Ліквідація громадських організацій в Україні

Ліквідація громадської організації у Києві, Харкові і Львові.

Ліквідація громадських організацій в Україні

Ліквідація громадської організації: строки і порядок дій, ліквідаційні заходи і зміст рішення про закриття організації в Україні. Цей допис розкриває всі питання ліквідаційної процедури. Шукаєте допомогу, а не знання? Юристи об’єднання Legal Support здійснюють супровід ліквідаційної процедури у Києві, Харкові та Львові.

Ліквідація громадської організації у Києві, Харкові і Львові.
Ліквідаційна процедура – з початку і до самого кінця.

Ліквідація громадської організації у Києві, Львові, містах України.

Ліквідація громадської організації – завдання, яке постає перед засновниками та членами організації, в момент усвідомлення відсутності сенсу подальшого існування громадської ініціативи. Дехто приймає рішення залишити «все як є» – у такому випадку організація продовжує існувати лише на паперах, не здійснюючи фактичну діяльність. Таке пасивне відношення до діяльності організації створює численні юридичні проблеми і не вирішує жодних питань. Саме тому ліквідація громадських організацій у відповідності до вимог закону – найбільш коректне рішення у випадку, якщо Ви точно вирішили що у діяльності громадської організації час ставити крапку. Тож ставимо крапку безпечно, красиво і правильно: читайте далі про порядок ліквідації громадської організації в Україні.

Ліквідація громадської організації в Україні: порядок дій і передбачена законом процедура.

Ліквідація громадської організації – це добровільне рішення її органу управління внаслідок якого відбувається припинення (саморозпуск) організації, яке організація вправі прийняти у будь-який час. Сама процедура ліквідації складається з 2 великих етапів: спочатку відбувається припинення внутрішньоорганізаційної діяльності, після чого має місце її безпосередня ліквідація як юридичної особи. Закриття організації як юридичної особи розтягується ще на 3 етапи: перший завершується після внесення до ЄДР відомостей стосовно рішення про припинення діяльності; другий етап завершується після зняття з обліку у податковій, статистиці, інших органах; третій – після внесення до ЄДР запису про ліквідацію (припинення юридичної особи).

ЄДР – передбачене законом скорочення від “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

Процедура прийняття рішення про ліквідацію має бути визначена статутом організації. Якщо статут громадської організації не містить необхідних норм, то перед проведенням процедури ліквідації слід привести установчі документи у належний стан, усунути всі прогалини. При прийнятті рішення про ліквідацію громадської організації має бути дотримано вимоги щодо скликання вищого органу управління об’єднання і розглянуто всі передбачені статутом і законом питання порядку денного. У протокольному рішенні про ліквідацію організації, окрім процесуальних питань порядку денного, вказується, що вищий орган управління під час свого засідання:

 • вирішив питання про створення ліквідаційної комісії або доручив керівному органу здійснювати її повноваження для проведення ліквідації громадського об’єднання як юридичної особи;
 • встановив порядок та строки проведення ліквідаційної процедури;
 • організував виконання рішень, прийнятих під час засідання;
 • визначив порядок використання коштів та майна громадської організації після ліквідації.

Проходження згаданих 3-х етапів закриття громадської організації як юридичної особи – тривалий і складний процес. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності відбувається значно легше, за виключенням припинення організації з зареєстрованим Всеукраїнським статусом, а результат оформлюється у розглянутому нами протокольному рішенні про ліквідацію. Саме подання на реєстрацію рішення вищого органу управління про ліквідацію розпочинає процедуру закриття організації як юридичної особи.

Як ліквідувати громадську організацію в Україні? Інструкція:

Аби надати читачам нашого блогу певну інструкцію з ліквідації громадської організації, розглянемо невеликий приклад. Припустимо, є задача ліквідувати Громадську організацію «Помаранчева сова». Перший крок – відкрити статут організації і визначити, який вищий орган управління повноважний приймати таке рішення. У випадку нашої організації, прийняття такого рішення віднесено до компетенції Загальних зборів членів організації.

Другий крок – встановити квоту, тобто визначити скільки членів організації мають проголосувати за її ліквідацію. Наприклад, у статуті ГО «Помаранчева сова» визначено, що за таке рішення має проголосувати не менш ніж три чверті присутніх членів Загальних зборів. Тож на цьому етапі наше завдання під час складання документу під назвою «Протокол Загальних зборів членів організації» коректно підрахувати кількість голосуючих за відповідне рішення.

Якщо голосів вистачає і рішення приймається, третім кроком оформлення ліквідаційного процесу громадської організації буде створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора). У статуті може бути передбачено, що повноваження ліквідаційної комісії здійснює її виконавчий орган (наприклад, Правління). Ще одне обов’язкове питання порядку денного – вирішення питання про те, як використовуватимуться кошти та майно організації після її припинення. Податковий кодекс України містить вимоги, відповідно до яких у разі ліквідації громадської організації, її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або бути зарахованими до доходу бюджету. Тож Загальні збори мають визначити – чи передати майно іншим неприбутковим організаціям (і яким саме) або ж поповнити бюджет.

