Дарування корпоративних прав

Дарування корпоративних прав (внеску до статутного капіталу) на підставі договору. Як перереєструвати частку у статутному капіталі на третю особу?

Дарування корпоративних прав

Дарування корпоративних прав – один із способів їх відчуження, який часто застосовується не за призначенням, оскільки дозволяє оминути законодавчі обмеження, встановлені для процедури оплатного відчуження. Продовжуємо серію консультацій про способи платної та безоплатної передачі корпоративних прав. У попередньому дописі були розглянуті правила оплатного відчуження внеску до статутного капіталу товариства. Одне з таких правил – переважне право учасників товариства на купівлю корпоративних прав. Чи можна обійти це правило? Як передати частку статутного капіталу на користь третьої особи без повідомлення інших учасників товариства? Відповіді у нашому дописі.

Дарування корпоративних прав (внеску до статутного капіталу) на підставі договору. Як перереєструвати частку у статутному капіталі на третю особу?
Дарування частки у статутному капіталі на підставі договору. Як подарувати корпоративні права і перереєструвати частку у статутному капіталі на третю особу?

Дарування частки у статутному капіталі (корпоративних прав).

Чому саме через дарування корпоративних прав оформлюється передача внеску до статного капіталу, навіть тоді, коли фактично відбувається продаж частки? Дарування корпоративних прав має переваги порівняно з оплатним відчуженням і дозволяє законно обійти цілий ряд обмежень та правил, які встановлені для продажу корпоративних прав. До переваг передачі корпоративних прав через договір дарування слід віднести:

  • при даруванні корпоративних прав, учасник товариства, який дарує свою частку, не зв’язаний обмеженнями, що випливають з переважного права інших учасників товариства на набуття відчужуваної частки;
  • учасник, який дарує свій внесок (частку) у статутному капіталі, не зобов’язаний повідомляти про це інших учасників товариства;
  • при передачі корпоративних прав на підставі договору дарування не потрібно отримувати згоду загальних зборів учасників товариства.

За замовчуванням закон не висуває до безоплатної передачі корпоративних прав вимоги, які застосовуються до оплатної передачі (продажу). Однак, учасники товариства можуть погодити в установчому документі правила і процедури, які застосовуються у випадку дарування. Як приклад, статут товариства може містити правило про надання обов’язкової згоди загальних зборів у випадку безоплатної передачі корпоративних прав одним із учасників. Про розділи і положення типового статуту товариства з обмеженою відповідальністю йдеться у дописі наших юристів – https://legal-support.top/statut-tovaristva/

Таким чином, безоплатне відчуження корпоративних прав використовується як спосіб оформлення фактичного продажу бізнесу для того щоб обійти ряд законодавчих обмежень і правил. Поряд із перевагами, дарування частки у статутному капіталі має декілька специфічних особливостей:

  • необхідність нотаріального посвідчення договору дарування (теоретично у деяких випадках можна не дотримуватись нотаріальної форми, але ми радимо завжди проводити нотаріальне посвідчення, навіть при даруванні внеску до статутного капіталу у розмірі 100 гривень);
  • до договору дарування корпоративних прав застосовуються специфічні правила Цивільного кодексу України встановлені для правочинів цього виду, наприклад, стаття 727 ЦК України передбачає широкий перелік підстав розірвання договору дарування на вимогу дарувальника.

Як перереєструвати частку у статутному капіталі на третю особу без згоди загальних зборів?

Перереєструвати частку у статутному капіталі без згоди загальних зборів та повідомлення інших учасників товариства можна через договір дарування. Як вказувалось вище, якщо інше не передбачено статутом товариства, за загальним правилом, згода загальних зборів на дарування частки у статутному капіталі не потрібна. Також, за законом дарувальнику корпоративних прав взагалі немає необхідності повідомляти про факт безоплатного відчуження своєї частки іншим учасникам товариства. Для того, щоб провести на підставі договору дарування перереєстрацію корпоративних прав на третю особу, не потрібно залучати директора (виконавчий орган) товариства – реєстраційні документи може подати новий власник внеску до статутного капіталу.

