Реєстрація громадської Організації

реєстрація громадської організації у Харкові та онлайн по Україні

Реєстрація громадської Організації

Реєстрація громадської організації – актуальна послуга, яка надає реальну можливість впливати на суспільні процеси. Серед громадян України панує невдоволеність існуючим станом речей у таких сферах як медицина, екологія, освіта. Є обґрунтовані зауваження до проведених реформ та їх ефективності. Стан протидії корупції – ще одне болюче питання, яке непокоїть українців. Хтось обирає роль пасивного спостерігача, активна ж частина суспільства – прагне змін і позитивних перетворень. Якщо Ви належите до останніх – Вас може зацікавити реєстрація громадської організації у Харкові, Одесі або іншому місті. Громадянське суспільство – потужний рушій, який спроможний досягти результату і якісних змін.

реєстрація громадської організації у Харкові та онлайн по Україні
Реєстрація громадської організації у Харкові та онлайн по Україні

Реєстрація громадської організації у Харкові.

Маєте ідею як покращити ту чи іншу сферу суспільного життя? Бажаєте втілити її у конкретному проекті? Це означає, що Ви вже на старті. Неважливо у якому місті України Ви знаходитесь – право на легалізацію громадської ініціативи і реалізацію корисної ідеї не залежить від територіальної ознаки. Ми розкажемо як реєструється громадська організація і що для цього потрібно. Оскільки головний офіс і основна частина команди Legal Support дислокуються на сході України, у цій юридичній консультації пропонуємо детально розглянути, як відбувається реєстрація громадської організації у Харкові.

Реєстрація в інших містах відбувається аналогічно. Розробка установчих документів та їх оформлення – задачі регламентовані законом, а не “місцевими правилами”. Викладена нижче юридична консультація та інструкція з підготовки документів ґрунтуються на вимогах чинних законів та складені з огляду на практику численних реєстрацій по всій Україні.

Порядок дій і покрокова інструкція реєстрації організації.

Отже, ми на старті. Маємо великі ідеї, плани та у мріях бачимо, як світ навколо змінюється завдяки нашим діям. Саме час розглянути порядок створення і реєстрації громадської організації, врешті-решт надати ідеям практичну форму.

Перший крок – знайти однодумця, оскільки закон чітко визначає, що кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Зверніть увагу, що і Вам і Вашому партнеру має виповнитися 18 років на момент реєстрації громадської організації.

Другий крок – визначення мети та завдань організації. При визначенні основної мети, радимо бути лаконічними, адже затверджена реєстраційна заява, до якої необхідно вносити відомості про мету, містить обмежену кількість рядків. Краще докласти зусиль аби в одному реченні чітко визначити з якою конкретно метою створюється організація. Вдатися до детального опису діяльності, якою займатиметься організація, можна у завданнях і напрямах діяльності організації. Інформація про напрямки діяльності не вноситься до реєстраційної заяви, проте зазначається у статуті.

Третій крок на зустріч втіленню громадських ініціатив – проведення установчих зборів засновників. Фіксується проведення цих зборів у відповідному протоколі, до змісту якого чинне законодавство висуває цілий ряд вимог. Розглянемо лише деякі з них – ті, які завжди враховуються при підготовці протоколу та чітко прописані у законі.

Протокол установчих зборів засновників організації. Що потрібно знати?

Ми визначили мету і напрямки діяльності і знаємо чим буде займатися наша громадська організація. Обов’язково вказуємо про це у протоколі. Також слід визначити найменування та за наявності – скорочене найменування організації. Про те, як перевірити найменування громадської організації ми писали у попередніх юридичних консультаціях. Рішення про затвердження статуту організації (якщо вона створюється зі статусом юридичної особи), а також рішення про утворення (обрання) її керівника, інших органів управління також відображається у протоколі.

Якщо ж громадська організація створюється без статусу юридичної особи, у протоколі зазначається інформація про визначення особи, яка має право представляти її у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської організації без додаткового уповноваження. Таке рішення приймається у тому разі, якщо рішення про утворення організації не передбачає створення органів управління.

Якщо ж організація діятиме зі статусом юридичної особи, у протоколі слід вказати відомості про визначення особи, яка має право представляти організацію для здійснення реєстраційних дій. Зверніть увагу, що до протоколу слід внести відомості про те, що обрані та уповноважені для таких дій особи надали свою особисту згоду на їх обрання.

Реєстр осіб – додаток до Протоколу установчих зборів засновників.

Наступний крок – складання реєстру осіб, які брали участь в установчих зборах. Такий реєстр є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання і має містити певні відомості, в залежності від того, були присутні фізичні особи чи представники юридичних осіб. Присутність на установчих зборах представників юридичних осіб потребує додаткового роз’яснення – поряд із громадськими організаціями можуть створюватися громадські спілки. Єдина суттєва різниця – спілки створюються юридичними особами. Тому для представництва таких засновників під час установчих зборів залучаються керівники юридичних осіб або представники за довіреністю.