Четвертий крок – прошити і підписати протокольне рішення, сформувати пакет документів і подати його на реєстрацію до територіального управління юстиції для внесення запису “у стані припинення (прийнято рішення про припинення/ліквідацію)” до ЄДР. Успішний розгляд поданого на реєстрацію рішення про ліквідацію завершує перший з трьох етапів. Попереду – зняття з обліку у податковій/статистиці, отримання довідки з архівної установи та нарешті подання до юстиції реєстраційної заяви для того щоб остаточно закрити питання і побачити у ЄДР запис “припинено“.

Строки ліквідації громадських організацій і заходи ліквідаційної процедури.

Ліквідаційна процедура не є простою, адже передбачає проведення ряду заходів з боку державних органів (внесення відомостей до ЄДР, зняття з обліку, проведення документальних перевірок). Очікувати на відповідні рішення з боку державних органів, особливо в частині зняття з обліку, можна нескінченно довго. Наявність бюрократичної складової обумовлює той факт, що процедура ліквідації займає набагато більше часу, ніж очікується. Тому буває складно наперед точно визначити строк, протягом якого організація буде ліквідована. Ліквідаційна процедура організації передбачає проведення наступних заходів:

 • звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію організації з повідомленням (рішенням) про припинення організації шляхом ліквідації;
 • розгляд вимог кредиторів, заявлених до громадської організації;
 • закриття поточного банківського рахунку організації;
 • зняття громадської організації з обліку в органах податкової служби, фондах загально обов’язкового державного страхування, статистики;
 • передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідних архівних установ, отримання довідки з архівної установи;
 • внесення до ЄДР запису щодо припинення організації шляхом ліквідації та публікація відповідного рішення;
 • вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію організації, як юридичної особи;
 • використання майна та коштів організації, що залишаться після проведення всіх розрахунків у визначеному статутом організації порядку.

Під час засідання керівний орган визначає строки для провадження окремих етапів ліквідації – наприклад, повідомити орган державної реєстрації про ліквідацію організації протягом 3 робочих днів, встановити двомісячний строк з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення організації шляхом ліквідації для розгляду вимог кредиторів.

Є питання, визначення строку вирішення яких лежить поза межею компетенції органу управління, оскільки банківські установи та державні органи мають свої строки для надання відповідей і виконання запитів. Тому вказати на строк проведення ліквідаційної процедури організації можна лише орієнтовно. У протоколі доречно зазначити, що строк ліквідації громадської організації може бути збільшено за відповідним рішенням загальних зборів членів організації у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

Юристи-практики об’єднання “Правовий супровід” надають правову підтримку з усіх питань створення і реєстрації громадських об’єднань, їх діяльності, а також ліквідації. Спеціалісти готові включитися у будь-який момент – від підготовки рішення про ліквідацію організації до складання запиту до податкової інспекції про зняття з обліку і проведення перевірки.

Ліквідація громадських організацій без статусу юридичної особи.

Ліквідація громадських організацій без статусу юридичної особи проводиться за спрощеною процедурою. Для ліквідації громадських організацій без статусу юридичної особи потрібно подати до управління юстиції оригінал або засвідчену нотаріусом копію рішення вищого керівного органу організації (наприклад загальних зборів) про ліквідацію. Рішення, оформлене у формі протоколу, подається керівником (особою, уповноваженою представляти громадську організацію) разом з Повідомленням про ліквідацію (викладається довільно). У повідомленні викладається вимога внести відомості про ліквідацію організації до РГО (реєстру громадських об’єднань).

Ліквідація організації, що не має статусу юридичної особи, відбувається в один етап та не потребує проходження жодних перевірок. У результаті розгляду повідомлення і рішення про ліквідацію працівник юстиції вносить відомості про ліквідацію до реєстру громадських об’єднань. Цікаве положення закону щодо строків ліквідації громадських організації без статусу юридичної особи – за умови подання правильно складеного рішення і повідомлення, громадські організації без статусу юридичної особи вважаються припиненими з дня подання документів про ліквідацію до управління юстиції. На цьому крапка, будь-які подальші дії не вимагаються.

Підготовка документів і юридична допомога з ліквідації громадських організацій у Києві та містах України:

Отже, ліквідація громадської організації зі статусом юридичної особи – складний, тривалий і багатоетапний процес. Однак, тепер Ви знайомі з процедурою ліквідації і знаєте на які ключові моменти слід звертати увагу. Це ще не все – існує альтернативний спосіб «ліквідації» громадських організацій, який допоможе керівнику і членам керівного органу організації легше досягти необхідного результату. Правознавці Legal Support готові надати роз’яснення стосовно всіх способів ліквідації громадських об’єднань.

Як завжди, наприкінці публікації нагадуємо про можливість звернутися до юристів об’єднання «Правовий супровід» за консультацією та правовою допомогою з проведення ліквідації громадської організації в Україні, підготовки необхідних для цього документів. Контакти юристів вказані у відповідному розділі нашого сайту. Сподіваємось, що дана публікація спростить проходження процедури ліквідації Вашої організації. Будемо вдячні за репост у соціальних мережах!

юрист ГО «Правовий супровід», Юлія Бурим

Блог – Ліквідація громадської організації в Україні: строки, процедура і порядок дій.