Ліцензія на Криптовалюти

ліцензія на криптовалюти і віртуальні цінності

Ліцензія на Криптовалюти

“Ліцензія на криптовалюти і віртуальні цінності – для чого потрібен цей дозвіл і де його отримати? Яку юрисдикцію обрати для оформлення ліцензії та подальшої діяльності криптовалютної компанії? Чи існує адекватне правове регулювання криптовалют в Україні? Ми розглянемо ці питання і надамо на них відповіді. Запропоноване на цей раз рішення буде тісно пов’язане з можливостями, які надає реєстрація компанії в Естонії.

ліцензія на криптовалюти і віртуальні цінності
Законодавче регулювання криптовалют в Україні та естонська альтернатива.

Регулювання та ліцензування діяльності у сфері криптовалют

У 2022 році Україна остаточно ухвалила Закон про віртуальні активи. Закон відкрив двері для ліцензування діяльності з надання послуг у сфері віртуальних активів, у тому числі і криптовалют. З іншого боку, регулювання діяльності у сфері криптовалют не є повним – нормативно-правова база потребує доопрацювання і доповнення. Закон України “Про віртуальні активи” – це базис, який потребує деталізації для належного регулювання криптовалют.

Поки в Україні продовжується напрацювання необхідних специфічних нормативно-правових актів у сфері криптовалют, варто згадати про естонську альтернативу. Компанія в Естонії може стати фундаментом для технологічного бізнесу, орієнтованого на роботу з резидентами ЄС. Обрання Естонської Республіки для відкриття бізнесу, пов’язаного з криптовалютами і блокчейн-технологіями, це також раціональний вибір для надання послуг громадянам України. Естонія – один з найкращих варіантів для відкриття криптовалютної компанії. Все завдяки зрозумілому і зваженому регулюванню.

Ліцензія на криптовалюти в Естонії.

У листопаді 2017 року в Естонії вступив в силу новий Закон про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Даний закон прийнято на основі Директиви Європейського Парламенту та Ради №2015/849 від 20.05.2015 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей і фінансування тероризму.

Вищезгаданий закон, серед іншого, передбачає можливість отримати ліцензію та надавати послуги, пов’язані з криптовалютами і віртуальними цінностями. Ліцензія на криптовалюти в Естонії забезпечує можливість:

 • надавати послуги з обміну криптовалют (віртуальних цінностей) на грошові (фіатні) кошти;
 • виступати провайдером послуг “гаманця для криптовалют (віртуальних цінностей)”.

Відповідно до прийнятого в Естонії Закону, віртуальна цінність – це цінність представлена ​​у цифровому вигляді, якою можна торгувати, зберігати і передавати, та яку фізичні і юридичні особи приймають як платіжний засіб, але яка не є грошовим або законним платіжним засобом жодної з держав.

Де отримати і як оформити ліцензію на криптовалюти та інші віртуальні цінності? Ліцензія на криптовалюти в Естонії надається регулятором за результатами розгляду поданих документів заявника. Варто відмітити, що відносини з Фінансовою інспекцією та іншими державними органами Естонії більш зрозумілі і прозорі ніж у більшості держав з лояльним до криптовалют законодавчим регулюванням. На наш погляд, той самий Сингапур поступається Естонії в частині зрозумілості і зручності процесу отримання дозвільних документів і відкриття криптовалютної компанії.

Відкриття криптовалютної компанії в Естонії має ще один приємний бонус. Після реєстрації компанії в Естонії і отримання ліцензії на надання послуг з обміну, обігу, передачі та зберігання віртуальних цінностей і криптовалют, більшість справ новоствореної компанії можна вести дистанційно (навіть якщо Ви не є громадянином Естонської Республіки). Така можливість забезпечується завдяки державній програмі Е-резидентство (E-recidency).

Е-резидентство суттєво допомагає у дистанційному відкритті бізнесу в Естонії та подальшому управлінні компанією. “Цифровий резидент” Естонії також отримує доступ до цифрових послуг Естонської Республіки та відповідних інформаційних порталів.

Таким чином, один із привабливих і зручних варіантів для криптовалютного бізнесу, блокчейн компаній та IEO-проектів – це відкриття компанії в Естонії. В додаток до цього Естонія зручна для імплементації і адекватного виконання положень GDPR та процедур KYC (know your client) у рамках політики AML (anti-money laundering).

Переваги відкриття компанії в Естонії для IEO, криптовалютних проектів і стартапів:

 1. Наявність лояльної і зрозумілої законодавчої бази.
 2. Адекватна практика правозастосування і дієвий судовий захист.
 3. Чіткі процедури і низький рівень корупції.
 4. Приваблива податкова система для компаній, які реінвестують у свою діяльність. Податок нараховується лише на розподілений (між власниками/засновниками) дохід від підприємницької діяльності компанії. Криптовалюти не оподатковуються ПДВ (VAT).
 5. Національне законодавство у сфері захисту персональних даних повністю узгоджується і відповідає чинним правилам ЄС. Естонія – зручна юрисдикція для законної організації роботи з персональними даними з дотриманням вимог GDPR і реалізацією необхідних для бізнесу процедур KYC (знай свого клієнта).
 6. Зручне територіальне розташування для роботи з резидентами країн ЄС, України та Росії.
 7. Наявність Е-резидентства та можливість вести більшість справ компанії “онлайн”.

