Юридичний супровід грантових проектів

Правовий супровід грантових проектів юристами: перевірка проектної заявки, договору про надання гранту, проміжних та фінального звіту. Складання угод та актів проекту. Супровід проектів, які фінансуються УКФ (Українським культурним фондом) та іншими грантодавцями.

Юридичний супровід грантових проектів

Україна стала серцем усього світу – держави та міжнародні організації готові сприяти відновленню зруйнованого. Допомога втілюється у формі грантів, які донори готові спрямувати на вирішення нагальних проблем суспільства. Для України відкриті численні грантові пропозиції, слід лише вміло ними скористатися. Юридичний супровід грантових проектів забезпечить успішне проходження всіх етапів отримання фінансування. Тож ловіть поради, які треба знати вже сьогодні, аби силами саме Вашої організації чи фонду, наша держава та суспільство ставали сильнішими та вийшли на новий рівень розвитку.

Правовий супровід грантових проектів юристами: перевірка проектної заявки, договору про надання гранту, проміжних та фінального звіту. Складання угод та актів проекту. Супровід проектів, які фінансуються УКФ та іншими грантодавцями.
Поради юристів, грантова пропозиція та 5 правових аспектів її складання.

Грантові проекти для України є вагомим джерелом фінансування таких чутливих сфер суспільного життя як освіта, культура, мистецтво, охорона здоров’я, дотримання прав людин та громадянина тощо. Підтримка громадських організацій з боку європейських та міжнародних донорів в умовах війни вкрай важлива, адже військова агресія завдала значної шкоди усталеному життю мільйонів людей.

Реалізації будь-якого проекту передує його опис та детальне планування. Лише маючи перед очима повний, докладний та обґрунтований опис проекту, донор зможе розглянути питання можливості його фінансування. Іншими словами, аби у Вашу ідею захотілося вкласти кошти, Ви маєте спершу її продати і довести, що саме вона заслуговує уваги.

5 головних аспектів складання грантових пропозицій:

Складання грантової пропозиції є першим кроком на шляху до отримання гранту. Належна підготовка заявки на отримання гранту збільшує шанси на фінансування. Вже зі старту варто взяти до уваги наступні 5 аспектів складання грантових пропозицій:

 1. Зберіть інформацію. Отримання гранту громадською організацією розпочинається з вивчення грантодавця та ознайомлення з пропозиціями фінансування. Слід з’ясувати у чому полягає місія донора, які цілі він ставить, які проекти підтримує. Варто приділити час і детальному вивченню характеристик гранту, що містяться в його описі. Там же знайдете відомості про умови отримання гранту. Обміркуйте ці дані і дайте відповідь чому саме Ваша організація та задуманий проект підійде для цього гранту.
 2. Розкажіть про себе. Перед укладенням будь-якої угоди, контрагенти зазвичай вивчають один одного. Юристи проводять due diligence, щоб переконатись у надійності та платоспроможності одне одного. Так само і потенційному донору важливо з ким він буде співпрацювати та кому виділить кошти. Отже варто докладно розказати про організацію чи фонд, який Ви представляєте, аби зарекомендувати себе як надійний та фаховий партнер і викликати довіру. Зазвичай інформація про запитувача гранту міститься у супровідному листі до грантової пропозиції. Тож вказуємо: повне найменування; код ЄДРПОУ; дату заснування; місце реєстрації; мету та напрямки діяльності. Прочитавши супровідний лист грантодавець має отримати повну картину про заявника, зрозуміти місію організації та впевнитися у її надійності. Напевно, Ви маєте досвід (можна підтвердити укладеними раніше угодами про співпрацю) релевантний вимогам грантодавця (перевірте статут, аби мета, завдання та напрями діяльності відповідали заявленим у гранті вимогам). Обов’язково підкріплюйте свої твердження доказами – це дозволить підвищити рівень довіри.
 3. Гроші потрібні не для організації, а для проекту. Грантова заявка має містити детальний опис проекту, на реалізацію якого отримуються кошти та обґрунтований розмір необхідних витрат (кошторис). Акцент має бути на суті проекту, адже Ваш фонд чи ГО – це лише суб’єкт, який буде його реалізовувати. Так, суб’єкт має бути надійним, мати місію та мету, але головне — мати цільову групу і вирішувати нагальну проблему суспільства. Варто вказати про особливості правового регулювання конкретних суспільних відносин, конкретну та обґрунтовану вартість реалізації проекту, доклавши детальний розрахунок прогнозованих витрат.
 4. Проект має мету, а значить і результат. Під час складання грантових пропозицій варто звернути увагу на довгостроковий результат та реальний внесок, який буде зроблений Вашою благодійною чи громадською організацією по завершенню проекту. Результат має бути вимірювальним, значним та таким, що може бути досягнутий у чіткі строки. Вкажіть який саме позитивний вплив матиме реалізація профінансованого проекту. Якщо результат може бути зафіксовано юридично, вкажіть і про це.
 5. Людський фактор має значення. За кожною організацією завжди стоять люди, тож варто аби біографія засновників, керівника, членів виконавчого органу організації була бездоганною з правової точки зору. Іншими словами, особи, що займають відповідальні посади в організації не повинні мати проблем із законом (бути суб’єктами адміністративних чи кримінальних правопорушень), адже донор навряд чи захоче ввірити кошти незаконослухняній людині. Обов’язково вказуємо відомості про кінцевого бенефіціарного власника отримувача гранту. Прозорість діяльності Вашої організації стане великим плюсом в очах потенційного грантодавця.