Реєстр присутніх осіб входить до переліку обов’язкових документів для подання до органів юстиції. Відсутність реєстру або подання неправильно складеного документу є підставою для зупинення процедури реєстрації. Якщо засновники організації не долучать виправлений реєстр осіб після зупинення розгляду документів, то матиме місце рішення про відмову у реєстрації.

Для фізичних осіб слід вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, а для іноземців та осіб без громадянства – дані національного паспорта або документа, що його замінює. Відомості про особу засвідчуються її особистим підписом. Для юридичних осіб вказується повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я, по батькові особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах. Ці дані також засвідчуються підписом відповідної уповноваженої особи (наприклад директора чи представника за довіреністю).

Чималий перелік того, що необхідно врахувати. Однак, протокол установчих зборів – не єдиний документ, підійти до підготовки якого слід особливо уважно. Переходимо до наступного.

Статут громадської організації. Вимоги до складання:

Якщо ваша громадська організація здійснюватиме діяльність зі статусом юридичної особи – статут є обов’язковим документом. Законодавство визначає, що у ньому мають міститися відомості щодо найменування організації та за наявності – скороченого найменування, відомості щодо мети (цілей) та напрямків її діяльності, порядку набуття і припинення членства у ній, а також щодо прав та обов’язків її членів. Не забудьте зазначити повноваження керівних органів організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень. Важливо уважно прописати порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та розгляду скарг.

Наступні відомості, які обов’язково слід внести до статуту, є важливими, адже безпосередньо впливають на статус неприбутковості організації:

  • джерела надходження і порядок використання коштів;
  • порядок прийняття рішення щодо використання коштів та іншого майна організації, що залишилися після саморозпуску;
  • заборона розподілу прибутку організації між її засновниками і членами, окрім оплати їх праці.

Відсутність у статуті зазначених вище відомостей стане підставою для відмови у державній реєстрації створення громадської організації. Серед іншого, у статуті зазначається порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, порядок внесення змін до статуту та інші положення, що не суперечать закону. Більше про статут громадської організації та вимоги до нього йдеться у попередній консультації Legal Support – Все про статут організації та законодавчі вимоги до нього.

Подаємо документи на реєстрацію громадської організації у Харкові.

Найбільша частина шляху до створення громадської організації вже пройдена – документи підготовлені та оформлені належним чином. Далі заповнюємо реєстраційну заяву, куди заносимо всі відомості про майбутню організацію, основну мету її діяльності, керівників тощо. В разі створення організації зі статусом юридичної особи заповнюється заява щодо державної реєстрації за формою 4. Реєстрація громадської організації без статусу юр. особи супроводжується заповненням форми 7. Форми реєстраційних заяв з актуальними змінами викладені за посиланням – https://legal-support.top/novi-reiestracini-zaiavi/ Кожну сторінку реєстраційної заяви має підписати особа, уповноважена протоколом на подання документів для реєстрації організації.

Черговий крок у нашій інструкції – подача документів громадської організації на реєстрацію. Для проведення державної реєстрації громадської організації зібраний пакет документів слід віднести до відповідного територіального управління юстиції. Реєстрація громадської організації у Харкові та Харківській області відбувається у Територіальному управлінні юстиції у Харківській області, що розташоване по вулиці Ярослава Мудрого, 16.

Звертаємо увагу – документи мають бути подані на реєстрацію протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. Коли не вкладаєтесь у цей строк, не забудьте оновити у протоколі та статуті дату проведення установчих зборів.

В подальшому – чекаємо на рішення владних органів. На жаль, сьогодні у Харкові зберігається тенденція до неоднакового тлумачення і розуміння окремими спеціалістами органів юстиції одних і тих самих вимог законодавства. Особливо це стосується порядку заповнення реєстраційної заяви, адже вона лише містить порожні графи, не встановлюючи при цьому яким саме чином слід вказувати певні дані. Трапляються непорозуміння і при перевірці спеціалістами статутів організацій. На щастя, успішна реєстрація громадської організації у Харкові з першого разу – не виняток, особливо для спеціалістів Legal Support.

Реєстрація громадської організації в інших містах України:

Якщо бажаєте зареєструвати громадську організацію в іншому місті України, то наші юристи допоможуть якісно і професійно розробити документи онлайн. Для проведення державної реєстрації громадських організацій ми виїжджаємо до Києва, Полтави, Дніпра і Одеси.

Створення і реєстрація громадської організації – перший і найважливіший етап реалізації будь-якої громадської діяльності. Разом з нами реєстрація громадської організації пройде максимально оперативно та з урахуванням всіх особливостей Вашої подальшої громадської діяльності.

Стежте за нашими публікаціями і Ваша спроба зареєструвати громадську організацію обов’язково завершиться результативно. Пам’ятайте, юридична консультація і допомога юристів команди Legal Support – це те, на що Ви завжди можете розраховувати.

юрист, Юлія Бурим

Контакти юристів Legal Support: 0506437903 / 0636268523 / 0965425225.