Законодавство Естонії надає можливість використовувати всі переваги регулювання відносин з клієнтами за допомогою цифрових угод – публічних оферт. Публічні цифрові угоди з клієнтами – звична практика в Естонії та країнах Європейського Союзу. Наші юристи готові допомогти з розробкою необхідних публічних оферт для роботи Вашої компанії в Естонії. Комплексна юридична підтримка від юристів Legal Support Ukraine включає в себе складання Положень і Політик конфіденційності, Умов і правил користування, Ліцензійних угод з кінцевим користувачем та інших цифрових угод.

Ліцензія на криптовалюти в Україні.

Як здійснюється регулювання криптовалют в Україні? Який порядок ліцензування надання послуг у сфері віртуальних активів? Ліцензія на криптовалюти і відповідна законодавча база – категорії, які до недавнього часу були не знайомі правовій системі України. Ще у минулому році в Україні взагалі було відсутнє специфічне законодавче регулювання криптовалют (відносин у сфері зберігання, обігу, передачі та використання криптовалют і подібних до них цифрових активів).

У лютому 2022 нарешті прийнято Закон України “Про віртуальні активи”. Втім, чи вирішив Закон України “Про віртуальні активи” питання законодавчого регулювання криптовалют? Вирішив, проте частково. По-перше, наявні листи, роз’яснення і правові позиції державних органів України не приведено у відповідність до прийнятого закону та не створюють прозорі умови для учасників ринку криптовалют. По-друге – станом на квітень 2022 року так і не напрацьовано підзаконні-нормативно правові акти, які б чітко врегулювали питання ліцензування комерційної діяльності у сфері криптовалют.

Особливості ліцензування та регулювання криптовалют в Україні.

За новоприйнятим законом криптовалюти і віртуальні активи є нематеріальними благами. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими або незабезпеченими. Стаття 4 Закону про віртуальні активи передбачає, що незабезпечені віртуальні активи майнових прав не посвідчують. Забезпечені ж віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав.

Стаття 5 Закону про віртуальні активи встановлює, що моментом створення віртуального активу є момент, з якого перший власник отримує можливість володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним активом у системі забезпечення обороту віртуального активу, якщо немає можливості достовірно встановити інший момент створення віртуального активу, виходячи з технічних особливостей системи забезпечення обороту віртуальних активів.

Оборот віртуального активу починається з моменту його створення та здійснюється до моменту припинення обороту віртуального активу. В залежності від виду криптовалют (віртуальних активів), передбачається 2 різні підходи до регулювання їх обороту та відповідно 2 регулятори:

 • оборот забезпечених криптовалют і віртуальних активів здійснюється в порядку, встановленому Національним банком України;
 • оборот незабезпечених віртуальних активів здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 5 Закону про віртуальні активи також визначає, що особа, яка несе зобов’язання за забезпеченим віртуальним активом, має забезпечити припинення обороту віртуального активу, якщо об’єкти цивільних прав, якими його було забезпечено, ним втрачені або вибули з цивільного обороту. Це лише один з обов’язків, які покладаються на надавачів послуг у сфері криптовалют.

Як за законом врегульовано право власності на криптовалюти і віртуальні активи? Право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення віртуального активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу. Умови набуття, умови переходу та обсяг прав на криптовалюти і віртуальні активи можуть виражатися у формі алгоритмів та функцій системи забезпечення обороту віртуальних активів.

Послуги у сфері криптовалют і віртуальних активів та їх ліцензування.

Виходячи зі змісту статті 18 Закону, надання послуг у сфері криптовалют дозволяється виключно за умови отримання ліцензії на криптовалюти за відповідним видом послуг. При цьому, бізнесу дозволяється надавати послуги у сфері криптовалют одночасно за декількома їх видами, але за умови отримання ліцензії (дозволу) на кожен окремий вид послуг. Стаття 10, 11, 12 та 13 Закону України “Про віртуальні активи” визначає види послуг у сфері криптовалют і віртуальних активів:

 • послуги із зберігання / адміністрування віртуальних активів чи ключів віртуальних активів;
 • посередницькі послуги, пов’язані з віртуальними активами;
 • послуги з обміну віртуальних активів;
 • послуги з переказу віртуальних активів.

Кожен вид послуг у сфері криптовалют і віртуальних цінностей висуває власний перелік умов ліцензування. Так, шоб отримати ліцензію на обмін криптовалют потрібно створити компанію зі статутним капіталом не менше 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А ліцензія на криптовалюти за цим видом послуг обійдеться бізнесу у п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Орган ліцензування послуг у сфері криптовалют та віртуальних цінностей.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про віртуальні активи” державне регулювання ринку криптовалют здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України. НКЦПФР та НБУ реалізовують комплекс заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком криптовалют, регулювання правил функціонування постачальників послуг, пов’язаних з обігом криптовалют, а також заходів щодо запобігання і протидії зловживанням і порушенням на ринку криптовалют.