Дарування корпоративних прав – це законний спосіб обійти правило переважного права учасників товариства, про яке ми розповідали минулого разу, а також інші обмеження, які встановлені законом стосовно оплатного відчуження. Сприяння директора товариства у проведенні державної реєстрації змін також непотрібне. Але, перед тим, як проводити передачу корпоративних прав на підставі договору дарування, слід уважно вивчити установчий документ товариства на предмет наявності особливої процедури чи інших положень, які стосуються безоплатної передачі частки у статутному капіталі.

Договір дарування корпоративних прав (частки у статутному капіталі товариства).

Що потрібно для оформлення дарування корпоративних прав? Перше – укласти договір дарування. Угода, за якою передається внесок до статутного капіталу може мати іншу назву, наприклад, договір безоплатної передачі частки у статутному капіталі товариства. Зміст договору буде однаковий в обох випадках і до нього застосовуватимуться правила встановлені Главою 55 Цивільного кодексу України. Друге, що слід зробити – дотриматись правила про нотаріальну форму договору та додатково скласти акт про передачу внеску до статутного капіталу. Акт також складається і підписується у присутності нотаріуса. Третє – подати документи на державну реєстрацію. Далі ми детальніше зупинимось на кожному з цих етапів, розпочинаючи з укладення і оформлення договору дарування.

Вимоги до договору дарування і його оформлення.

За статтею 717 ЦК України сторонами договору дарування є дарувальник та обдаровуваний. Сторонами можуть бути як фізичні особи так і юридичні. Важливе правило встановлене частиною 2 статті 717 ЦК України – угода, яка встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.

Закон дозволяє дарування предметів особистого користування і побутового призначення на підставі усного договору. Цілком логічно, що договір дарування внеску до статутного капіталу товариства укладається у письмовій формі. Частина 3 статті 719 ЦК України передбачає – договір дарування майнового права укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договір є нікчемним, тобто він є недійсним виходячи з прямого припису закону.

Нотаріальна форма договору дарування корпоративних прав.

При укладенні договору дарування корпоративних прав, радимо дотримуватись нотаріальної форми договору та засвідчувати підписи дарувальника та обдаровуваного у присутності нотаріуса. У такому ж порядку оформлювати акт до договору, який засвідчує факт переходу внеску до статутного капіталу товариства. Такий крок заздалегідь зніме всі запитання з боку державного реєстратора при проведені наступної перереєстрації корпоративних прав. Необхідність дотримання нотаріальної форми акту про передачу частки у статутному капіталі товариства прямо передбачена законом. Ви можете самостійно ознайомитись з цими вимогами, переглянувши статтю 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Перереєстрація частки у статутному капіталі товариства на підставі договору дарування і акту.

Перереєстрація частки на нового власника і, відповідно, учасника товариства відбувається на підставі договору дарування та акту про перехід корпоративних прав (передачу частки). Процедура реєстрації відбувається за правилами наведеної вище норми закону та описана нами у попередній публікації. Документи може подати особа, яка отримала корпоративні права у дарунок.

Важливо, що за законом у цьому випадку саме акт засвідчує передачу внеску та є підставою для перереєстрації частки за новим власником. Договір дарування виконує інше завдання – дозволяє обійти правила закону про переважні права учасників товариства на придбання частки у статутному капіталі. Для досягнення цієї цілі державному реєстратору подається і акт, і договір дарування.

Перевірений практикою шаблон договору дарування частки у статутному капіталі.

Більше інформації про порядок і процедуру перереєстрація частки у статутному капіталі товариства наведено у попередньому дописі. Детальний опис переважного права учасників товариства на придбання частки іншого учасника також викладено у попередній консультації. Ми завершуємо цей допис і, на правах реклами, повідомляємо про надання спеціалістами об’єднання Legal Support правового супроводу укладення угод про оплатне та безоплатне відчуження корпоративних прав. Перевірений практикою шаблон договору дарування частки у статутному капіталі товариства також можна замовити у наших юристів.


У наступних дописах ми повертаємось до традиційних для юристів Legal Support питань правового оформлення роботи веб-сайтів, мобільних додатків, цифрових сервісів та програмних продуктів. Попереду ще багато цікавих юридичних питань, які не розкриті у практичній площині. Залишайтеся з нами та до нових зустрічей!

+380506437903

Блог / 28.01.2021 / Договір дарування корпоративних прав