Купівля-продаж корпоративних прав

Купівля-продаж корпоративних прав ТОВ і ТДВ (відчуження частки товариства). Оптимальний спосіб продажу частини статутного капіталу.

Купівля-продаж корпоративних прав

Продаж бізнесу та залучення нових інвестицій для стимулювання розвитку підприємства нерідко проводиться через продаж корпоративних прав (частки статутного капіталу). З прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і у інвесторів, і у власників бізнесу виникають запитання практичного характеру – яким чином оформити відчуження корпоративних прав, які обмеження встановлені законом та як провести державну реєстрацію. Ділимось із Вами теорією і практикою вирішення означених питань. Тож, як відбувається купівля-продаж корпоративних прав за чинними правилами?

Купівля-продаж корпоративних прав ТОВ і ТДВ (відчуження частки товариства). Оптимальний спосіб продажу частини статутного капіталу.
Правила купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ / ТДВ.

Купівля-продаж корпоративних прав: правила, договірне оформлення і державна реєстрація.

Новий закон суттєво лібералізував процес продажу корпоративних прав і, особливо, проведення державної реєстрації змін про юридичну особу. З іншого боку, з’явились нові інструменти, як от корпоративний договір, які маючи чимало практичних способів застосування, можуть ускладнити процес переходу права власності на частку в статутному капіталі ТОВ / ТДВ. Положення корпоративних договорів часто передбачають ускладнений або особливий порядок відчуження часток у статутному капіталі, особливо тих, що становлять більше 50% розміру статутного капіталу. За законом учасники ТОВ / ТДВ можуть прописати ці обмеження прямо у статуті товариства.

Про корпоративний договір, як інструмент, передбачений Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», можна дізнатися з наших попередніх консультацій – Новий Закон і Корпоративний договір. У сьогоднішньому ж матеріалі розберемо правила продажу корпоративних прав і порядок держреєстрації відчуження частки статутного капіталу товариства.

Що таке корпоративні права? В контексті володіння та/або управління бізнесом, який зареєстрований у формі ТОВ/ТДВ, корпоративними правами є права учасника ТОВ/ТДВ на частку у статутному капіталі товариства, а також пов’язані із цим можливості, які випливають з положень закону та статуту товариства.

Порядок відчуження корпоративних прав і наступна державна реєстрація змін визначаються 2 законами. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає правила продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ). Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» вказує на способи оформлення відчуження корпоративних прав і порядок проведення державної реєстрації змін у складі учасників товариства та/або їх часток у статутному капіталі.

Правила продажу і договірного оформлення відчуження корпоративних прав:

Правила і особливості договірного оформлення відчуження корпоративних прав встановлюються законом та, додатково і опціонально, статутом і корпоративним договором. Правила купівлі-продажу частки статутного капіталу товариства встановлені статутом чи корпоративним договором – варіативні і унікальні, встановлені законом – незмінні та універсальні. Про останні ми і розкажемо Вам. А щодо правил, передбачених статутом, діє універсальне застереження – положення статуту можуть розширювати і доповнювати базові правила, за умови що це не заборонено законом і прямо не суперечить безальтернативним приписам закону.

Які ж правила оплатного відчуження корпоративних прав прямо передбачені законом? Ось три головні правила: 1) переважне право учасника товариства на придбання частки іншого учасника ТОВ/ТДВ, яка продається третій особі (ч.1 ст.20 Закону); 2) обов’язок учасника, який відчужує корпоративні права, письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну і розмір частки, що відчужується, інші умови продажу (ч.3. ст.20 Закону); 3) учасник товариства має право продавати свою частку в статутному капіталі товариства лише в тій частині, в якій вона є оплаченою (ч.3 ст.21 Закону).

Положення статей 20 – 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» містять норми, що дозволяють учасникам товариства на власний розсуд визначати у статуті додаткові правила продажу корпоративних прав. Зокрема, статутом ТОВ/ТДВ може бути передбачено, що відчуження частки допускається лише за згодою всіх учасників товариства (ч.2 ст.21 Закону). В додаток до цього, статутом товариства може встановлюватися:

  • особливий порядок реалізації переважного права учасників товариства;
  • особливий порядок розподілу частки, що продається, між іншими учасниками товариства;
  • обов’язок учасника товариства, який має намір продати частку, провести переговори щодо її продажу з всіма учасниками товариства;
  • особливий порядок відмови від реалізації переважного права.

Статутом товариства може встановлюватися і протилежне за змістом до “переважного права” правило, за яким учасники товариства не мають такого переважного права. Перераховані застереження і правила можуть бути внесені до статуту товариства, змінені або виключені з нього виключно одноголосним рішенням загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ, у яких взяли участь всі учасники (ч.6 ст.20 Закону).

Вимога учасника стосовно нотаріального посвідчення договору з продажу корпоративних прав.

Для протидії “рейдерським захопленням” і можливим протиправним діям, учасник товариства (незалежно від інших учасників) має право передбачити вимогу нотаріального посвідчення договору з продажу належних йому корпоративних прав (відчуження частки у статутному капіталі). Для цього учаснику товариства достатньо подати державному реєстратору реєстраційну заяву за Формою 10 (щодо встановлення вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення), яка введена в дію з 01 грудня 2020 року. Частина 4 статті 21 Закону встановлює, що вимога учасника щодо обов’язкового нотаріального засвідчення/посвідчення при відчуженні належних йому корпоративних прав є одностороннім правочином і підлягає нотаріальному посвідченню.

