IT-коворкінг

IT-коворкінг як ГО (юридично-безпечний коворкінг для it у формі громадської організації).

IT-коворкінг

Універсальність громадських організацій та спілок неодноразово згадувалась у консультаціях юристів Legal Support. А чи можливо організувати IT-коворкінг у формі громадського об’єднання? Чи матиме такий варіант перевагу порівняно з “комерційними” суб’єктами господарювання? Поглянемо!

IT-коворкінг як ГО (юридично-безпечний коворкінг для it у формі громадської організації).
Юридично-безпечний спосіб організації роботи IT-коворкінгу в Україні.

IT-коворкінг як громадське об’єднання.

Громадське об’єднання – це одна з організаційно-правових форм створення юридичних осіб в Україні. Унікальність громадського об’єднання полягає в універсальності цієї організаційно-правової форми. У формі ГО може функціонувати і об’єднання екологів, і спортивний клуб, і центр навчання дизайнерів, і IT-курси, і IT-коворкінг. Гнучкість громадських об’єднань вражає. Цю організаційно-правову форму легко адаптувати під роль IT-коворкінгу або платформи для проведення IT-курсів.

Поряд із громадським об’єднанням часто вживають такі словосполучення, як “громадська організація” та “громадська спілка”. Яка організаційно-правова форма правильна та як не заплутатись у цих термінах? Легко, за законом “громадське об’єднання” – узагальнюючий термін. Громадське об’єднання може створюватися і реєструватися як громадська організація, коли її створюють фізичні особи, або як спілка, коли її створюють юридичні особи.

Є ще одна унікальна риса громадських об’єднань – вони можуть створюватися без статусу юридичних осіб. Хоча такий IT-коворкінг і може знайти практичне застосування, вважаємо цей варіант, на відміну від ГО зі статусом юридичної особи, не доцільним. Адже застосування ГО без статусу юридичної особи вкрай обмежене. Тому для організації IT-коворкінгу рекомендуємо утворювати громадську організацію (спілку) зі статусом юридичної особи. Тим більше, у майбутньому таке громадське об’єднання, за необхідності, зможе отримати статус всеукраїнського.

Які переваги створення IT-коворкінгу на платформі громадського об’єднання? Перша перевага – немає необхідності залучати найману працю, хоча це і можливо. Навіть керівник громадського об’єднання за замовчуванням виконує свої обов’язки безоплатно. Друга – є можливість користуватися “ознакою неприбутковості” і сплачувати податки з надходжень на рахунок організації за нульовою ставкою (тобто не сплачувати). Третя – є можливість ефективно залучати гранти і приймати участь у програмах допомоги. Четверте – при правильній організації відносин між та з членами організації (відвідувачами коворкінгу) легко вибудувати надійний захист від органів контролю, у першу чергу від перевірок Держпраці.

Таким чином, громадське об’єднання легко адаптується під роль IT-коворкінгу чи платформи для проведення IT-курсів. Дві означені ролі можна і поєднувати на платформі лише однієї громадської організації. Гнучкість і адаптивність дозволить легко підлаштовуватись як під цілі створення такої юридичної особи, так і під можливі загрози юридичного характеру.

IT-коворкінг на платформі громадської організації.

Як реалізуються перелічені переваги ГО та у чому родзинка відносин з відвідувачами IT-коворкінгу на платформі громадської організації? Документально все оформлюється протоколами найвищого керівного органу. Зазвичай це Загальні збори. Такими протокольними рішеннями затверджуються пам’ятки, правила, регламенти та інші внутрішні документи обов’язкові для членів (відвідувачів коворкінгу). Передумови для розробки додаткових правил і внутрішніх документів рекомендується одразу прописати у статуті організації, який подається на реєстрацію під час її заснування.

Практично ж, все відбувається зручно і невимушено. Відвідувачам IT-коворкінгу достатньо лише 1 раз ознайомитись і підписати правила і регламент організації-коворкінгу для того, щоб їх дія розповсюджувалась і тривала у відносинах з відвідувачами аж до моменту подання останніми письмової заяви про вихід з членів організації. Це зручно! Додаткові дії з боку керівництва (фактичної адміністрації коворкінгу) можуть знадобитися лише якщо внутрішні правила зазнають певних змін. У такому разі активних відвідувачів коворкінгу необхідно повторно ознайомити із документами у зміненій редакції.

Крім того, сама організація може залучати послуги відвідувачів, які є членами організації, на безоплатній основі, як послуги волонтерів. Це не заборонено законом. У такому разі члени організації, де-юре, надаватимуть не послуги, а вноситимуть свій активний вклад, як члени ГО, для досягнення її цілей і статутних завдань. Це зручно для організації процесу навчання і подальшого стажування IT-фахівців. Заглибимось детальніше у суть правильної побудови відносин з відвідувачами IT-коворкінгу на платформі громадського об’єднання.

