Права громадської організації

Права громадської організації та спілки, громадських об'єднань.

Права громадської організації

Засновники громадських спілок та організацій завжди постають перед вибором – реєструвати громадське об’єднання без статусу юридичної особи або зі статусом юридичної особи. Обидва варіанти мають переваги і недоліки. Права громадської організації – один з головних критеріїв вибору, що дозволить засновникам організації прийняти раціональне рішення.

Права громадської організації без статусу юридичної особи є дещо обмеженими у порівнянні з правами організації яка одержала такий статус. У той же час, чинне законодавство дозволяє організації без статусу юридичної особи провадити громадську діяльність за метою та напрямками, визначеними її засновниками. Про те, яких можливостей позбавлена ГО без статусу юридичної особи і які права вона має, говоримо далі у цій консультації.

Права громадської організації та спілки, громадських об'єднань.
Що може організація без статусу юридичної особи?

Права громадської організації та спілки за законом.

Громадські об’єднання (організації та спілки) наділені правами передбаченими розділом III Закону України «Про громадські об’єднання» – Права та діяльність громадських об’єднань. Громадські спілки і організації утворені без статусу юридичної особи і громадські об’єднання зі статусом юридичної особи мають неоднаковий обсяг прав за законом. Питання необхідності отримання статусу юридичної особи для громадської організації постає кожний раз перед заснуванням об’єднання. Оцінюючи усі за і проти, слід уважно вивчити нюанси заснування і діяльності як одного, так і іншого варіанту організації та продумати наперед, які задачі ви, як засновник, ставите перед майбутньою організацією. Знаючи відповідь на питання «Для чого?» буде легше знайти відповідь на питання «Як?».

Громадська організація (спілка) без статусу юридичної особи – це як і в чому особливості?

ГО без статусу юридичної особи – це добровільне об’єднання фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, а також задоволення суспільних (економічних, соціальних, культурних, екологічних тощо) інтересів. Громадське об’єднання може утворюватись у 2-х формах: у формі спілки та у формі організації. Чинне законодавство передбачає можливість створення спілки та організації без статусу юридичної особи. Це означає, що така організація не матиме так званого «коду ЄДР», а її існування в електронних державних реєстрах можна буде перевірити лише у Реєстрі громадських об’єднань.

Втім, нині вже колишній міністр юстиції обіцяв розширити можливості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і доповнити його відомостями про громадські спілки і організації без статусу юридичної особи. Такий крок виглядає логічним – з ЄДР можна буде зручно замовити електронний витяг з відомостями про громадське об’єднання без статусу юридичної особи.

Дана публікація покликана доповнити і актуалізувати положення попередньої консультації про громадські об’єднання без статусу юридичної особи – Громадське об’єднання без статусу юридичної особи. Засновникам громадських об’єднань не буде зайвим ознайомитись з усіма попередніми консультаціями про створення і реєстрацію громадських об’єднань в Україні. Всі вони доступні на нашому сайті у відкритому доступі.

Права громадської організації без статусу юридичної особи:

Говорячи про права ГО без статусу юридичної особи, звернемось до першоджерела. В нашому випадку це Закон України «Про громадські об’єднання». Згідно з положеннями статті 21 «Права громадських об’єднань» така організація наділена доволі широкими можливостями щодо провадження громадської діяльності.

Громадська організація без статусу юридичної особи має право: а) без обмежень розповсюджувати інформацію щодо власної діяльності, зокрема пропагувати мету та цілі своєї діяльності; б) подавати заяви, скарги, звернення і клопотання до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з пропозиціями і зауваженнями; в) надсилати запити і одержувати публічну інформацію; г) приймати участь у розробці проектів нормативно-правових актів, які видаються органами державної влади та місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання, важливих питань державного і суспільного життя; д) проводити мирні зібрання та інші заходи.

Незважаючи на відсутність статусу юридичної особи, цей перелік прав є доволі широким. Чи не найголовнішим у сучасній інформаційній ері є можливість вільно збирати та поширювати інформацію. Так само важливою і невід’ємною від суті громадської діяльності є можливість вступати у комунікацію з державними органами, задля провадження певних змін у регулюванні суспільних правовідносин. Розглянувши права ГО без статусу юридичної особи в Україні логічним постає наступне запитання.

