Контракт з модельним агентством

Контракт з модельним агентством: ризики за модельним договором, права і відповідальність сторін, гарантії. Перший договір з іноземним агентством.

Контракт з модельним агентством

Модель та модельне агентство не завжди мають спільні інтереси. Історії з порушеннями прав моделей, запрошених до співпраці з іноземними агентствами – нерідкість. Мають місце і дзеркальні порушення – невиконання моделлю обумовлених завдань і обов’язків, визначених до початку співпраці. Контракт з модельним агентством, за умови його правильної підготовки, вирішує питання забезпечення гарантій та інтересів обох сторін.

Контракт з модельним агентством: ризики за модельним договором, права і відповідальність сторін, гарантії. Перший договір з іноземним агентством.
Контракт з модельним агентством: права і відповідальність сторін, гарантії інтересів моделі.

Контракт з модельним агентством.

У якій формі укладається контракт з модельним агентством? Чи допустима двомовна версія, наприклад, з українським та англійським текстом? На яких умовах наполягати щоб гарантувати захист прав моделі? Чим відрізняються Модельний реліз і Угода з моделлю від Контракту з модельним агентством? Що потрібно знати про авторські права? Як діяти при укладенні першого договору з іноземним модельним агентством?

Все це типові питання, які лунають в процесі проведення правових консультації для моделей. У даній статті наведені відповіді на всі ці питання. Основна проблема, з якою стикається модель – незнання своїх прав, типових і загальноприйнятих у цивілізованому світі правил, які застосовуються до відносин між моделлю і агентством. Моделі та навіть батьки неповнолітніх моделей часто соромляться і не наполягають на цілком справедливих умовах, які б гарантували їх інтереси. Часто це є наслідком відсутності знань і практичного досвіду, часто через острах втратити вигідний контракт.

Відсутність активної позиції призводить до незахищеності моделі протягом всього строку дії контракту, зловживань з боку модельних агентств, погодження на кабальні умови контрактів.

Банальна допомога з правильним юридичним перекладом і зрозумілою інтерпретацією умов договору здатна відвернути зловживання і порушення. Виважена переговорна процедура – не нашкодить відносинам, а навпаки засвідчить інтерес до проекту і тривалої співпраці з агентством. Уважне вивчення умов контракту і його правовий аналіз юристом, внесення правок і узгодження розбіжностей – надійний спосіб попередити проблеми. Проведення переговорів і листування з юристом іноземного агентства – ультимативна форма правової підтримки для узгодження найпринциповіших питань.

Модельний реліз та Договір з модельним агентством.

Модельний реліз – це спрощений варіант договору між фотографом (іноді агентством) та моделлю. Модельний реліз укладається для вирішення питання того, ким, як і на яких умовах будуть використовуватись фотографії з зображенням моделі. У найпростішому варіанті це дозвіл, ліцензія на право використання фотографій. Помилковою є думка про те, що за модельним релізом дозвіл надається виключно моделлю на користь фотографа або іншої особи.

Типовою є ситуація, коли за модельним релізом надається обоюдна згода (дозвіл) на використання фотографій – і моделлю, і фотографом. Наприклад, сторони можуть домовитись про використання фотографій моделлю для формування власного портфоліо, а фотографом – з комерційною метою. У документі одночасно визначається обсяг, строк і територія дії дозволу. Модельний реліз потрібен для роботи з фотобанками і фотостоками, публікації фотографій у журналах, їх прямого продажу рекламним агентствам, вирішення інших задач, пов’язаних з розпорядженням майновими авторськими правами.

Підписання релізу часто передбачає передачу фотографу виключних майнових прав. Особисті немайнові права моделі завжди залишаються за нею. Позбавити особистих немайнових прав не можна навіть за договором.

Відсутність модельного релізу або договору за загальним правилом надає фотографу можливість використання фотографій на власний розсуд. Це не завжди так в частині комерційного використання фотографій та\або їх розміщення на фотостоках (фотобанках). Однак, фотограф має право використовувати свої фотороботи з некомерційною метою. Наприклад, у своєму портфоліо, на власному сайті, в блогах та соціальних мережах. Радимо завжди укладати договір або підписувати модельний реліз, змінюючи та доопрацьовуючи їх кожний раз під нові задачі.

Всі перелічені документи слід укладати у письмовій формі. Нотаріальне посвідчення – за бажанням сторін.