Відносини з відвідувачами IT-коворкінгу (членами ГО):

Відносини з відвідувачами IT-коворкінгу в формі громадського об’єднання вельми суттєво відрізнятимуться від відносин з відвідувачами IT-коворкінгу у формі, наприклад, ТОВ. Згадаємо, ГО не надає послуги відвідувачам коворкінгу (хоча це і можливо), а проводить заходи для відвідувачів членів організації, а також створює умови для їх участі у таких заходах.

Вступ до “членів коворкінгу” правильно оформлювати рішенням керівника організації, яке приймається у відповідності до статуту та на підставі письмової заяви члена. Достатньо дотриматись такої процедури лише один раз щодо кожного нового члена.

Ознайомлення з правилами, внутрішніми “регламентами”, деталізованими правами і обов’язками відвідувача коворкінгу також бажано проводити у письмовій формі. Наприклад, правила відвідування IT-коворкінгу у формі організації першочергово затверджуються рішенням загальних зборів. Всі члени організації одноразово ознайомлюються “під розпис” із затвердженими правилами. Нові відвідувачі також одноразово ознайомлюються із правилами та ставлять підпис на аркуші-додатку, який засвідчує факт ознайомлення. Важливо правильно і без поспіху оформити всі внутрішні документи коворкінгу та організувати чіткий і зрозумілий для учасників процес підписання.

Контроль за виконанням внутрішніх правил з боку відвідувачів коворкінгу (членів організації) логічно покласти на адміністрацію, яка, де-юре, може складатися з членів виконавчого органу організації. За таких умов адміністрація матиме належні повноваження і можливість реагувати на порушення. Найгірша “санкція” передбачатиме виключення з лав організації (постійних відвідувачів коворкінгу) та заборону на участь у заходах коворкінгу, користування приміщенням і майном коворкінг-центру.

Чи потрібно дотримуватись такого порядку відносин з відвідувачами, які завітали до коворкінг-центру лише 1 раз? Бажано, але не обов’язково. На такий випадок є “спрощені варіанти”. Побудова відносин з відвідувачами IT-коворкінгу в описаній вище площині дозволяє:

  • легко залучати кошти від відвідувачів з мінімальним податковим навантаженням;
  • надавати відвідувачам IT-коворкінгу у користування обладнання та майно організації-коворкінгу та покладати обов’язки щодо збереження такого майна, як на членів організації;
  • зручно організувати на платформі коворкінгу-організації процес навчання IT-фахівців (громадські об’єднання, серед іншого, власне і призначені для реалізації подібних цілей);
  • безпечно організовувати процес стажування IT-фахівців (за умови правильного оформлення відносин з останніми);
  • юридично безпечно залучати “послуги” IT-фахівців, як волонтерів та членів організації;
  • забезпечити наявність документів на випадок перевірки, які практично повністю унеможливлюють негативні наслідки, особливо в частині перевірок Держпраці.

Разом з тим, підкреслимо важливість правильного документального оформлення відносин з постійними відвідувачами. Не буде зайвим провести тренінги та роз’яснення щодо справжньої суті відносин. Чітке розуміння характеру відносин особливо важливе для команди проекту, яка фактично організовує і адмініструє роботу IT-коворкінгу.

Використання приміщення і обладнання, участь у “заходах” організації:

Громадське об’єднання, як платформа для різних активностей і проектів, та описаний спосіб організації відносин – дійсно універсальні. На платформі ГО легко оформити центр стажування і навчання для художників, дизайнерів або розробників. За допомогою ГО зручно організувати аналогічний за своїм характером і призначенням центр для спеціалістів інших галузей, навіть юристів. Яскравий приклад – юридичне об’єднання Legal Support. Відносини між членами нашого юридичного об’єднання урегульовані і оформлені у спосіб схожий до того, який описаний у цьому матеріалі.

IT-коворкінг у формі організації не надає послуги членам, а проводить заходи для своїх відвідувачів та за їх участі.

У теорії все привабливо. Але, окрім оформлення відносин з відвідувачами, є чимало інших практичних питань використання громадського об’єднання як платформи для IT-коворкінгу. Одне з них – на якій правовій підставі відбувається використання обладнання і, головне, приміщення коворкінгу відвідувачами? Адже, як вказано вище, за замовчуванням, “організація-коворкінг” не надає послуги своїм “членам-відвідувачам”.

Тож як оформити передачу обладнання і дозвіл на використання приміщення?

