Як припинити громадську організацію?

припинення громадської організації, реорганізація і заборона

Як припинити громадську організацію?

Громадські об’єднання утворюються, діють і в певний момент приходять до свого логічного завершення. У цій публікації розглянемо порядок припинення громадської організації, поговоримо про саморозпуск громадських об’єднань зі статусом та без статусу юридичної особи, а також про їх реорганізацію і заборону.

припинення громадської організації, реорганізація і заборона
Порядок припинення громадської організації.

Припинення громадської Організації

Громадські ініціативи в сьогоднішньому суспільстві спалахують буквально на кожному кроці, коли група людей, об’єднана спільною метою прагне нести зміни у суспільство. Тоді така ініціатива знаходить своє вираження у формі створеної громадської організації. Трапляється, що в якийсь момент вона перестає виконувати свою корисну функцію і згасає. Тоді логічним постає питання про припинення громадської організації. Дана публікація присвячена саме цьому питанню.

Як припинити громадську організацію в Україні?

Припинення громадської організації – актуальна тема, якій присвячено цілий розділ Закону України «Про громадські об’єднання». Ще одне джерело інформації щодо припинення ГО – Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. У випадку, якщо мова йде про припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснювало підприємницьку діяльність і вартості його майна виявилося недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство громадського об’єднання. В цьому разі керуватися слід нормами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
В цілому, чинне законодавство визначає, що є лише два шляхи припинення громадського об’єднання в Україні. Перший – це добровільне прийняття рішення про припинення (саморозпуск або реорганізацію), а другий – прийняття судом відповідного рішення про заборону, тобто примусовий розпуск громадського об’єднання. Розглянемо окремо ці два способи припинення, кожен з яких має свої особливості та нюанси.

Саморозпуск громадської організації зі статусом юридичної особи.

Припинення громадської організації шляхом саморозпуску – усвідомлене рішення вищого органу управління громадського об’єднання. Процедура припинення складається з двох етапів: припинення внутрішньоорганізаційної діяльності організації та її безпосереднє припинення як юридичної особи.

Порядок саморозпуску громадської організації:

Конкретна процедура прийняття рішення про припинення визначається у статуті кожної окремої організації. В будь-якому разі мають бути дотримані вимоги щодо порядку скликання органу управління і передбачені всі необхідні питання порядку денного. Зокрема, у протоколі має бути відображено, що вищий орган управління вирішив наступні питання:
– створення ліквідаційної комісії або доручення керівному органу здійснювати її повноваження для проведення припинення громадського об’єднання як юридичної особи;
– порядок та строки проведення ліквідаційної процедури;
– організація виконання рішень, прийнятих на загальних зборах громадської організації;
– порядок використання коштів та майна громадського об’єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

Реорганізація громадського об’єднання.

Закон України «Про громадські об’єднання» не конкретизує які саме способи реорганізації є прийнятними для громадських об’єднань. Логічно, що реорганізація громадських організацій має відбуватися за умови збереження мети та напрямів їх діяльності, а реорганізація у комерційні підприємства є неприпустимою, адже нівелює ознаку неприбутковості. На практиці ж, питання реорганізації громадських організацій виникають на так часто, що у певній мірі обумовлено відсутністю їх належного правового регулювання. Не зайвим було б розширити наявні у законодавстві положення щодо реорганізації, як способу припинення ГО, що знайшло б свою подальшу деталізацію у статутах громадських об’єднань.

Заборона громадського об’єднання в Україні.

Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення ним вимог статей 36, 37 Конституції України,а також статті 4 Закону України «Про громадські об єднання». Мова зокрема йде про випадки, коли мета (цілі) або дії певної організації спрямовані на негативні наслідки для України: ліквідацію незалежності, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив безпеки тощо. Відносно недавно цей перелік був доповнений і тими організаціями, що здійснюють пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.
Справа про заборону громадського об’єднання розглядається у судовому порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. В разі прийняття рішення про заборону об’єднання, суд також вирішує долю його майна, коштів та інших активів шляхом спрямовання їх до державного бюджету.
Внаслідок заборони громадського об’єднання припиняється його діяльність у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Припинення громадського об’єднання без статусу юридичної особи.

Таке припинення відзначається відносною спрощеністю процедури. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, достатньо подати до органів юстиції примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління про його саморозпуск.
Таке рішення подається особою, уповноваженою представляти громадську організацію у правовідносинах з державою разом з повідомленням, форма якого законодавчо не встановлена, отож є довільною. У повідомленні має міститися прохання внести відомості про припинення організації до Реєстру громадських об’єднань (РГО). Діяльність організації вважається припиненою з дня подання такого повідомлення до органів юстиції.

Ліквідація громадських організацій. Підбиваємо підсумки.

Припинення громадської організації в Україні – доволі складна і тривала справа. Тепер Ви знаєте як відбувається ця процедура і на які моменти слід звертати увагу під час державної реєстрації припинення громадських організацій.

Як завжди наприкінці публікації нагадуємо про можливість звернутися до наших юристів за роз’ясненнями та юридичною допомогою з питань створення, реєстрації та припинення громадських організацій в Україні. Залишайтеся з нами, адже попереду багато цікавих статей.

З повагою, юрист
Юлія Бурим

Facebook
Twitter
LINKEDIN