Громадська Спілка

реєстрація громадської спілки - особливості і строки реєстрації

Громадська Спілка

Громадська спілка є однією з організаційно-правових форм, у якій створюються громадські об’єднання. Реєстрація громадської спілки дозволяє заснувати громадське об’єднання від імені юридичних осіб. Наприклад, засновниками спілки можуть бути благодійний фонд та товариство з обмеженою відповідальністю.

Процедура створення громадської спілки відрізняється від процедури створення громадської організації. Підготовка установчих документів займає більше часу і це не єдина причина з якої зареєструвати громадську спілку дійсно складніше. Юристи Legal Support прагнуть спростити процес реєстрації своєю безпосередньою допомогою і цією роз’яснювальною публікацією. Після ознайомлення з підготовленою нами інформацією Ви зрозумієте порядок підготовки установчих документів, створення і реєстрації громадської спілки.

Окрім інформації про особливості оформлення документів спілки, а також строки реєстрації, ми розкажемо про членство у громадській спілці і тонкощі його набуття за законом. Розпочнемо з огляду положень закону та організаційно-правових форм заснування громадських об’єднань в Україні.

реєстрація громадської спілки - особливості і строки реєстрації
Реєстрація громадської спілки: порядок, особливості і строки реєстрації.

Реєстрація громадської спілки та її особливості.

Закон України «Про громадські об’єднання» передбачає дві організаційно-правові форми громадських об’єднань: громадські організації і громадські спілки. Громадським організаціям, особливостям їх реєстрації та порядку підготовки документів присвячені попередні письмові консультації наших юристів. Громадська спілка є громадським об’єднанням, засновниками якого виступають юридичні особи приватного права, а учасниками можуть бути одночасно юридичні та фізичні особи. Спілка може створюватися та діяти зі статусом юридичної особи та без такого. Про це варто знати, адже від статусу залежить коло прав та обов’язків що має створена громадська спілка відповідно до чинного законодавства України.

Чи є особливості визначення найменування громадської спілки? За аналогією з громадською організацією найменування складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві і зазначається організаційно-правова форма об’єднання – “громадська спілка“. Застереження щодо власної назви спілки такі ж самі, як і щодо будь-яких інших громадських об’єднань. Серед таких обмежень заборона на дублювання назв державних органів. Перед реєстрацією доцільно перевірити у відкритих державних реєстрах унікальність обраної засновниками власної назви спілки.

Створення громадської спілки в Україні.

Для створення громадської спілки в Україні необхідно дотриматися вимог чинного законодавства щодо її засновників. Як було визначено, створити спілку можуть юридичні особи приватного права. Цивільний кодекс України визначає, що такими юридичними особами є ті, що створюються на підставі установчих документів відповідно до статті 87 Цивільного Кодексу або ж на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Простими словами, заснувати громадську спілку можуть юридичні особи у формі: товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства, кооперативи, приватні підприємства, акціонерні тощо. І найцікавіше – засновниками спілки можуть виступати і громадські об’єднання (громадські спілки та громадські організації), що мають статус юридичної особи.

Перелік організаційно-правових форм юридичних осіб, що можуть заснувати спілку є достатньо широким. Не дивлячись на це, є і обмеження, про які варто знати аби не допустити помилки під час реєстрації громадської спілки. Закон забороняє засновувати громадську спілку політичним партіям, а також юридичним особам, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Інших обмежень немає, головне щоб засновників було не менше ніж дві особи.

Важливий процесуальний нюанс – юридичні особи беруть участь в утворенні громадської спілки через своїх керівників або через уповноважених осіб, які діють на підставі довіреності. Довіреність має бути оформлена належним чином і містити відомості про те, що юридична особа уповноважує довірену особу на вчинення конкретних дій, спрямованих на створення громадської спілки.

Членство у громадській спілці (фізичні особи і юридичні особи приватного права).

Заснувати спілку можуть тільки юридичні особи. Разом з тим, учасниками (тобто членами) громадської спілки можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Юридичними особами-членами можуть бути юридичні особи приватного права, а також громадські об’єднання, що мають статус юридичної особи. Припинення діяльності громадської спілки не тягне за собою припинення юридичних осіб, що є членами такої спілки.