  • Варіант №1 – власник, член організації надає організації майно/обладнання для проведення заходів за участю інших членів (відвідувачів коворкінгу). Спосіб оформлення може бути різним – від протоколу загальних зборів до укладення договору з організацією, наприклад, договору оренди приміщення. А як далі? Як IT-коворкінг забезпечить допуск відвідувачів до переданого майна? Коворкінг у формі ГО, у свою чергу, має право допускати до орендованого приміщення своїх членів. Організація-коворгінг дозволяє використовувати майно і приміщення своїм членами для проведення спільних заходів і виконання статутних цілей організації. Надання дозволу на використання членами організації можна оформити протоколом, що не обов’язково. Адже право членів коворкінг-центру на цільове користування спільним майном презюмується і без додаткових формальностей.
  • Варіант №2 (одна із форм реалізації першого варіанту) – передача майна від члена організації до ГО на підставі протокольного рішення. Надання дозволу відвідувачам коворкінгу відбувається аналогічно вищеописаному механізму.
  • Варіант №3 – передати приміщення/майно у власність ГО. Цей варіант не ідеальний і у такому разі відповідне приміщення і де-факто, і де-юре належатиме організації. Колишній власник повністю втрачає передане майно з моменту його дарування і проведення державної реєстрації. Надання дозволу членам-відвідувачам далі відбувається аналогічно механізму описаному у варіанті №1 та навіть легше ураховуючи наявність у ГО права власності на відповідне майно.

Підсумуємо, власник майна, який є членом організації, надає організації-коворкінгу майно (обладнання), а за необхідності і приміщення, для проведення заходів за участю інших членів (відвідувачів). Спосіб оформлення різний – від протоколу загальних зборів до укладення з організацією відповідного договору. А коворкінг, у свою чергу, має право допускати до приміщення та користування обладнанням усіх своїх членів.

Фінансові питання і залучення коштів від відвідувачів IT-коворкінгу:

Яка оптимальна форма і спосіб залучення коштів від відвідувачів коворкінгу у формі ГО? Оптимальна форма і спосіб – організаційні та/або членські внески з цільовим платежем “безповоротна фінансова допомога”. IT-коворкінг у формі організації із зареєстрованою і діючою ознакою неприбутковості не сплачує податки з таких надходжень.

Що таке “ознака неприбутковості” та як її отримати? Отримання громадським об’єднанням ознаки неприбутковості дозволяє обліковуватись у реєстрі неприбуткових установ і організацій. Це надає преференції з оподаткування та можливість не сплачувати податки з законних джерел надходжень на рахунок організації, за умови їх цільового використання для реалізації цілей і завдань організації.

Чи може ГО-коворкінг, навпаки, проводити виплати на користь своїх членів-відвідувачів? Незважаючи на всі застереження, що випливають з ознаки неприбутковості та відповідних положень статуту, виплата від імені організації на користь її членів або керівника можлива і теоретично, і практично. Для цього використовуються всім відомі способи: 1) виплата на підставі трудового договору; 2) виплата винагороди на підставі цивільно-правового договору; 3) виплата на підставі господарсько-правового договору, якщо особа на користь якої проводиться виплата має статус ФОП. Все це аж ніяк не вступає у конфронтацію із розглянутим нами способом побудови відносин з відвідувачам IT-коворкінгу.

ГО як платформа для організації проведення IT-курсів.

IT-коворкінг як громадська організація – життєздатний і гнучкий варіант. А чи можна використовувати платформу ГО одночасно і для роботи коворкінг-центру, і для організації проведення IT-курсів? Так, запропонована форма відносин з відвідувачами може стати основою для побудови одночасно і IT-коворкінгу, і центру навчання IT-фахівців. Платежі за навчання, аналогічно, проводяться у формі безповоротної фінансової допомоги.

Чи є якісь особливості у випадку додаткового використання громадського об’єднання, як платформи для організації проведення IT-курсів? В цілому ні, зауважимо лише на тому, що така діяльність, як і створення вільного простору для співпраці IT-фахівців, має знайти закріплення у статутних цілях і завданнях IT-організації. А більш докладний опис і правила відвідування коворкінгу з функціями центру-навчання викладаються у внутрішніх документах організації.

При підготовці даної статті ставилося за завдання зрозумілою мовою розкрити головні аспекти створення IT-коворкінгу та організації проведення IT-курсів на платформі громадського об’єднання. Правильна побудова відносин з відвідувачами, належне оформлення фінансових надходжень та використання майна (приміщення) для описаного нами IT-центру – три ключові аспекти, подбавши про які можна безпечно і зручно використовувати ГО під зазначені цілі.

Про що ми розкажемо наступного разу? Попереду 2 цікаві консультації. Перша, від юриста Legal Support Юлії Бурим, про медіацію у корпоративних спорах. Друга, від автора цієї статті, про практичні питання реалізації прав інтелектуальної власності в IT.

+380506437903, юрист Євгеній Мовчун

Блог і Консультації – IT-коворкінг на платформі ГО