Юридичні питання під час підписання угоди про надання гранту:

Як оформити отримання гранту та на що звернути увагу під час укладання договору про надання гранту? Грант – це сума грошових коштів, яку донор надає грантоотримувачу з метою реалізації суспільно-важливої цілі без обов’язку подальшого повернення. Основною характеристикою гранту є його безповоротність. Юридичне оформлення гранту відбувається шляхом укладення однієї з нижченаведених угод:

 • договір про надання гранту;
 • договір про благодійну пожертву;
 • договір про безповоротну фінансову допомогу.

Типова форма договору про надання гранту для проектів, що реалізуються за кошти грантів Українського культурного фонду, затверджена Міністерством культури України. Договір про надання гранту має містити наступні суттєві умови:

 • предмет договору (опис проекту);
 • сума гранту, порядок розрахунків та графік платежів;
 • строки реалізації проекту та подання звітної документації.

Договір про надання гранту може містити розділ про відповідальність сторін, право власності щодо реалізованого проекту, допустимі витрати, порядок здійснення бухгалтерського обліку, вирішення спорів та перелік форс-мажорних обставин. З огляду на специфіку, договір про надання гранту також зазвичай містить ряд додатків, серед яких є ті, що укладаються до реалізації гранту (наприклад, проектна заявка та кошторис проекту) та звітність по його завершенню (змістовий звіт, звіт про надходження та використання коштів).

Проектна заявка — це документ, який містить максимально повну інформацію про конкретний проект (назва, дата початку та завершення, розмір запитуваної суми коштів, дані про партнерів проекту та його співфінансування, відомості про мету, цілі та завдання проекту, його інформаційну підтримку, команду проекту, проектні ризики). Важливо оформити проекту заявку максимально точно, конкретно та грамотно. У разі наявності навіть дрібної помилки грантодавець може надати перевагу іншій організації, чия заявка оформлена більш професійно.

Кошторис проекту має містити назву проекту та відомості про запланований строк його реалізації, інформацію щодо фінансування, співфінансування (в разі надходження додаткових коштів від державного, місцевого бюджету або інших донорів), реінвестиції, розмір витрат на винагороду членам команди проекту та іншу важливу фінансову інформацію.

Юридичний супровід реалізації гранту:

Отримання гранту та реалізація фінансованого за його рахунок проекту є відповідальною справою, що потребує від учасників команди багатьох навичок та знань. Надійна юридична підтримка грантових проектів, починаючи від перевірки оформлення проектної заявки, закінчуючи підписанням всіх необхідних додатків та звітів, дозволить впевнено пройти цей непростий шлях.

Юристи команди Legal Support забезпечують кваліфікований правовий супровід реалізації грантових проектів. Правовий супровід грантових проектів та їх реалізації – це комплексна юридична допомога, зокрема:

 • первинна консультація під час якої заявник описує проект, плани та цілі;
 • допомога у підготовці проектної заявки, матриці проектних ризиків, проектного кошторису;
 • юридичний супровід укладення договору про надання гранту та додатків до нього;
 • правовий супровід реалізації грантового проекту (підготовка та узгодження умов цивільно-правових, господарських угод з третіми особами, спрямованих на реалізацію проекту, складання листів, запитів тощо);
 • юридична підтримка на етапі складання звітності за результатами реалізації проекту.

