Як обрати нового керівника і провести реєстрацію змін через ЄДР?

реєстрація зміни керівника громадської організації онлайн у Києві і Харкові

Як обрати нового керівника і провести реєстрацію змін через ЄДР?

Реєстрація зміни керівника громадського об’єднання може відбуватися як у зв’язку з закінченням поточного строку повноважень голови організації (спілки), так і у зв’язку з достроковим переобранням на цю посаду іншої особи. В обох випадках, для того аби новий керівник громадського об’єднання зміг повноцінно реалізовувати свої функціональні обов’язки, спершу слід провести державну реєстрацію зміни керівника. Чітка інструкція, а також практичні поради від юристів команди Legal Support далі у цій публікації.

реєстрація зміни керівника громадської організації онлайн у Києві і Харкові
Реєстрація зміни керівника громадського об’єднання у 2019 році: підстави, процедура і порядок.

Реєстрація зміни керівника (голови) громадського об’єднання:

Назва посади керівника громадського об’єднання (спілки або організації) визначається статутними документами. Зазвичай, у статутах громадських об’єднань передбачається посада голови організації (спілки) або голови правління громадського об’єднання. Президент – назва посади керівника, яка зустрічається в статутних документах громадських об’єднань значно рідше. В практиці трапляються і більш екзотичні назви посади керівника. У цій статті будемо наводити узагальнений термін – “керівник громадського об’єднання” або найбільш поширену назву посади – “голова громадської організації”.

Голова громадської організації виконує надзвичайно важливу роль у її роботі. Як правило, коло його компетенції є доволі широким, адже він вирішує усі ключові питання провадження громадської діяльності. Окрім головування на Загальних Зборах організації, її керівник виконує і наступні функції:

 • представницьку (голова організації має право представляти її інтереси у правовідносинах з іншими фізичними та юридичними особами, без додаткового на це уповноваження);
 • адміністративну (голова організації має право приймати на роботу та звільняти з роботи працівників громадської організації);
 • фінансову (голова організації вправі приймати рішення про відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків організації);
 • юридичну (саме голова організації підписує від її імені господарські та інші угоди, а також скріплює своїм підписом рішення, прийняті Правлінням організації).

Даний перелік функцій не є вичерпним, адже керівник громадської організації може мати і інші повноваження, що покладаються на нього Загальними Зборами членів організації, Правлінням або так чи інакше випливають зі змісту статуту громадського об’єднання.

Реєстрація зміни керівника громадського об’єднання відбувається у суворій відповідності до процедури, визначеної статутом. Саме тому дуже важливо відповідально підійти до складання статуту громадської організації, аби передбачити у ньому всі можливі нюанси, що можуть виникнути під час практичної діяльності організації. Докладніше про це, читайте у наших попередніх публікаціях – Статут громадської організації: структура і законодавчі вимоги.

Як обрати нового керівника і провести реєстрацію змін через ЄДР (Єдиний державний реєстр)?

Для того щоб обрати нового керівника громадського об’єднання і провести державну реєстрацію змін через ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) потрібно: визначити підстави для зміни керівника громадського об’єднання; дотримуючись процедури, передбаченої законом, правильно вказати ці підстави і відповідне рішення у документах, які подаватимуться для проведення державної реєстрації змін відомостей про керівника; звернутися до державного реєстратора з пакетом документів для внесення змін до ЄДР. Нижче нами розглянуті абсолютно всі етапи – від визначення підстав зміни керівника до подання документів для проведення державної реєстрації.

Підстави зміни керівника громадського об’єднання:

Зміна керівника громадського об’єднання – важлива подія в житті будь-якої громадської спілки або громадської організації. Які ж причини можуть служити підставою для того, аби керівну посаду зайняла інша особа? Розглянемо дві основні:

 • закінчення передбаченого статутом строку повноважень діючого керівника організації (спілки);
 • дострокове переобрання керівника громадського об’єднання.

У свою чергу необхідність дострокового переобрання може бути обумовлена виїздом діючого керівника за кордон, його заявою про небажання в подальшому займати цю посаду, рішенням правління організації про таке переобрання, в разі якщо особа, яка займає керівну посаду виконує свої обов’язки неналежним чином або смертю керівника. Дострокове переобрання керівника організації може відбутися внаслідок багатьох причин, адже людський фактор вперто існує у будь-яких суспільних відносинах.

Важливо! Якщо керівником громадського об’єднання повторно обирається та сама особа, то оформлення документів про переобрання керівника на новий строк і подання їх на реєстрацію є обов’язковим. Чимало громадських об’єднань не дотримуються цього правила, що у майбутньому суттєво ускладнює проведення будь-яких змін, що вносяться до ЄДР. Наприклад, без попередньої державної реєстрації відомостей про обраного на новий строк керівника, не можливо провести державну реєстрації змін: основної мети діяльності, статуту громадського об’єднання, місцезнаходження тощо.

