2 законних способи виведення коштів

способи як законно вивести кошти з організації (ГО)

2 законних способи виведення коштів

Чи існує можливість законно вивести кошти з громадської організації? Юристи часто отримують таке питання перед створенням організацій. Як відомо, громадська організація може створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без нього. Громадська організація зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, метою діяльності якого не може бути одержання прибутку.

Тим не менш, прибуток, як побічний наслідок у результаті провадження громадською організацією своєї діяльності, цілком дозволений законом. Головна умова – такі кошти повинні бути витрачені на утримання організації або реалізацію її статутних цілей і завдань. У цій публікації названі 2 способи, як законно вивести кошти з рахунку громадської організації. Більш детально про ці способи розповідається у попередніх консультаціях юристів об’єднання “Правовий супровід”. Посилання на попередні консультації доступні далі у тексті.

способи як законно вивести кошти з організації (ГО)
Два 100% законних способи виведення коштів з організації.

Як законно вивести гроші з організації?

Громадська організація, як суспільно-корисна ініціатива є надзвичайно важливим суб’єктом суспільних відносин, адже часто організації беруть на себе вирішення питань, яким недостатньо уваги приділяє держава. Мова йде про освіту, охорону здоров’я, мистецтво тощо. Забезпечення та підтримка провадження громадської діяльності організації потребує цілого ряду організаційних витрат – оренда приміщення, сплата комунальних витрат, оплата послуг інтернету, виплата заробітної плати працівникам за трудовим договором. Важливо правильно оформити та розподілити усі доходи і видатки такої організації, аби зберегти її ознаку неприбутковості.

Зверніть увагу, що мова про доходи і видатки організації йде лише в тому разі, коли громадська організація створена та діє зі статусом юридичної особи. Тільки в цьому разі вона вправі бути суб’єктом цивільних правових відносин, набувати майнових прав та нести обов’язки. Тож, отримати гроші на розрахунковий рахунок і законно вивести кошти з організації можна лише при створенні громадської організації зі статусом юридичної особи.

Способи законного виведення коштів з організації:

Загалом, існує два основних законних способи виведення коштів з організації. Аби вивести кошти з громадської організації на користь її керівника або іншого працівника, слід укласти трудовий договір між такою особою та організацією. У трудовому договорі слід врахувати всі обов’язкові вимоги, що передбачені Кодексом законів про працю України. Також у цьому разі, так звана «чиста» виплата на користь фізичної особи буде зменшена на суму податку на прибуток фізичних осіб, єдиного соціального внеску (збору до Пенсійного Фонду України), а також військового збору. В такому випадку здійснення виплати не вважатиметься розподілом доходу громадської організації, а значить, не впливатиме на її статус неприбутковості.

Другий спосіб законно вивести кошти з громадської організації – здійснити виплату в якості винагороди за послуги, що надаються в рамках цивільно-правового договору. Важлива умова такої виплати – одержання таких послуг (чи виконання робіт) має здійснюватися з метою утримання неприбуткової організації, для реалізації її цілей, завдань або напрямків діяльності, що визначені у статуті.

Найкраща реалізація цього способу законно вивести кошти з рахунку організації проводиться через укладення договору про надання послуг з фізичною особою – підприємцем на спрощеній системі оподаткування (3 група). Виведення грошей з організації через укладення договору з ФОП на 3 групі єдиного податку одночасно дозволить мінімізувати і податкові видатки.

Більш детально, з наведенням конкретних прикладів, питання виведення коштів з громадської організації ми розглядали у консультації за посиланням – https://legal-support.top/vinagoroda-zasnovniku/. Якщо після перегляду матеріалів консультації у Вас залишилися питання щодо того, як законно вивести кошти з громадської організації, радимо звернутися за юридичною допомогою до спеціалістів об’єднання “Правовий супровід”.

Абонентське юридичне обслуговування діяльності громадських організацій.

У цій статті ми назвали 2 способи, як на практиці вивести кошти з громадської організації, не порушуючи норми податкового законодавства та не втрачаючи ознаку неприбутковості. Юристи об’єднання “Правовий супровід” допомагають зі створенням і реєстрацією громадських організацій та надають послуги з подальшого правового супроводу. Юридичний супровід відбувається у формі абонентського юридичного обслуговування діяльності громадських організацій в Україні. Переваги юридичного обслуговування у можливості оперативно отримати необхідні роз’яснення та інформацію у формі індивідуальних правових консультацій.

Окрім консалтингової підтримки, юристи об’єднання “Правовий супровід” зможуть на високому професійному рівні надати практичну правову допомогу, зокрема підготувати проект цивільно-правового або трудового договору між громадською організацією та фізичною особою, підготувати накази, відповідні рішення загальних зборів та правління організації. Перелічені юридичні послуги можливо отримати як окремо, так і у рамках абонентського юридичного обслуговування діяльності громадських організацій.

Блог – 2 законних способи виведення коштів з організації.