Відокремлений підрозділ організації

відокремлений підрозділ громадської організації створення і реєстрація в Україні

Відокремлений підрозділ організації

Відокремлений підрозділ громадської організації розширює стартові можливості будь-якого об’єднання зі статусом юридичної особи. Реєстрація відокремленого підрозділу організації надає можливість громадським ініціативам діяти більш масштабно та ефективно. Ви дізнаєтесь про положення відокремленого підрозділу ГО, процедуру створення і правовий статус філії Вашого об’єднання.

відокремлений підрозділ громадської організації створення і реєстрація в Україні
Відокремлений підрозділ громадської організації в Україні. Положення, реєстрація і статус.

Реєстрація відокремленого підрозділу громадської організації.

Відокремлений підрозділ організації дозволить досягти цілей і мети її діяльності значно швидше та успішніше. Реєстрація відокремленого підрозділу громадської організації нагадує спрощену процедуру первинної реєстрації громадського об’єднання. Нижче наведена інформація про те, як зареєструвати філію громадської організації, які документи слід підготувати та на які тонкощі законодавства звернути увагу. Пропонуємо попередньо ознайомитись з питаннями, які будуть розглянуті у рамках цієї статті:

 • Правовий статус відокремленого підрозділу організації в Україні.
 • Положення про відокремлений підрозділ громадської організації. Вимоги законодавства щодо змісту положення.
 • Процедура створення і реєстрації відокремленого підрозділу. Правильне оформлення документів.
 • Єдиний державний реєстр та відомості про філію (представництво) Вашої організації.
 • Права відокремленого підрозділу громадської організації в Україні.
 • Що слід знати про всеукраїнський статус громадської організації?
 • Чи обов’язкова акредитація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації?
 • Які складності пов’язані з акредитацією відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації?

Відокремлений підрозділ громадської організації, його положення і правовий статус в Україні.

З норм Цивільного кодексу України ми знаємо про два види відокремлених підрозділів юридичної особи, що різняться між собою залежно від кола своїх повноважень. Так, філія є відокремленим підрозділом юридичної особи, що розташовується поза її місцезнаходженням та має повноваження здійснювати всі або частину її функцій. Представництво в свою чергу також розташовується поза місцезнаходженням юридичної особи, однак його повноваження дещо вужчі – лише здійснення представництва та захисту інтересів юридичної особи.

Таким чином, відокремлений підрозділ може мати лише та громадська організація, яка діє зі статусом юридичної особи. При цьому, сам відокремлений підрозділ не є юридичною особою, однак може наділятися її майном.

Керівників відокремлених підрозділів (філій та представництв) призначає компетентний орган юридичної особи. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей виданих від імені юридичної особи.

Навіщо ж громадській організації створювати відокремлений підрозділ?

Наявність у громадського об’єднання відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць України надає такому об’єднанню можливість одержати всеукраїнський статус. Діяльність організації з таким статусом викликає більше поваги і довіри у громадськості та дозволяє залучати ширше коло однодумців. Для цього необхідно підтвердити такий статус у встановленому законом порядку. В свою чергу, підтвердження всеукраїнського статусу громадської організації, як і відмова від нього є добровільними і повністю покладаються на розсуд самої організації.

Крім того, створення філій і представництв громадського об’єднання дозволяє результативно та у законний спосіб здійснювати громадську діяльність на місцях (на території різних адміністративно-територіальних одиниць). Такі осередки створювати легше ніж реєструвати нову повноцінну організацію у кожній області України. При цьому, філії (представництва) цілком ефективно виконують відведену їм роль.

Основною нормативною базою утворення підрозділу є статут громадської організації, який, відповідно до чинного законодавства, має містити відомості про порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів (у випадку їх створення громадським об’єднанням, що має намір провадити свою діяльність зі статусом юридичної особи).

Положення про відокремлений підрозділ громадської організації.

Відокремлений підрозділ громадської організації утворюється та здійснює свою діяльність в першу чергу на основі статуту організації. Разом з тим, відокремлений підрозділ громадської організації зі статусом юридичної особи може мати своє власне положення, у разі якщо це передбачається у статуті організації.

Вимоги законодавства щодо змісту Положення про відокремлений підрозділ громадської організації доволі чіткі. Закон визначає, яка інформація про відокремлений підрозділ має бути вказана у положенні. Додаємо перелік відомостей, що за законом має містити положення про відокремлений підрозділ громадської організації:

• інформація про найменування підрозділу;
• відомості про назву керівних та, в разі потреби, наглядових органів підрозділу;
• порядок обрання (призначення), а також строк повноважень керівних та, за наявності, наглядових органів;
• перелік повноважень керівних та наглядових органів.

Головна вимога – положення про відокремлений підрозділ громадської організації не повинно суперечити чинному законодавству України та статуту громадського об’єднання. Прописуючи повноваження керівника підрозділу слід бути уважними, аби не допустити перевищення його повноважень, дозволених законом.

Створення відокремленого підрозділу громадської організації.