Стаття 19 Закону про віртуальні активи встановлює, що ліцензія на криптовалюти видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ліцензії на надання послуг у сфері криптовалют здійснюється у порядку, встановленому НКЦПФР. Бізнес, який має намір отримати ліцензію на криптовалюти, має відповідати низці вимог, встановлених законом. Ці вимоги разом із порядком отримання ліцензії на криптовалюти детально розглянуті юристами нашого об’єднання в окремій публікації.

Чи варто здійснювати діяльність з обміну криптовалют в Україні без специфічного правового регулювання?

На наше переконання, до повного законодавчого урегулювання даного питання діяльність з обміну криптовалют на фіатні гроші доцільно реалізовувати через суб’єктів господарювання інших юрисдикцій, зокрема і Естонії. При цьому, Ви можете використовувати компанію, зареєстровану в Україні, для вирішення окремих задач, зокрема для налагодження взаємодії з українськими клієнтами.

Надання українськими компаніями послуг з обміну та/або зберігання криптовалют (у їх дійсному розумінні) на теперішній час врегульовано недостатньо. Є низка запитань, відповідь на які відсутня у законі. Відповідно, рекомендувати реєстрацію для такої мети криптовалютної компанії в Україні ми не можемо.

Разом з тим, все залежить від сфери використання криптовалют і технології блокчейн у бізнес-моделі. Так, розглядаючи питання створення і реєстрації блокчейн-компаній, наші юристи зауважували, що в залежності від сфери використання технології блокчейн, яка є фундаментом криптовалют, цілком можливо створити бізнес і в Україні. До того ж, без будь-якого ліцензування. Наприклад, надання послуг з сертифікації, реалізованих з використанням технології розподіленого реєстру, не суперечить чинному законодавству України. Аналогічно з веденням клієнтської бази або зберіганням важливих даних про клієнта. Тобто, використання блокчейн технології як інструмента ведення бізнесу у 90% випадків не потребує окремого законодавчого регулювання.

Що ж стосується прогнозів – порядок ліцензування та питання регулювання криптовалют в Україні буде вирішено з урахуванням досвіду Естонії. Прийнятий Закон про віртуальні активи заклав основу, яку потрібно деталізувати та доопрацювати. Деталізації потребує Податковий кодекс. Також необхідне напрацювання низки рішень НБУ та НКЦПФР. Законодавство і правовий механізм регулювання Естонської Республіки є позитивним прикладом для України.

Допомога з питанням ліцензування діяльності у сфері криптовалют.

Проведення юридичної оцінки криптовалютних стартапів і проектів на предмет їх відповідності умовам ліцензування надання послуг у сфері криптовалют, консультування та напрацювання рекомендацій, підготовка пакету документів та супровід процедури ліцензування – юристи Legal Support надають допомогу з усіх питань ліцензування діяльності у сфері криптовалют. Спеціалісти нашого об’єднання також консультують та надають практичну допомогу з супутніх юридичних запитань, чутливих для бізнесу у сфері криптовалют. Це, зокрема, належна організація процесу обробки даних, AML процедури та питання фінмоніторингу.

Консультації щодо отримання ліцензій на криптовалюти і віртуальні цінності.

В додаток до супроводу процесу ліцензування, юристи команди Legal Support допоможуть Вам:

 • вирішити юридичні питання під час підготовки і проведення токенсейлів, запуску блокчейн-проектів;
 • підготувати необхідні документи, у тому числі публічні оферти;
 • зареєструвати блокчейн-компанію в Україні та Естонії, отримати відповіді на супутні запитання;
 • організувати законну роботу (збирання, зберігання, обробка, використання і передача) з персональними даними клієнтів (користувачів), у тому числі відповідно до приписів General Data Protection Regulation;
 • знайти у юридичній площині рішення інших задач, які стоять перед сучасним бізнесом.

При створенні та оформленні роботи криптовалютної компанії Вам також знадобиться допомога з юридичної організації процесу обробки персональних даних Ваших клієнтів і визначення відповідального за цей процес фахівця. Даній темі присвячена окрема стаття нашого юриста – Data Protection Officer в Україні.

Ліцензія на криптовалюти і відкриття компанії в Естонії разом надають можливість реалізувати доволі специфічні задачі. Однак, не варто забувати, що чимало бізнес-ідей, побудованих навколо блокчейн, можуть бути втілені в рамках законодавчої системи України. Вибір за Вами, а ми завжди допоможемо.

Юридичні консультації щодо отримання ліцензії на криптовалюти (віртуальні цінності) та з інших питань доступні у Харкові, Львові та Києві, а також “онлайн” по Україні. Зв’язатися з юристами: +38 050 643 79 03 або +38 063 626 85 23.