паперової звітності. Чи не найголовнішою перевагою цієї організаційно-правової форми є те, що вона дозволяє не сплачувати податки.

Отже створивши спортивний клуб у формі громадської організації, засновники визначають, що клуб є самостійною фізкультурно-спортивною організацією, яка діє на основі добровільності та рівності її членів. Головним документом, на підставі якого діятиме спортивний клуб є його статут, тож до його підготовки слід віднестися відповідально. Так, саме у статуті засновники визначають основні ключові принципи діяльності спортивного клубу. Мету діяльності, що має спортивне спрямування, засновники можуть більш докладно розкрити у напрямах діяльності організації.

Якщо вас цікавить питання як відкрити і оформити спортивний клуб, то занотуйте собі наступні напрями діяльності організації для зазначення у статуті спортивного клубу:

 • популяризація здорового способу життя, впровадження фізичної культури і спорту у навчання, роботу, побут та відпочинок;
 • сприяння формуванню у молоді потреби у зміцненні здоров’я за допомогою фізичної культури і спорту;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної роботи, спрямованої на зміцнення здоров’я;
 • проведення фізкультурно-спортивної роботи з розвитку дитячо-юнацьких видів спорту, обраних членами спортивного клубу;
 • провадження професійно-прикладної фізичної підготовки для підвищення рівня загальної і спеціальної фізичної підготовленості.

Перелік можна розширити з огляду на особливості спортивного клубу та побажання засновників.

Спортивний клуб у формі громадської організації.

Говорячи про спортивний клуб у формі громадської організації, беремо до уваги такі його ознаки, як неприбутковість та добровільність членства. Чинне законодавство України визначає, що громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Отже стать, етнічне та соціальне походження, майновий стан, місце проживання, мовні та інші ознаки не можуть стати на заваді спорту.

Держава забезпечує своїм громадянам реалізацію права на здоровий спосіб життя, на розвиток спорту та реалізацію своїх спортивних інтересів, у тому числі і шляхом об’єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості. Політика держави у сфері фізичної культури та спорту ґрунтується на засадах забезпечення всебічної підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Таким чином, спортивний клуб у формі громадської організації є об’єднанням громадян, що створюється з метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної культури і спорті. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері фізичної культури і спорту, а також надає в установленому порядку державну підтримку таким організаціям є Міністерство молоді та спорту України. Державна підтримка з боку Міністерства може бути надана зокрема у формі залучення громадських організацій до виконання державних програм і заходів з питань фізичної культури та спорту. Також, саме Міністерство може надати тій чи іншій громадській організації статус національної.

Особливості юридичного оформлення спортивних клубів.

Створення громадської організації в Україні є відпрацьованим процесом, хоча і з низкою особливостей. Однак, оформлення спортивного клубу у формі громадської організації має ще більше нюансів. Знаючи про них, майбутнім засновникам буде легше правильно здійснити юридичне оформлення спортивного клубу та успішно пройти процедуру державної реєстрації.

Особливості юридичного оформлення спортивних клубів стосується в більшій мірі саме вимог, що висуваються до його статуту. Тож, перше, на що слід звернути увагу – це наявність посилання у статуті громадської організації на норми Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Також, якщо засновниками є особи, що не досягли віку 18 років, слід зробити посилання на норми Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

Мета діяльності також повинна мати спортивне спрямування. Розкрити її більш детально можна у напрямах діяльності та завданнях майбутнього спортивного клубу. Зокрема, у статуті спортивного клубу доречними будуть наступні завдання громадської організації:

 • сприяння всебічному фізичному та духовному розвитку членів спортивного клубу;
 • сприяння виконанню державних програм у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;
 • популяризація здорового способу життя людини через пропаганду гармонійного духовного та фізичного виховання у суспільстві;
 • організація масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів;
 • здійснення організаторської роботи щодо консолідації зусиль з розвитку спорту з іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • розвиток зв’язків і співробітництво із спортивними організаціями вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів, установ, підприємств та громадських організацій.

Громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості може бути засновником дитячо-юнацької спортивної школи (позашкільний навчальний заклад спортивного профілю). ДЮСШ забезпечують розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, та створюють необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, сприяють набуттю навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

У даній публікації не будемо заглиблюватися у тему створення та діяльності ДЮСШ. Зазначимо лише, що школи діють на підставі Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, яке висуває доволі суворі вимоги до їх організації та діяльності.

Типові документи для відкриття і роботи спортивних клубів:

Ми розказали про головні особливості юридичного оформлення спортивних організацій та у загальних рисах пояснили як відкрити спортивний клуб у формі громадської організації, які напрямки діяльності вказати у статуті клубу. Наостанок розкажемо про типові документи для роботи спортивних клубів. Мова йде про установчі документи, які необхідні для відкриття та оформлення клубу, а також документи, що знадобляться керівництву спортивного клубу вже після проведення його державної реєстрації.

Про установчі документи громадських організацій, у тому числі спортивних, в усіх подробицях розказано у наших минулих консультаціях. Про протокол установчих зборів та реєстр присутніх читайте у консультації – Протокол установчих зборів громадського об’єднання. Про статут організації розказано у консультації – Статут організації, його структура та зміст.

Також, після відкриття і оформлення, спортивному клубу знадобиться приміщення для проведення тренувань та змагань, що передбачає укладення договору оренди (за виключенням випадків, коли таке приміщення є у власності клубу). Якщо громадській організації необхідне спеціальне спортивне спорядження, здійснити його закупку можна уклавши відповідний договір поставки. В процесі роботи спортивного клубу може також стати у нагоді договір про надання послуг між громадською організацією та фізичною особою-підприємцем.

Надати професійну допомогу з підготовки цих документів, а також розробити бланки протоколів загальних зборів, заяв про вступ до спортивного клубу, наказів, пам’яток про права і обов’язки членів клубу, зможуть юристи нашого об’єднання. Те саме стосується підготовки установчих документів спортивного клубу та його повного юридичного оформлення дистанційно або під ключ. Всі питання можете уточнити, подзвонивши нам за номерами, вказаними у розділі «Контакти». Дякуємо за увагу до нашої публікації! Сподіваємося, що надана інформація допоможе майбутнім засновникам і керівникам спортивних клубів України.

Блог – Як відкрити спортивний клуб у формі громадської організації?

Юлія Бурим, юрист об’єднання Legal Support