Громадська Спілка

реєстрація громадської спілки - особливості і строки реєстрації

Громадська Спілка

Реєстрація громадської спілки – рішення, яке дозволить юридичним особам здійснювати громадську діяльність на рівні з засновниками громадських організацій. Читайте у новій статті про те, як зареєструвати громадську спілку та який порядок підготовки документів для її реєстрації.

Після ознайомлення з цим матеріалом Ви зрозумієте весь процес створення і реєстрації спілки в Україні. Окрім інформації про особливості оформлення документів, а також строки реєстрації, ми розкажемо про членство у громадській спілці і тонкощі його набуття за законом.

реєстрація громадської спілки - особливості і строки реєстрації
Реєстрація громадської спілки – особливості і строки реєстрації.

Реєстрація громадської спілки.

Закон України «Про громадські об’єднання» передбачає дві організаційно-правові форми громадських об’єднань: громадські організації і громадські спілки. Громадським організаціям, особливостям їх реєстрації та порядку підготовки документів присвячені попередні письмові консультації наших юристів. Наразі час розглянути таку організаційно-правову форму як громадська спілка. Для чого обирати саме таку форму, які її особливості та переваги? Розберемося разом.

Створення громадської спілки в Україні.

Створити громадську спілку в Україні, згідно чинного законодавства, вправі юридичні особи приватного права, тобто такі, що створюються на підставі установчих документів відповідно до статті 87 Цивільного Кодексу або на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Отже, заснувати громадську спілку можуть юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання, що мають статус юридичної особи. Закон чітко забороняє засновувати громадську спілку політичним партіям, а також юридичним особам, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Інших обмежень немає, головне щоб засновників було не менше ніж дві особи.

Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого керівника або через іншу уповноважену особу, що діє на підставі довіреності на вчинення дій з метою створення громадської спілки. Найменування громадської спілки за аналогією із громадською організацією складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма – “громадська спілка “.

Членство у громадській спілці (фізичні особи і юридичні особи приватного права).

Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Юридичними особами-членами можуть бути юридичні особи приватного права, а також громадські об’єднання, що мають статус юридичної особи. При цьому, припинення діяльності громадської спілки не тягне за собою припинення юридичних осіб, що є членами такої спілки.

Законодавча умова щодо фізичних осіб – досягнення ними 18-річного віку та наявність повної цивільної дієздатності. Членство у громадській спілці є добровільним та вільним, тобто учасники мають право у будь-який момент вийти зі складу спілки, подавши заяву про вихід. Для припинення членства у громадській спілці не потрібне додаткове рішення органу її управління.

Особливості реєстрації громадської спілки.

Реєстрація громадської спілки займає приблизно той самий час, що і реєстрація організації, адже вимоги до складання документів та строки їх розгляду органами юстиції тотожні. З метою реєстрації громадської спілки керівник чи особа (особи), що має право представляти спілку для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня її утворення подають (або надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської спілки заяву за формою, що затверджена Міністерством юстиції України.

Нижче наводимо перелік документів, що подаються для реєстрації громадської спілки разом із заявою:

 1. Примірник протоколу установчих зборів громадської спілки;
 2. Статут громадської спілки;
 3. Відомості про керівні органи громадської спілки із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку;
 4. Аналогічні відомості слід вказати і про особу, яка має право представляти громадську спілку для здійснення реєстраційних дій;
 5. Додатково подається письмова згода уповноваженої особи, передбачена частиною шостою статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання», якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
 6. Заповнена реєстраційна заява на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 7. Документи, які містять відомості про структуру власності засновників – юридичних осіб та фізичних осіб – власників істотної участі таких юридичних осіб. По суті це є інформація про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що засновують громадську спілку.

Оформлення документів для реєстрації громадської спілки.

Правильне оформлення документів для реєстрації громадської спілки дозволить успішно завершити шлях до бажаного кінцевого результату – рішення про створення спілки. Ділимося нюансами, які слід знати:

 • відомості про керівні органи громадської спілки та реєстраційна заява (раніше реєстраційна картка) підписується керівником або особою, яка має право представляти громадську спілку для здійснення реєстраційних дій;
 • документи, які подаються на реєстрацію до уповноваженого органу, повинні бути викладені українською мовою;
 • установчі документи громадської спілки мають бути прошиті, пронумеровані і оформлені з дотриманням положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • документи подаються на реєстрацію не пізніше ніж через 60 днів з дня утворення спілки.

Строки реєстрації громадської спілки.

На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації має три робочих дні з дня отримання документів для прийняття рішення про реєстрацію, відмову у реєстрації громадської спілки або ж про направлення документів на доопрацювання чи про залишення їх без розгляду по суті. Зауважимо, що такий строк може за необхідності бути продовжений суб’єктом державної реєстрації, але не більше ніж на 15 робочих днів. На практиці ж документи зазвичай розглядаються протягом 1 місяця.

Реєстрація громадської спілки в Україні – це складна процедура, пов’язана з численними правовими нюансами, частину з яких ми розглянули в рамках даного матеріалу. Наведена тут інформація знадобиться Вам під час підготовки документів для реєстрації громадської спілки. Великих Вам звершень у громадській діяльності!

З повагою, юрист Юлія Бурим

Блог “Реєстрація громадської спілки – особливості і строки реєстрації”.