Договір з моделлю краще оформлювати у формі повноцінної угоди. Це в інтересах обох сторін –  і фотографа, і моделі. Існує думка, що начебто, без наявності модельного релізу або договору, фотограф не може використовувати фотографії, на яких зображена інша людина. Це міф і помилкове твердження, яке суперечить закріпленій в законі презумпції згоди. Крім того, за відсутності договору, характер самої фотосесії, поведінка моделі, зміст попереднього і наступного листування, прийматимуться до уваги при вирішенні спору.

Однак, якщо фотограф або модель, або вони разом, бажають використовувати фотографії з комерційною метою. Продавати фотографії через фотобанки, надавати ліцензії, проводити платні виставки тощо, то тоді наявність угоди з моделлю або модельного релізу є обов’язковою умовою.

Модельний реліз та Договір між моделлю і фотографом укладаються для регулювання відносин у рамках конкретного фотопроекту, максимум декількох. Контракт з модельним агентством має інший предмет регулювання, значно ширший. Модельні релізи нерідко укладаються як додатки до інших угод, у тому числі до контракту з агентством.

Контракт з модельним агентством – угода ширшого змісту ніж модельний реліз або договір з фотографом. Контракт з модельним агентством включає в себе норми і правила, які регулюють різні питання – від передачі ліцензії (майнових прав) до оплати трансферу, умов роботи і відпочинку. Модельні агентства рідко передбачають розділ з реальними гарантіями моделі, а якщо і передбачають, то наповнюють його виключно декларативними умовами. Договір між моделлю і агентством (особливо іноземними) – це складна угода, яка має містити відповіді на всі можливі питання взаємовідносин моделі і модельного агентства.

Перший договір з іноземним агентством.

Укладення першого договору з іноземними модельним агентством завжди тривожний крок для моделі та близьких родичів. Поїздка за кордон, а тим більше тимчасовий переїзд, пов’язаний з певними ризиками, до яких слід додати необхідність неухильного виконання обов’язків за договором.

Типові ризики, з якими може зіткнутися модель:

 • ризики пов’язані з переїздом і трансфером, безпечними умовами проживання;
 • ризики для здоров’я та складності проходження лікування у чужій державі;
 • вибір модельним агентством страхового полісу, за яким покривається мінімум страхових випадків;
 • ризики, які пов’язані з незвичним середовищем проживання, мовним бар’єром;
 • відсутність доступу до невідкладної правової допомоги і підтримки;
 • матеріальна, організаційна та навіть юридична залежність від агентства;
 • неможливість подальшого виконання обов’язків за договором і пов’язані з цим санкції;
 • ризики за модельним договором, наприклад, приховані додаткові послуги, попередньо не оголошені в усному порядку;
 • загроза матеріальній безпеці моделі через відсутність належних гарантій;
 • інші ризики, які загрожують матеріальній та фізичній безпеці.

Фізична безпека моделі – пріоритет при укладенні першого контракту. Матеріальна безпека – другий важливий аспект. Приховані і нечітко визначені обов’язки, додаткові послуги, відсилання до додаткових угод з нечітким призначенням – все це має бути виявлено та видалено з кінцевої редакції контракту. Натомість, варто подбати про гарантії матеріальної і фізичної безпеки моделі.

Положення про авторські права і передачу майнових прав на роботи за участі моделі є другорядними для першого договору з іноземним модельним агентством. Зазвичай у першому договорі передбачається повна передача всіх майнових прав і це нормальна практика в роботі з моделями новачками. В роботі з моделлю, яка має достатньо високу репутацію і попит з боку модельних агентств та рекламних агенцій може застосовуватись і інший механізм узгодження питань прав інтелектуальної власності. У 98% випадків це так само передача виключних майнових прав, але, нерідко, з регулярною виплатою роялті у відсотковому значенні до отриманих доходів.

Права, обов’язки і відповідальність сторін контракту.

Права модельного агентства у типовому контракті реалізуються через: контроль за виконанням обов’язків моделі; механізм розпорядження майновими правами на роботи із зображенням моделі; можливість відступлення прав за контрактом; санкції, які застосовуються до моделі у разі невиконання останньою своїх обов’язків. До головних обов’язків належить: оплата праці моделі і покриття гарантованих витрат, підбір та супровід відносин із замовниками.