Процедура зміни керівника громадської організації, передбачена законом та положеннями типового статуту:

Реєстрація зміни керівника відбувається з дотриманням норм Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, Закону України “Про громадські об’єднання” і положень статуту громадського об’єднання. Процедура державної реєстрації зміни керівника та попередньої підготовки документів складна і багатоетапна. Щоб спростити процес зміни керівника і допомогти Вам ми підготували інструкцію з переліком всіх етапів. Для цього розглянемо практичну ситуацію, коли виникла необхідність змінити керівника громадської організації. Отже, покроково процедура зміни керівника має наступний вигляд:

 1. Скликання Загальних Зборів членів громадської організації (Конференції делегатів, якщо такий вищий орган управління визначено статутом) та внесення питання переобрання керівника організації до порядку денного засідання найвищого керівного органу. Оформлення документу, який підтверджує дотримання процедури скликання та, за умови проведення Конференції делегатів, визначення норми представництва делегатів.
 2. Проведення Загальних Зборів членів громадської організації (Конференції делегатів), голосування за нову кандидатуру голови організації (або переобрання чинного керівника на новий строк) та прийняття відповідного рішення.
 3. Оформлення результатів голосування Протоколом Загальних Зборів членів організації з доданням до нього Реєстру присутніх осіб, вимоги до правильного оформлення якого теж передбачені законом.
 4. Визначення особи, уповноваженої представляти організацію в органах державної влади, з метою проведення процедури державної реєстрації зміни керівника організації.
 5. Оформлення відомостей про склад керівних органів громадської організації з зазначенням передбачених законом відомостей про нового керівника організації.
 6. Складання реєстраційної заяви, у якій відмічаються всі проведені зміни та до якої вносяться відомості про нового керівника.
 7. Подання належним чином складеного пакету документів (Протокол засідання Загальних Зборів, Відомості про склад керівних органів, Реєстр присутніх осіб, Документ про сплату адміністративного збору, Реєстраційна заява) до територіальних органів юстиції.

Під час проведення процедури голосування за нового керівника громадської організації важливо врахувати, що особа може бути обрана керівником лише за наявності на те її особистої згоди. Надання особою, що обрана керівником, відповідної згоди обов’язково відображається у протоколі. Також, державна реєстрація зміни керівника вимагає сплати адміністративного збору. Адміністративний збір сплачується до подачі документів. Розмір збору визначається законом. Нижче нами наведено розрахунок адміністративного збору станом на 2019 рік.

Державна реєстрація зміни керівника організації в Україні:

Підготовка документів для проведення реєстрації зміни керівника громадської організації знаходить своє логічне завершення під час проведення успішної процедури державної реєстрації. На цьому етапі слід пам’ятати, що громадське об’єднання має повідомити про зміни у складі керівних органів протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення. Отже, перед поданням документів на реєстрацію обов’язково перевірте дату проведення Загальних Зборів членів організації, що зазначена у Протоколі. Нижче ще раз наводимо чіткий перелік документів, необхідних для державної реєстрації зміни керівника організації:

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління організації про зміни, що вносяться до ЄДР;
 • реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління організації;
 • відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 • документ про сплату адміністративного збору.

Адміністративний збір за державну реєстрацію зміни керівника громадського об’єднання станом на 2019 рік:

Зверніть увагу, що за проведення державної реєстрації зміни керівника громадського об’єднання справляється адміністративний збір. Законом визначено розмір збору, що складає 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлений законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії та округлюється до найближчих 10 гривень. Станом на 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1921 гривню, отже розмір адміністративного збору у поточному році складає 190 гривень.

Для організацій без статусу юридичної особи є приємна новина – вони звільнені від сплати такого збору. Тим організаціям, що провадять діяльність зі статусом юридичної особи слід бути особливо уважними під час підготовки пакету необхідних документів, адже у разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Новий керівник громадського об’єднання – нові правила?

Реєстрація зміни керівника є складною не тільки з юридичної точки зору. Доволі часто обрання на посаду керівника організації нової особи є достатньо болючою процедурою, що повязана з конфліктами і суперечками поміж членів організації. Однак, не слід забувати, що вирішення всіх найважливіших питань діяльності громадської організації все ж таки відноситься до компетенції вищого керівного органу. Наприклад, Загальних Зборів членів організації або Конференції.

Юристи нашої команди готові надати необхідну правову допомогу для реєстрації зміни керівника громадської організації. Дана послуга може бути надана у зручному та сучасному форматі онлайн-співпраці. За подробицями та консультаціями звертайтеся за телефонами, вказаними у розділі «Контакти». Якщо ця стаття була корисною для Вас, будемо вдячні за репост!

юрист ГО «Правовий супровід», Юлія Бурим

Блог – Реєстрація зміни керівника громадського об’єднання в Україні