Безповоротна фінансова допомога

Безповоротна фінансова допомога: оформлення, договір, порядок надання допомоги, податкові ризики. Безкоштовна консультація у статті юристів.

Безповоротна фінансова допомога

Безповоротна фінансова допомога в Україні – це механізм залучення коштів з численними варіантами застосування. Кількість запитань стосовно надання та залучення безповоротної допомоги юридичними особами також незбагненна. Наша консультація надасть відповідь на головні питання і розкаже Вам про договір надання фіндопомоги, оформлення і порядок отримання коштів за договором, а також про податкові ризики.

Безповоротна фінансова допомога: оформлення, договір, порядок надання допомоги, податкові ризики. Безкоштовна консультація у статті юристів.
Безповоротна фіндопомога на: розвиток бізнесу, здійснення громадської діяльності, виконання інших законних задач.

Безповоротна фінансова допомога: залучаємо кошти на підставі договору.

Переказ коштів у якості безповоротної фіндопомоги дійсно поширений механізм. Платежі з призначенням “безповоротна фінансова допомога” використовуються далеко не тільки неприбутковими організаціями і установами. Юридичні особи, що створюються для провадження підприємницької діяльності, також нерідко залучають інвестиції та інші кошти у формі безповоротної допомоги. При цьому, на відміну від неприбуткових організацій, які мають ознаку неприбутковості, для юридичних осіб, без ознаки неприбутковості, настають відповідні податкові наслідки.

Навіть у такому випадку безповоротна фінансова допомога залишається привабливим способом вирішення багатьох питань. Адже не завжди є можливість залучити інвестиції у якості вкладів до статутного капіталу. Іноді це порушує фактичні домовленості між засновниками, іноді порушує узгоджений порядок розподілу часток в статутному капіталі, іноді – це неможливо з інших причин. Тож, договір про надання безповоротної  фінансової допомоги нерідко укладається для вирішення найрізноманітніших питань, що виникають під час здійснення господарської діяльності.

Механізм залучення коштів у якості безповоротної допомоги був предметом декількох податкових консультацій. Ми розкажемо про порядок надання та залучення фіндопомоги в Україні з огляду на чинні консультації податківців. В додаток до цього, ми поділимось знаннями про головні норми договору про надання безповоротної допомоги, розкажемо чи потрібно підписувати Акт до такого договору.

Декілька окремих абзаців цієї консультації нададуть відповідь на питання – чи може надавач допомоги вимагати її повернення? Вказане питання лунає майже під час кожної індивідуальної консультації, що проводиться юристами об’єднання Legal Support Ukraine. Зараз перейдемо до безпосереднього висвітлення теми і розглянемо порядок і особливості надання фіндопомоги.

Порядок надання безповоротної фінансової допомоги в Україні:

Порядок надання фінансової допомоги розглянуто на прикладі перерахування коштів між юридичними особами – резидентами України. Перше – це підготовка сторонами проекту договору про надання безповоротної фінансової допомоги, визначення його суттєвих умов і положень.

Друге – прийняття рішення про погодження умов договору, переказ коштів та уповноваження керівника (представника за довіреністю) на підписання договору. Цей етап залежить від розміру коштів, які перераховуються, особливо у співвідношенні до розміру статутного капіталу юридичної особи. Крім того, у статуті юридичної особи може бути передбачено обмеження на підписання угод з боку керівника з привязкою до чітко визначеної ціни договору. Наприклад, у статуті ТОВ нерідко вказуються обмеження на підписання директором ТОВ договорів без згоди загальних зборів. Якщо статутом передбачено обмеження у 150 тисяч гривень, то відповідно для укладення договору надання безповоротної фін. допомоги потрібний дозвіл загальних зборів учасників ТОВ. Дозвіл оформлюється у формі протоколу. Якщо у ТОВ налічується тільки 1 учасник, то дозвіл на укладення і підписання договору надання безповоротної фін. допомоги оформлюється у формі одноосібного рішення учасника товариства.

Третє – після перевірки повноважень сторін та узгодження умов договору про надання безповоротної допомоги відбувається безпосереднє підписання і укладення договору. Якщо переказ коштів здійснюється декількома платежам, то сторони оформлюють додаток до договору – графік платежів. Також, для неприбуткових організацій, які отримують гранти (цільовий платіж – безповоротна фінансова допомога) на конкретні цілі, можуть оформлюватись інші додатки до договору: затверджені кошториси; програми заходів; проекти договорів, які укладатимуться з метою освоєння отриманих коштів.

