Як припинити громадське об’єднання?

Порядок припинення громадського об'єднання, організації, спілки в Україні

Як припинити громадське об’єднання?

Громадські об’єднання утворюються, діють і в певний момент часу приходять до свого логічного завершення. У цій публікації розглянемо порядок припинення громадського об’єднання, поговоримо про саморозпуск громадських об’єднань зі статусом та без статусу юридичної особи, а також про їх реорганізацію і заборону. Інформація викладена у структурованій формі.

Порядок припинення громадського об'єднання, організації, спілки в Україні
Порядок припинення громадського об’єднання (організації, спілки).

Як припинити громадське об’єднання в Україні?

Громадські ініціативи в сьогоднішньому суспільстві спалахують буквально на кожному кроці, коли група людей, об’єднана спільною метою прагне нести зміни у суспільство. Тоді така ініціатива знаходить своє вираження у формі створеного громадського об’єднання. Трапляється, що в якийсь момент створена організація перестає виконувати свою корисну функцію і згасає. Тоді логічним постає питання про припинення громадського об’єднання у передбаченому законом порядку. Дана публікація присвячена саме цьому питанню.

Ми проінформуємо Вас про те, як припинити громадське об’єднання в Україні, розкажемо про форми припинення діяльності, про особливості припинення громадських об’єднань без статусу юридичної особи, залишимо посилання на інші корисні консультації і контакти юристів-практиків. Що ж, поїхали!

Припинення громадського об’єднання (організації та спілки).

Припинення громадського об’єднання – актуальна тема, якій присвячено цілий розділ Закону України «Про громадські об’єднання». Ще одне джерело інформації щодо припинення ГО – Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. У випадку, якщо мова йде про припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснювало підприємницьку діяльність і вартості його майна виявилося недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство громадського об’єднання. В цьому разі керуватися слід нормами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

В цілому, чинне законодавство визначає, що є лише два шляхи припинення громадського об’єднання в Україні. Перший – це добровільне прийняття рішення про припинення (саморозпуск або реорганізацію). Другий – прийняття судом відповідного рішення про заборону, тобто примусовий розпуск громадського об’єднання. Розглянемо окремо ці два способи припинення, кожен з яких має свої особливості та нюанси.

Зверніть увагу – у заголовку в душках вказано на 2 можливі форми існування громадських об’єднань. За законом громадські об’єднання створюються і діють у формі громадських спілок та громадських організацій в залежності від складу їх засновників. Положення цієї статті є універсальними та допоможуть керівнику і членам громадського об’єднання припинити діяльність, як громадської спілки, так і громадської організації.

Саморозпуск громадського об’єднання зі статусом юридичної особи.

Припинення громадського об’єднання (спілки або організації) шляхом саморозпуску – усвідомлене рішення вищого органу управління громадського об’єднання. Процедура припинення складається з двох етапів: припинення внутрішньоорганізаційної діяльності організації та її безпосереднє припинення як юридичної особи.

Порядок саморозпуску громадського об’єднання (організації, спілки):

Конкретна процедура прийняття рішення про припинення громадського об’єднання визначається у статуті кожної окремої громадської спілки та організації. В будь-якому разі мають бути дотримані вимоги щодо порядку скликання органу управління і передбачені всі необхідні питання порядку денного. Зокрема, у протоколі має бути відображено, що вищий орган управління вирішив наступні питання:
– створення ліквідаційної комісії або доручення керівному органу здійснювати її повноваження для проведення припинення громадського об’єднання як юридичної особи;
– порядок та строки проведення ліквідаційної процедури;
– організація виконання рішень, прийнятих на загальних зборах громадської організації;
– порядок використання майна громадського об’єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

Реорганізація громадського об’єднання як форма припинення діяльності.

Закон України «Про громадські об’єднання» не конкретизує які саме способи реорганізації є прийнятними для громадських об’єднань. Логічно, що реорганізація громадських організацій має відбуватися за умови збереження мети та напрямів діяльності, а реорганізація у комерційні підприємства є неприпустимою, адже нівелює ознаку неприбутковості. На практиці ж, питання реорганізації громадських організацій виникають на так часто, що у певній мірі обумовлено відсутністю їх належного правового регулювання. Не зайвим було б розширити наявні у законодавстві положення щодо реорганізації, як форми і способу припинення ГО, що знайшло б свою подальшу деталізацію у статутах громадських об’єднань.

Заборона громадського об’єднання (організації, спілки) в Україні.

Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення ним вимог статей 36, 37 Конституції України,а також статті 4 Закону України «Про громадські об єднання». Мова зокрема йде про випадки, коли мета (цілі) або дії певної організації спрямовані на негативні наслідки для України: ліквідацію незалежності, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив безпеки тощо. Відносно недавно цей перелік був доповнений і тими організаціями, що здійснюють пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.
Справа про заборону громадського об’єднання розглядається у судовому порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. В разі прийняття рішення про заборону об’єднання, суд також вирішує долю його майна, коштів та інших активів шляхом спрямовання їх до державного бюджету. Внаслідок заборони громадського об’єднання припиняється його діяльність у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Припинення громадського об’єднання без статусу юридичної особи.

Таке припинення відзначається відносною спрощеністю процедури. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, достатньо подати до органів юстиції примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління про його саморозпуск.
Таке рішення подається особою, уповноваженою представляти громадську організацію у правовідносинах з державою разом з повідомленням, форма якого законодавчо не встановлена, отож є довільною. У повідомленні має міститися прохання внести відомості про припинення організації до Реєстру громадських об’єднань. Діяльність організації вважається припиненою з дня подання такого повідомлення до органів юстиції.

Припинення громадських спілок та організацій в Україні. Підбиваємо підсумки.

Ми ознайомили Вас з порядком припинення діяльності громадських об’єднань в Україні, звернули увагу на головні питання державної реєстрації припинення громадських організацій та спілок. У подальшому продовжимо інформувати Вас через блог нашого веб-сайту. Серед запланованих статей-консультацій: Всеукраїнський статус громадської організації; Міжнародні неурядові організації; Відокремлені підрозділи громадських спілок та організацій; Права і можливості громадського об’єднання без статусу юридичної особи.

Припинення громадського об’єднання – складна і тривала справа. Цілком логічно доручити юридичну частину роботи з припинення громадського об’єднання спеціалісту з юриспруденції та тим самим заощадити свій час. Юристи нашого об’єднання складають правові висновки, проводять консультації і надають юридичну допомогу з питань створення, реєстрації та припинення громадських об’єднань в Україні. Залишайтеся з нами, попереду багато корисних статей і консультацій.

З повагою, юрист Юлія Бурим

Блог – Припинення громадського об’єднання в Україні