Права моделі та пов’язані з ними гарантії розглянуті у наступних абзацах. Відповідальність сторін контракту має бути справедливою та враховувати фактичний характер відносин. Наприклад, у контрактах, які ми перевіряли і вивчали, зустрічалось положення наступного змісту – “Якщо стан здоров’я або травма не дозволяють моделі виконувати модельні зобов’язання, модель повинна сплатити неустойку. У разі хвороби або травми моделі, агентство звільняється від зобов’язань за контрактом“. Це – недопустимі положення. Якщо і прописувати таку міру відповідальності, то тільки з привязкою до факту отримання травми поза процесом виконання обов’язків моделі за контрактом.

В інших випадках – до сторони порушника можуть застосовуватись штрафні санкції. Це – дисциплінує обидві сторони договору. Невиконання стороною контракту своїх обов’язків має наслідком застосування штрафу у погодженому сторонами розмірі.

Авторські та інші права і гарантії інтересів моделі:

 • право на мінімальний розмір винагороди та мінімальні матеріальні гарантії;
 • гарантії щодо фізичної безпеки моделі у країні фактичного перебування, гарантії захисту здоров’я;
 • відсутність в умовах контракту штрафів за неможливість виконання обов’язків моделі через хвороби і травми, які стались не з вини моделі та особливо ті, які виникли в процесі виконання обов’язків моделі;
 • гарантії пов’язані із забезпеченням належних побутових умов (актуально при виїзді за кордон);
 • інші гарантії при роботі за кордоном: підписання контракту у двомовній редакції, лімітований доступ до оплачених агентством послуг перекладача, покриття витрат на трансфер, забезпечення доступу до невідкладної правової допомоги.

Майнові авторські права моделі у 98% випадків повністю передаються на користь агентства (фотографа, замовника), особливо при укладенні першого контракту з моделлю-новачком. Однак, тісно пов’язаним з цим питанням є питання виплати винагороди (роялті) за право використання зображень моделі. Слід розуміти міру впливу на хід переговорів, наявний досвід і можливості моделі. Якщо є упевненість, то цілком допустимо в додаток до фіксованої суми винагороди наполягати на виплаті роялті у відсотковому виражені до доходу від використання зображень моделі.

В роботі з іноземними модельними агентствами потрібно уважно вивчати механізм формування винагороди моделі, штрафні санкції, які можуть впливати на розмір винагороди, підстави їх застосування. Зверніть увагу – базисні гарантії мають бути поза механізмом дії штрафних санкцій. Покриття витрат на невідкладне лікування (в додаток до страховки), трансфер і повернення моделі до рідної юрисдикції – елементарні гарантії, які повинні бути чітко виписані без будь-яких застережень.

Перевіряємо договір з модельним агентством.

Кожне питання, яке потрібно дослідити перед укладенням контракту, має бути проаналізовано і вивчено юристом. Найкращий спосіб отримати відповіді і потрібні рекомендації – побачити їх у правовому висновку юриста, складеному за результатами вивчення договору. Ми проаналізуємо і відредагуємо договір з модельним агентством щоб гарантувати дотримання Ваших прав і забезпечення Ваших інтересів.

У нашій компетенції не тільки перевірка і оцінка положення контракту в інтересах моделі. Ми також захистимо інтереси українських модельних агентств у відносинах з іноземними компаніями, перевіримо контракт на предмет наявності прихованих санкцій, внесемо зміни або викладемо договір у новій редакції, у тому числі на англійській мові.

Консультації для моделей та власників модельних агентств.

Моделі можуть використати повний комплекс послуг з правової підтримки юристів. Юридична допомога щодо складання, вивчення і доопрацювання угод і контрактів доступна дистанційно. Моделі, які працюють за кордоном, мають можливість скористатися невідкладною юридичною онлайн-консультацією.

Модельним агентствам пропонуємо індивідуальну підготовку контрактів будь-якої складності з моделями і фотографами. Юристи розроблять договір на англійській мові, російській або українській. Варіанти законодавства, яке застосовується до регулювання відносин за договором: ЄС, України, РФ, Японії, США та штату Каліфорнія зокрема. Наявна можливість підібрати зручний формат правовідносин у рамках кожної названої юрисдикції. Ми також оперативно перевіримо та вичитаємо договір про агентську винагороду, який укладається між українськими та іноземними модельними агентствами, проведемо переговори і захистимо Ваші інтереси.