Громадська організація без статусу юридичної особи. Порядок реєстрації, звітності та оподаткування.

Громадська організація без статусу юридичної особи, створення і реєстрація Харків Полтава Київ.

Громадська організація без статусу юридичної особи. Порядок реєстрації, звітності та оподаткування.

Громадська організація без статусу юридичної особи має свої особливості, а значить плюси і мінуси з точки зору її практичного застосування. У цій статті пропонуємо розглянути усі нюанси діяльності громадської організації, що діє без статусу юридичної особи, для того, аби прийняти правильне рішення під час реєстрації Вашої організації.

Громадська організація без статусу юридичної особи, створення і реєстрація Харків Полтава Київ.
Громадська організація без статусу юридичної особи. Плюси і мінуси.

Отже, статус юридичної особи. Що він дає? Якщо перед вами постало питання, зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи або без такого, слід ознайомитись із перевагами кожного варіанту.

Наявність у громадської організації статусу юридичної особи надає їй наступні права:

1) право здійснювати відповідно до законодавства підприємницьку діяльність. Така діяльність може здійснюватися організацією безпосередньо або через створені нею юридичні особи, якщо вона відповідає меті громадського об’єднання та певним чином сприяє її досягненню;

2) право організації набувати майнові і немайнові права;

3) право засновувати засоби масової інформації для досягнення своєї статутної мети (цілей). Хоча, справедливо буде зауважити і на тому, що громадська організація без статусу юридичної особи, де-факто має майже аналогічні можливості. Звісно, заснувати ЗМІ зможуть тільки учасники такої організації, як фізичні особи. А от можливості, що надаються  всесвітньою мережею Інтернет, ефективно використовуються будь-якими громадськими об’єднаннями. Наша команда і платформа Legal Support тому підтвердження;

4) право приймати участь у здійсненні державної регуляторної політики;

5) право виступати в якості виконавця державного замовлення;

6) право на отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Відповідно, якщо в подальшому Ви плануєте заснувати ЗМІ або здійснювати певний вид підприємницької діяльності від імені громадської організації, Вам бажано мати статус юридичної особи. В усіх інших випадках, необхідності в його отриманні немає. Це, в свою чергу, дає багато плюсів, одним з яких є дещо спрощена процедура реєстрації такої організації.

Громадська організація без статусу юридичної особи, документи необхідні для реєстрації.

Для того, щоб створити і зареєструвати громадську організацію без статусу юридичної особи її засновникам достатньо підготувати і подати на реєстрацію наступні документи:

  • заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, за Формою 20;
  • рішення про створення громадського об’єднання, оформлене у вигляді протоколу;
  • відомості про засновників такого об’єднання. В разі якщо засновниками виступають фізичні особи – слід подати інформацію про їх прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, адресу місця проживання, а також РНОКПП. Якщо ж засновником виступає юридична особа – слід вказати її найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;
  • відомості про особу (осіб), уповноважену представляти таке об’єднання.

Як бачимо, подання Статуту не є обов’язковою умовою для реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи. Однак, засновники мають повне право затвердити Статут для своєї організації, який, на відміну від ГО, що має статус юридичної особи не буде містити відомостей про її майно та порядок його розподілу в разі припинення.

Громадська організація без статусу юридичної особи. Звітність та оподаткування.

Перейдемо до основних переваг організацій без статусу юридичної особи. Так, на відміну від об’єднань зі статусом юридичної особи, громадська організація без такого статусу не зобов’язана подавати податкову, фінансову, статистичну та будь-яку іншу звітність. Питання податків, як Ви вже напевно здогадались, також не є актуальним для об’єднань без статусу юридичної особи.

Однак, зворотній бік таких організацій – це неможливість відкрити банківський рахунок, а значить залучити грошові кошти у безготівковій формі для досягнення мети та завдань своєї діяльності. Це питання легко вирішується перереєстрацією в організацію, що має статус юридичної особи.

І все ж, громадська організація без статусу юридичної особи залишається ефективним інструментом для досягнення найрізноманітніших цілей, починаючи з реалізації творчих або екологічних проектів, закінчуючи вивченням технології блокчейн чи видобутку (майнінгу) криптовалют в Україні.

Основні права громадської організації без статусу юридичної особи в Україні.

Об єднання без статусу юридичної особи – це колективний суб’єкт правовідносин, що наділений широкими можливостями для реалізації Ваших ідей. Громадська організація без статусу юридичної особи вправі вільно розповсюджувати інформацію, що стосується її діяльності, в тому числі пропагувати власну мету (цілі).

Законодавством також надано право всім громадським організаціям звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з певними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) або скаргами. Не менш важливим є право на одержання публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень або інших її розпорядників.

На рівні з громадською організацією зі статусом юридичної особи, ГО без статусу юридичної особи вправі приймати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів. Крім того, проведення мирних зібрань будь-яким громадським об’єднанням є правом, що гарантоване Головним законом нашої держави.

Сподіваємось, ця стаття допомогла вам вирішити чи потрібен Вашій організації статус юридичної особи. У будь-якому випадку, наші спеціалісти готові надати комплексну правову підтримку при підготовці пакету документів для реєстрації громадського формування виходячи з ваших особистих потреб та завдань.

Громадська організація без статусу юридичної особи може бути зареєстрована нашими спеціалістами “під ключ” у Харкові, Полтаві та Києві. Онлайн-допомога юристів Legal Support доступна для мешканців всіх міст України.

юрист, Юлія Бурим

Контакти юристів Legal Support: +38 050 643 79 03, +38 063 230 75 86.

Facebook
Twitter
LINKEDIN