Пропонуємо ознайомитись з покроковою інструкцією щодо порядку створення відокремленого підрозділу громадської організації в Україні. Перше, що необхідно для створення підрозділу – детально вивчити статут організації та визначити компетентний орган, що вправі прийняти таке рішення. Другий етап – дотриматись процедури скликання такого органу та оформити протоколом рішення керівного органу про утворення підрозділу.

Завершальний крок – відокремлений підрозділ організації проходить через процедуру державної реєстрації, передбачену статтями Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Для створення відокремленого підрозділу громадської організації в Україні до управління юстиції подають:

 1. Заяву про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи.
 2. Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про утворення відокремленого підрозділу.
 3. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення та дотримання процедури скликання керівного органу. На відміну від заяви і рішення про утворення, подання цього документу не є обов’язковим. Проте, хибна практика розгляду документів, що склалась в роботі окремих працівників, іноді змушує подавати і цей документ. Альтернатива – оскарження рішення про призупинення розгляду поданих на реєстрацію документів.

Рішення, за яким створено відокремлений підрозділ організації, оформлюється з дотриманням положень згаданого закону. Протокол про утворення відокремленого підрозділу прошивається, пронумеровується та скріплюється підписами і печаткою (за наявності). З питань правильного оформлення документів громадської організації, можете звернутися за юридичною допомогою до юристів Legal Support.

Як дізнатися про успішність процедури створення і результати реєстрації відокремленого підрозділу?

У разі успішної реєстрації відокремленого підрозділу організації, відомості про нього включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (скорочено – ЄДР).

Відомості про відокремлений підрозділ у ЄДР.

Які відомості будуть відображатися у реєстрі про створений відокремлений підрозділ громадської організації? У ЄДР можна побачити таку інформацію про філію Вашої юридичної особи:

 • ідентифікаційний код підрозділу;
 • найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 • види діяльності відокремленого підрозділу;
 • відомості про керівника підрозділу, такі як прізвище, ім’я, по батькові, посада і дата призначення, наявність обмежень щодо представництва;
 • відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону, інші засоби зв’язку;
 • відомості про належність підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу чи перетворення, до юридичної особи – правонаступника;
 • відомості для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом ГО – телефон і адреса електронної пошти.

Спеціалісти Legal Support, окрім створення громадських об’єднань та їх державної реєстрації, здійснюють комплексний правовий супровід і обслуговування. Громадські організації, які користуються послугою правового супроводу від юристів Legal Support, отримують безкоштовну допомогу з розробки до 4-х пакетів документів для державної реєстрації створення відокремлених підрозділів. Перевірка юристами правильності внесення змін до ЄДР також входить до стандартного переліку послуг з правового супроводу громадських організацій.

Права відокремленого підрозділу громадської організації в Україні.

Як ми вже розглянули вище, в залежності від виду відокремленого підрозділу, останній може здійснювати всі або частину функцій організації, або ж представляти інтереси та здійснювати захист інтересів громадської організації.

Щодо інших цивільних прав відокремленого підрозділу, відповідно до чинного законодавства, окремі функції щодо управління майном організації за рішенням його вищого органу управління можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту відокремлені підрозділи.


Що слід знати про всеукраїнський статус громадської організації?

Відомості про всеукраїнський статус громадської організації щорічно перевіряються уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Суб’єкт державної реєстрації у випадку виявлення наявності у громадської організації, що підтвердила свій всеукраїнський статус, меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено законом, надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) такій організації письмове повідомлення про наявність підстав для втрати нею всеукраїнського статусу і вносить до Єдиного державного реєстру запис про направлення такого повідомлення.

Якщо через 60 днів після отримання організацією письмового повідомлення кількість відокремлених підрозділів громадської організації, за даними Єдиного державного реєстру, не відповідатиме вимогам законодавства, суб’єкт державної реєстрації приймає рішення про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.


Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації – вимагається обов’язкова акредитація в Україні.

Окремо виділимо акредитацію та подальшу діяльність на території України відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації. Такий підрозділ обов’язково акредитується у відповідності до правил Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” без надання статусу юридичної особи.

Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації – складний процес. Через екзотичність такої реєстраційної дії, абсолютна більшість працівників юстиції ніколи не проводила та і взагалі не чула про процедуру акредитації. Спеціалісти органу, на який за законом покладено обов’язок здійснювати процедуру реєстрації, елементарно не мають необхідних знань, досвіду і навичок. Чи легко провести акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації за таких умов? Складно, проте можливо.

Спеціалісти Legal Support нададуть необхідну консультативну юридичну допомогу з питань акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації. Юристи мають відповіді і на всі інші запитання, які стосуються створення відокремлених підрозділів ГО і діяльності громадських об’єднань в цілому. Підготовка юристами документів, потрібних для створення і акредитації відокремленого підрозділу, забезпечить успішну державну реєстрацію.

Створення і реєстрація відокремленого підрозділу – це можливість розширити сферу та межі діяльності громадського об’єднання. Якщо Ваша організація наважилася на цей крок – наші юристи нададуть вичерпну консультацію та допоможуть з безпосередньою реєстрацією відокремленого підрозділу громадської організації.

Блог – Відокремлений підрозділ ГО, положення та правовий статус в Україні.