Четверте – переказ коштів на рахунок отримувача безповоротної фінансової допомоги. П’яте – відображення наданої/отриманої фінансової допомоги у документах первинного бухгалтерського обліку, статистичних і податкових звітах. Плюс до цього, у випадку, коли договір про надання допомоги передбачає конкретні обов’язки отримувача (грантоотримувача) з кореспондуючим правом надавача щодо здійснення контролю, сторони виконують ці положення договору і закривають його актом. Такий контроль зазвичай реалізується при надані (отримані) грантів та здійснюється у формі наданні отримувачем фін. допомоги звіту про використання коштів, який до підписання акту має бути затверджений надавачем допомоги.

Правові підстави і порядок оподаткування безповоротної фінансової допомоги розглянуто нижче. Забігаючи наперед скажемо, що в питанні оподаткування вирішальне значення має наявність або відсутність ознаки неприбутковості. Консультація про Реєстр неприбуткових установ та організацій, Форму 1-РН та Ознаку неприбутковості доповнить блог Legal Support Ukraine вже у найближчий час.

Оподаткування безповоротної фінансової допомоги та отримання коштів в іноземній валюті:

Як відбувається оподаткування безповоротної фіндопомоги? Чи є податкові ризики при її залученні? Податкові ризики мінімальні. Для фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які створюються з метою здійснення підприємницької діяльності, єдина неприємність – це незмінна ставка податку. Тож, наприклад, за необхідності залучити кошти від засновника юридичної особи, краще збільшувати статутний капітал аніж укладати договір про надання безповоротної фінансової допомоги. Для неприбуткових установ і організацій з ознакою неприбутковості податкових наслідків (у вигляді сплати податків) не виникає. Навпаки, це найкращий спосіб залучення коштів для установ і організацій з ознакою неприбутковості.

Податковий кодекс України визначає, що безповоротна фінансова допомога це далеко на тільки ті кошти, які надходять за договором про фіндопомогу. Так, відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України безповоротна фіндопомога це:

 • сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;
 • сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
 • сума заборгованості платника податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;
 • основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

Як визначається дата надходження фіндопомоги? Податковий кодекс України передбачає, що безповоротна фінансова допомога вважаються доходом за датою надходження коштів на банківський рахунок або в касу платника податку (отримувача допомоги). У випадку отримання коштів в іноземній валюті, доходи перераховуються у національну валюту за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату надходження коштів на банківський рахунок отримувача фіндопомоги.

Чи сплачується податок з коштів отриманих у якості безповоротної фіндопомоги? Так, отримувачами коштів сплачується податок на прибуток на загальних підставах. Виключення – отримання коштів юридичними особами, які мають ознаку неприбутковості та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У такому разі податок на прибуток не сплачується.

Законні цілі надання і використання безповоротної допомоги:

Зверніть увагу – визначені у договорі про надання безповоротної фінансової допомоги цілі надання допомоги мають узгоджуватись як з положеннями статуту надавача допомоги (або принаймні не суперечити положенням статуту), так і з положеннями статуту отримувача допомоги. Цілі використання залучених коштів мають відповідати:

 • приписам чинного в Україні законодавства;
 • статутним документам отримувача безповоротної фіндопомоги;
 • тим цілям та напрямкам використання коштів (якщо вони визначені), які прописані у договорі.

Питання цільового використання безповоротної допомоги є найбільш чутливим саме для громадських об’єднань, а також інших неприбуткових установ і організацій. На відміну від інших юридичних осіб, які сплачують податок на прибуток з коштів, що отримуються у якості фіндопомоги, у випадку з неприбутковими організаціями слід зважувати на багаторівневий контроль. Зажадати підтвердження цільового використання коштів можуть: члени і наглядові органи неприбуткових установ і організацій (наприклад, наглядова рада та загальні збори громадської організації); податківці; надавач допомоги.

Для інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців достатньо виконувати критерії, які визначені у договорі. Правильно складена угода, яка формалізує надання/отримання безповоротної фіндопомоги, може суттєво спростити проходження потенційних податкових перевірок і незалежних аудитів.

Договір про надання безповоротної фінансової допомоги.

