GDPR-спеціаліст

GDPR-спеціаліст

Хто такий GDPR-спеціаліст? Це – фахівець з обробки персональних даних, юрист, аудитор, радник і консультант в одній особі. GDPR-спеціаліст забезпечує організацію роботи з персональними даними фізичних осіб відповідно до правил ЄС та законодавства країни реєстрації бізнесу. Юристів цієї спеціалізації на аутсорсі або у штаті IT-компаній називають по-різному: data privacy manager, data protection officer, data privacy consultant, спеціаліст з захисту персональних даних.

gdpr-спеціаліст, юрист, консультація щодо роботи з персональними даними за правилами Європи
Задача GDPR-спеціаліста – організація збору і обробки персональних даних за правилами General Data Protection Regulation

GDPR-спеціаліст в Україні та ЄС

GDPR-спеціаліст – це та людина, яка допомагає застрахувати бізнес, орієнтований на клієнтів з ЄС, від можливих порушень вимог GDPR і негативних наслідків таких порушень. Якщо Ви ще не знайомі з терміном GDPR (General Data Protection Regulation), Вам буде корисно прочитати інформацію, викладену у нашій статті – General Data Protection Regulation – Лайфхак для Бізнесу.

Інформація за наведеним посиланням надасть загальне розуміння принципів обробки персональних даних за правилами General Data Protection Regulation. Якщо бажаєте дізнатися більше ніж про базові вимоги правил ЄС, то радимо ознайомитись з матеріалами наступної консультації – Робота з персональними даними. Про законодавчі вимоги отримання дозволу на збір і обробку персональних даних йдеться у консультації засновника правничого об’єднання Legal Support – Використання персональних даних в Україні та ЄС.

До набуття чинності положень Регламенту GDPR попит на спеціалістів з обробки персональних даних звісно був, проте його аж ніяк не порівняти з тим “бумом”, який спричинили нові правила ЄС. Спеціалісти з імплементації вимог Регламенту GDPR – нові фахівці, попит на послуги яких у сфері IT, електронної комерції та сучасних напрямках ведення бізнесу лише збільшується.

Юристи, що працюють у штаті компаній, зазвичай є спеціалістами широкого профілю та не володіють вичерпними і необхідними знаннями, так само як і розумінням справжньої суті роботи з персональними даними фізичних осіб. Натомість GDPR-спеціаліст, як фахівець, який професійно оперує правовим інструментарієм для організації правильної і законної роботи з персональними даними, має знати вимоги, як законодавства ЄС, так і нормативних актів держави за місцем реєстрації бізнесу.

Глибокі знання, чітке розуміння сучасних правил обробки персональних даних в різних країнах і напрацьована практика в цій сфері – це те, що відрізняє GDPR-спеціалістів від юристів, які працюють “на компанію” або займаються “широкою” юридичною практикою. Кому довіряти? Хто з наведених юристів надасть ґрунтовнішу консультацію і якіснішу практичну допомогу? Питання риторичні.

Компетенція GDPR-спеціалістів і роль у сучасних бізнес-проектах:

Будь-який startup, так само як і працюючий бізнес, працює з персональними даними фізичних осіб. Це, наприклад, робота з відомостями про пацієнтів, покупців, туристів, пасажирів, користувачів онлайн сервісів тощо.

Законодавство в сфері захисту персональних даних не оминає стороною і той бізнес, який орієнтований виключно на роботу з іншими компаніями та підприємцями. Так, підписуючи контракт з контрагентом слід пам’ятати – виконання обов’язків і реалізація прав за укладеним договором може стосуватись роботи з відомостями про фізичних осіб. Виконання таких положень договору має відбуватись відповідно до чинних правил, у тому числі тих, що діють в сфері захисту персональних даних.

До компетенції GDPR-спеціалістів належить вирішення усіх наведених питань. Комерційна або громадська діяльність, що прямо чи опосередковано пов’язана з обробкою персональних даних, потребує кваліфікованої допомоги. Така допомога передбачає комплексну правову підтримку.

Складові елементи комплексної правової підтримки бізнесу:

  • проведення перевірки на предмет дотримання вимог General Data Protection Regulation, аналіз отриманої інформації, правова оцінка та висновок за результатами;
  • пошук шляхів оптимізації роботи бізнесу або громадської платформи відповідно до норм Регламенту Європейського Союзу та законодавства України про захист персональних даних;
  • надання рекомендацій і консультацій замовнику на предмет покращення стану юридичної захищеності бізнесу в частині роботи з персональними даними фізичних осіб;
  • впровадження розроблених заходів на практиці, складання технічного завдання для веб-майстрів, проведення консультацій для працівників замовника, розробка сповіщень, анкет тощо;
  • складання і актуалізація публічних оферт, положень про конфіденційність, дозволів на обробку персональних даних і таких документів, як політика конфіденційності;
  • документування (інвентаризація) процесів роботи з персональними даними, розробка і оформлення карт життєвих циклів персональних даних (personal data flow mapping and inventory);
  • проведення тренінгів і навчань для персоналу IT-компаній, менеджерів з продажу, працівників готелів і кол-центрів;
  • приведення у відповідність до вимог Регламенту контрактів з контрагентами і бізнес-партнерами;
  • організація роботи зі скаргами, зверненнями і запитами;
  • подальший організаційний і юридичний супровід.

GDPR-спеціаліст – це юрист, аудитор, радник і консультант одночасно. Цілий комплекс навичок і багатий досвід GDPR-спеціаліста – запорука того, що Ваш бізнес буде працювати правильно, з дотриманням законодавства в сфері захисту персональних даних.

Допомога GDPR-спеціаліста в Україні:

Потрібні спеціалісти, які допоможуть організувати роботу відповідно до правил GDPR? Шукаєте юристів та менеджерів на аутсорсі для реалізації всіх або частини наведених вище заходів? Можете звертатись до юристів Legal Support, контакти додаємо. Телефонуйте за номером +38 0506437903 або +38 0636268523.