Продаж корпоративних прав часто проводиться одночасно із залученням додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб (наприклад, інвесторів). Про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу товариства і його “непропорційне” збільшення читайте у консультації – https://legal-support.top/vnesenia-dodatkovih-vkladiv/

Переважні права учасників товариства на придбання корпоративних прав.

При продажу учасником товариства своєї частки у статутному капіталі, інші учасники мають привілеї порівняно з третіми особами. Головна з яких – переважне право на купівлю відчужуваної частки або її частини. При цьому, за правилами ч.2 ст.20 Закону якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони купують частку (її частину) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.

Стаття 20 Закону передбачає ще 1 цікаве правило – учасник товариства, який має намір продати свою частку третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це всіх учасників товариства. У повідомленні зазначається ціна і розмір частки, що продається. Якщо учасники ТОВ протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір продати частку не надали учаснику, який її продає, відповідь про намір скористатися переважним правом, вважається, що ними надано згоду на продаж відчужуваної частки. Після спливу 30 денного строку частка статутного капіталу може бути продана третій особі на умовах, які були наведені у письмовому повідомлені.

Як бути якщо учасники товариства бажають скористатися переважним правом? У випадку, коли учасник товариства, який збирається продати свою частку третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися переважним правом на придбання корпоративних прав, виникає взаємний обов’язок укласти договір купівлі-продажу корпоративних прав. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки статутного капіталу) покупець має право звернутися до суду з позовом про визнання договору укладеним на раніше запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених умовах.

Які наслідки недотримання правила про “переважне право”? Купівля-продаж корпоративних прав, яка відбулася з порушенням ч.1 ст.20 Закону, дозволяє учаснику, права якого порушені, перевести на себе права і обов’язки покупця в судовому порядку. Позовна давність при цьому суттєво обмежена і становить лише 1 рік.

Виключення з правила про переважне право учасника ТОВ/ТДВ на придбання частки іншого учасника товариства.

Чи є виключення з правила “переважного права”, встановленого ч.1 ст.20 Закону? Інше правило може бути передбачено в статуті товариства (ч.6. ст.20 Закону) та корпоративному договорі (ч.8 ст.20 Закону). Якщо продаж частки у статутному капіталі товариства здійснюється на публічних торгах, переважне право учасника товариства теж не застосовується (ч.7 ст.20 Закону). Є ще 1 законний спосіб оминути правило “переважного права учасників ТОВ на придбання частки, що відчужується”. Про додатковий спосіб розкажемо у наступному дописі.

Державна реєстрація купівлі-продажу корпоративних прав.

Яким чином проводиться державна реєстрація переходу права власності на корпоративні права (частки статутного фонду товариства)? Хто подає державному реєстратору реєстраційну заяву та інші документи передбачені законом? Відповіді на ці питання викладені у частині 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (надалі іменується – «Закон про держреєстрацію»).

За частиною 5 статті 17 Закону про держреєстрацію для успішної державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ/ТДВ необхідно подати три документи. Перший – реєстраційна заява. Другий – квитанція про сплату адміністративного збору. Третій – один із документів, що передбачені пунктом 3 частини 5 статті 17 Закону про держреєстрацію. З наведеного у пункті 3 частини 5 статті 17 переліку нас цікавлять лише 2 документа:

  • рішення загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
  • акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ;

Для державної реєстрації немає необхідності подавати одночасно і протокол, і акт. Достатнього одного з цих документів. Є варіанти оформлення купівлі-продажу корпоративних прав договором, вчиненим у простій письмовій формі та відповідним протоколом загальних зборів. Більш поширена практика підписання договору про відчуження частки у статутному капіталі товариства разом із актом до нього. У такому випадку справжність підписів на акті приймання-передачі частки, засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних нотаріальних бланків.

Хто має право подати документи на державну реєстрацію зміни складу учасників товариства? Відповідаючи на це питання, виходимо з варіанту укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав і підписання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства. За правилами статті 17 Закону про держреєстрацію подати заяву та ініціювати процедуру державної реєстрації змін у зв’язку з купівлею-продажем корпоративних прав може учасник, який набув частку у статутному капіталі товариства.

Оптимальний спосіб оформлення купівлі-продажу частки статутного капіталу:

Закон надає декілька варіантів оформлення купівлі-продажу частки статутного капіталу і, відповідно, є декілька варіацій пакетів документів, які подаються на державну реєстрацію. Який з варіантів є оптимальним? На переконання наших юристів оптимальний спосіб оформлення купівлі-продажу корпоративних прав включає: 1. Укладення договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ/ТДВ; 2. Підписання і нотаріальне посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю.

У договорі прописуються умови і порядок переходу власності на частку в статутному капіталі. А з підписанням сторонами акту, купівля-продаж корпоративних прав завершується фіксуванням факту переходу частки до нового власника. На підставі цих документів поданих разом з реєстраційною заявою і квитанцією про сплату адміністративного збору проводиться державна реєстрація. Реєстраційні документи, як вказано вище, може подати особа, яка на підставі договору і акту набула частку в статутному капіталі товариства. Подання цих документів чинним керівником (директором) товариства законом не вимагається.


Нові статті та юридичні роз’яснення для учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

У наступній статті ми продовжимо заглиблюватись у практичні питання відчуження корпоративних прав. Розглянемо специфічні способи договірного оформлення передачі частки у статутному капіталі ТОВ / ТДВ, що дозволяють обходити правила встановлені законом. Нова стаття з роз’ясненнями нашого юриста буде опублікована у поточному місяці, слідкуйте за дописами Legal Support.

Контактний телефон +380506437903

Блог / 19.01.2021 / Купівля-продаж корпоративних прав і державна реєстрація відчуження частки статутного капіталу