Навіщо громадській організації одержувати статус юридичної особи?

Що ж, не дивлячись на те, що процедура реєстрації та подальшої діяльності громадської організації, що діє зі статусом юридичної особи є більш складною, наявність цього статусу надає організації широкі права і переваги. За законом права громадської організації зі статусом юридичної особи виглядають наступним чином:

  • право виступати учасником цивільно-правових відносин і набувати майнові та немайнові права;
  • право провадити підприємницьку діяльність (за умови суворого додержання норм законодавства та особливостей, передбачених для діяльності громадських організацій);
  • право засновувати ЗМІ для досягнення статутної мети і реалізації напрямків діяльності;
  • право брати активну участь у здійсненні державної регуляторної політики;
  • право приймати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, створених органами державної влади та місцевого самоврядування з метою проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
  • право бути виконавцем державного замовлення;
  • право на одержання фінансової підтримки з місцевих бюджетів та державного бюджету.

Всі перераховані права і відрізняють два види громадських організацій, які розглядаються у даній консультації. Повторимось, що чітке усвідомлення засновниками майбутніх задач організації ще на старті є запорукою правильного вирішення питання необхідності одержання організацією статусу юридичної особи. Аби бути максимально корисними читачам нашого блогу, нижче наводимо перелік документів для створення організації без статусу юридичної особи.

Реєстрація громадської організації без статусу юридичної особи:

– реєстраційна заява про державну реєстрацію громадського об’єднання без статусу юридичної особи;
– протокольне рішення про створення громадського об’єднання без статусу юридичної особи;
– відомості про засновників організації (спілки) без статусу юридичної особи;
– відомості про особу, яка уповноважена представляти громадську організацію.

Це – вичерпний перелік документів для реєстрації організації без статусу юридичної особи. Хоча традиційний Статут не є обов’язковим документом для реєстрації громадської спілки (організації) без статусу юридичної особи, засновники мають право на його затвердження. Відмінність від статуту ГО, що має статус юридичної особи, полягатиме у відсутності відомостей про її майно та порядок його розподілу в разі припинення. Юристи платформи Legal Support Ukraine можуть допомогти з підготовкою статуту організації, інших установчих документів, а також правовим супроводом реєстрації і подальшої діяльності організації – Створення громадських об’єднань і правовий супровід їх діяльності.

Переваги діяльності громадської організації без статусу юридичної особи.

Головною перевагою можна вважати те, що громадська організація без статусу юридичної особи не зобов’язана подавати ані податкову, ані фінансову звітність за результатами своєї діяльності. ГО без статусу юридичної особи також не матиме та не нестиме матеріальної відповідальності з огляду на відсутність власного майна як такого. Отже громадська організація без статусу юридичної особи є свого роду «візитівкою», що дозволяє засновниками презентувати свою діяльність та проводити настільки активну інформаційну роботу в обраній сфері діяльності, наскільки буде відповідного бажання у її керівництва. Розглянуті нами сьогодні права організації без статусу юридичної особи дозволяють задовольнити практично всі потреби для активної інформаційної роботи.

Ще одна важлива річ, яку варто пам’ятати засновникам ГО без статусу юридичної особи – можливість отримання такого статусу для своєї організації у майбутньому. Для його отримання громадське об’єднання, що здійснює діяльність без статусу юридичної особи, має прийняти відповідне протокольне рішення вищого органу управління і звернутися для проведення процедури реєстрації. Детальним порядок такої реєстрації передбачений Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Отже, питання наявності або відсутності статусу юридичної особи – свідоме рішення засновників громадської організації. Ми розповіли про переваги і недоліки обох варіантів. Будемо раді, якщо ця консультація принесе Вам, як майбутнім засновникам та керівникам громадських ініціатив, практичну користь. Нагадуємо про можливість скористатися комплексною юридичною підтримкою при підготовці документів для реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи у Харкові, Києві та всіх містах України у сучасному онлайн-форматі.

Блог – Права громадської організації та спілки за законом. Навіщо громадському об’єднанню статус юридичної особи?