Угоди такого роду суттєво відрізняються між собою в залежності від їх сторін (суб’єктного складу) та цілей наступного використання безповоротної фінансової допомоги. Договір може укладатись між: юридичною особою і фізичною особою; юридичною особою і ФОП; між двома юридичним особами (на останньому варіанті ми і робимо акцент). Найбільш деталізовані угоди складаються для оформлення виділення грантів неприбутковим організаціям. Так чи інакше, у договорі про надання безповоротної фінансової допомоги обов’язково вказуються:

 • Дата та місце укладення договору;
 • Реквізити сторін договору;
 • Предмет договору і обов’язки сторін;
 • Контроль і звітування отримувача (передбачається переважно для грантоотримувачів);
 • Строки виконання обов’язків та строк дії договору;
 • Ціна договору (загальний розмір допомоги і кожного окремого траншу);
 • Порядок переказу безповоротної фінансової допомоги;
 • Графік платежів (якщо передбачається декілька траншів) – оформлюється додатком;
 • Відповідальність сторін;
 • Порядок вирішення суперечок, які виникають з договору;
 • Порядок і наслідки дострокового припинення договору;
 • Порядок внесення змін та укладення додатків до договору;
 • Для двомовних редакцій договорів надання безповоротної фінансової допомоги, які укладаються з нерезидентами, додатково вказується: законодавство, що застосовується до регулювання відносин за договором; пріоритетна версія (мова) договору, яка застосовуються для тлумачення його положень у разі виникнення суперечностей між різними версіями договору.

Юристи об’єднання Legal Support Ukraine рекомендують проводити нотаріальне посвідчення договору. Це не тільки максимізує відповідність укладеного договору приписам законодавства (якщо аудитор/перевіряючий вирішить підводити укладену угоду під вимоги, які висуваються до договорів дарування), це також гарантує захист інтересів обох сторін та сумлінне виконання укладеної угоди.

Акт до договору про надання фіндопомоги – потрібен чи ні?

Що вказувати в акті і чи вимагається його складання? Є 2 види актів, які можуть супроводжувати договір надання безповоротної фінансової допомоги. Перший акт складається в додаток до платіжного документу про переказ коштів – його складання не є законодавчо обов’язковим, проте вкрай бажане з огляду на ведення первинного бухгалтерського обліку. Другий акт – складається щодо будь-яких договірних обов’язків отримувача (грантоотримувача) безповоротної допомоги. Так, це може бути акт, яким фіксуються та підтверджуються певні показники господарської діяльності або, наприклад, проведення громадських заходів (для неприбуткових організацій). Зміст другого акту залежить від положень договору і закріплених у його нормах обов’язків отримувача коштів.

Чи може надавач допомоги вимагати її повернення?

Надавач безповоротної фіндопомоги може вимагати її повернення лише в одному випадку – невиконання отримувачем коштів договору та/або конкретних обов’язків за договором. Тобто такий наслідок можливий за умови його застосування у вигляді договірної санкції. Також, якщо у договорі про безповоротну фінансову допомогу не виписаний механізм застосування описаної договірної санкції, але отримувач допомоги абсолютно не виконує свої обов’язки за договором, то надавач допомоги може розірвати договір в судовому порядку.

Крім того, договір може передбачати повернення надавачу невикористаної отримувачем частини безповоротної фінансової допомоги. Наприклад, у випадку, коли у договорі були чітко визначені цілі використання допомоги та статті витрат, покриття яких виявилось меншим ніж перерахована сума. Цей механізм часто виписується в угодах про надання грантів, благодійної допомоги тощо. У такому разі невикористана частина повертається надавачу коштів.

Безкоштовна попередня консультація та допомога з документами:

Об’єднання Legal Support Ukraine забезпечує проведення безкоштовної попередньої консультації телефоном. Юристи об’єднання допомагають з необхідними документами для оформлення безповоротної фінансової допомоги згідно з чинними в Україні правилами.

Що безкоштовно? Попередній консалтинг та пошук письмових консультацій, викладених на сайті об’єднання Legal Support Ukraine. Ми зорієнтуємо Вас у правильному напрямку для найбільш ефективного вирішення Вашого питання, допоможемо визначитись зі змістом договору про надання безповоротної фіндопомоги. Складання оптимального проекту договору для юридичного оформлення безповоротної фінансової допомоги – оплатна послуга. Юристи об’єднання виконають всі задачі, пов’язані з договірним оформленням процесу залучення коштів, за розумну плату та у мінімальні строки.