Законодавча умова щодо членів фізичних осіб – досягнення ними 18-річного віку та наявність повної цивільної дієздатності. Членство у громадській спілці є добровільним та вільним, тобто учасники мають право у будь-який момент вийти зі складу спілки, подавши заяву про вихід. Існує визначене законом правило – для припинення членства у громадській спілці не потрібне додаткове рішення органу її управління. Виключення з цього правила – припинення членства керівника громадської спілки, яке може відбутися лише після обрання нового керівника і проведення держаної реєстрації.

Порядок і особливості реєстрації громадської спілки.

В цілому допустимо говорити про те, що вимоги до складання установчих документів спілки та строки їх розгляду органами юстиції тотожні з підготовкою документів для створення громадської організації. Проте, є і свої особливості.

З метою реєстрації громадської спілки керівник чи особа (особи), що має право представляти спілку для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня її утворення подають (або надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської спілки заяву за формою, що затверджена Міністерством юстиції України. З 1 червня 2020 року в Україні діють нові форми реєстраційних заяв і для реєстрації громадської спілки слід подавати заяву за формою 4. Нові форми реєстраційних заяв викладені у розділі Новини сайту Legal Support.

Нижче наводимо перелік документів, що подаються для реєстрації громадської спілки:

 1. Примірник протоколу установчих зборів громадської спілки;
 2. Статут громадської спілки;
 3. Відомості про керівні органи громадської спілки із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку;
 4. Аналогічні відомості слід вказати і про особу, яка має право представляти громадську спілку для здійснення реєстраційних дій;
 5. Додатково подається письмова згода уповноваженої особи, передбачена частиною шостою статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання», якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
 6. Заповнена реєстраційна заява щодо реєстрації юридичної особи – громадського формування за формою 4;
 7. Документи, які містять відомості про структуру власності засновників – юридичних осіб та фізичних осіб – власників істотної участі таких юридичних осіб. По суті це є інформація про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що засновують громадську спілку.

Оформлення документів для реєстрації громадської спілки.

Правильне оформлення документів для реєстрації громадської спілки дозволить успішно завершити шлях до бажаного кінцевого результату – створення громадської спілки. Ділимося нюансами, які слід знати:

 • відомості про керівні органи громадської спілки та реєстраційна заява (раніше реєстраційна картка) підписується особою, яка має право представляти громадську спілку для здійснення реєстраційних дій;
 • документи, які подаються на реєстрацію до уповноваженого органу, повинні бути викладені українською мовою;
 • установчі документи громадської спілки мають бути прошиті, пронумеровані і оформлені з дотриманням положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • документи подаються на реєстрацію не пізніше ніж через 60 днів з дня утворення спілки.

Строки реєстрації громадської спілки.

Часто на практиці трапляються ситуації, коли реєстрація громадської спілки потрібна «на вчора». Засновники цінують свій час та прагнуть якомога швидше отримати бажаний результат. Питання про строки реєстрації спілки звучить дуже часто. За законом на прийняття рішення уповноважений орган з питань реєстрації має три робочих дні з дня отримання поданих документів. За результатом розгляду установчих документів спілки, орган Юстиції може прийняте одне з чотирьох рішень:

 • про реєстрацію спілки;
 • про відмову у реєстрації;
 • про направлення документів на доопрацювання;
 • про залишення установчих документів спілки без розгляду по суті.

Зауважимо, що триденний строк розгляду документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації на 15 робочих днів. На практиці ж документи зазвичай розглядаються протягом 1 місяця. Аби зареєструвати громадську спілку швидко краще доручити це професіоналам. Зі свого боку наші фахівці роблять все можливе для максимально швидкої реєстрації, готуючи повний пакет документів для реєстрації спілки за три робочі дні. Після оформлення та подання документів питання часу вже залежить від волі органу державної влади.

Реєстрація громадської спілки в Україні – це складна процедура, пов’язана з численними правовими нюансами, частину з яких ми розглянули в рамках даного матеріалу. Наведена тут інформація знадобиться засновникам під час створення спілки та підготовки її установчих документів. Великих Вам звершень у громадській діяльності!

З повагою, юрист Юлія Бурим

+38 0965425225

Блог “Реєстрація громадської спілки: особливості і строки реєстрації”