Якщо Ваша організація виграла грант, першим важливим етапом на шляху до реалізації проекту буде узгодження умов та підписання відповідного договору з грантодавцем. Коли мова йде про суми, будьте готові, що обов’язковим пунктом договору буде порядок звітування організації за результатами використання отриманих коштів, а також проведення аудиту такої звітності.

Звітність перед грантодавцем за результатами реалізації гранту:

Звітність за результатами реалізації гранту є чи не найвідповідальнішим етапом грантової процедури. Особливо якщо грант було отримано від європейського або міжнародного донора, варто якомога серйозніше віднестися до звітування за результатами використання грантових коштів, долучивши всі угоди та акти.

Як оформити звітність за результатами використання гранту? Поради юристів Вам у поміч:

 1. Договір про надання гранту — ваша “настільна книга” під час звітування грантоотримувачем по завершенню реалізації гранту. Уважно вивчіть умови розділу щодо звітування, адже саме там міститься перелік документів, які очікує отримати донор та перелік вимог до їх оформлення. Робіть все у відповідності до положень угоди про надання гранту. Звертайте увагу на найменування та зміст звітів. Будьте готові, що донор може очікувати два види звіту — програмний та фінансовий.
 2. Оформлення проектного звіту потребує чіткого та системного підходу. Ця форма звітності має містити відомості щодо досягнення організацією запланованих індикаторів реалізації проекту та дані щодо ступеню досягнення поставлених цілей. Варто зазначити, що саме Ви зробили, яким чином покращили ту чи іншу сферу суспільного життя. Якщо в рамках реалізації проекту були розроблені матеріали, посібники тощо, до звіту слід обов’язково долучити такі відомості у формі додатків. Ознайомившись з проектним звітом донор має бути впевнений, що проект мав практичний вплив на проблему та зміг покращити стан речей у цій сфері.
 3. Складання фінансового звіту за результатами реалізації гранту є відповідальною роботою, до якої варто залучити бухгалтера. Важливо впевнитись, що здійснені витрати відповідають чинному законодавству України та є цільовими, тобто такими, що спрямовані на досягнення мети та цілей проекту. Будьте готові додати до фінансової звітності копії всіх первинних фінансових документів, тендерну документацію (за наявності), а також виписку з банківського рахунку організації про рух коштів з моменту їх отримання до завершення реалізації проекту. Повнота та коректність фінансової звітності вкрай важлива, аби донор впевнився у раціональному використання виділених ним коштів.

Якщо Ваша організація отримала грант від міжнародних партнерів, треба бути готовими до проходження аудиту гранту. Це означає, що стороння аудиторська організація має оцінити цільове використання грантових коштів та надати відповідний аудиторський висновок. Як правило, витрати на проведення аудиту включені в загальну суму гранту.

Аудиторська фірма може бути заздалегідь визначена грантодавцем, а можливо, Вам доведеться шукати її самостійно. У такому випадку, варто обов’язково перевірити, аби обрана аудиторська фірма успішно пройшла перевірку системи якості аудиторських послуг та була включена до реєстру аудиторських фірм Аудиторської палати України. Для грантодавця також буде краще, якщо обрана фірма входитиме до складу міжнародних аудиторських асоціацій, а її спеціалісти орієнтуватимуться у міжнародних стандартах фінансової звітності.

Кого ми супроводжували? Досвід наших юристів з супроводу грантових проектів:

Юристи Legal Support супроводжували низку благодійних та громадських організацій, у числі яких ГО «ЕЛЬ-ЧЄБЄР», ГО «ЕКОКЛУБ», ГО «АЛЄМ». Серед проектів, були як ті, які фінансуються донорами нерезидентами, так і ті, які фінансуються українськими фондами, у т.ч. державними, наприклад УКФ. Одним із найбільших наших здобутків є юридичний супровід проекту “Шлях / Yol“, що розроблений всесвітньовідомим художником Скибіним Рустемом та профінансований УКФ. Реалізація проекту тривала практично рік, а сума гранту склала без малого 10 млн – 9934999.78 грн.

З питань супроводу звертайтеся за телефоном: +380965425225, Юлія.

Грантові проекти — це можливості навколо Вас.

Для України грантові проекти є ключовим джерелом фінансування відновлення та відбудови держави під час війни. Чим більше проектів успішно реалізовано в умовах сьогодення, тим краще життя кожного громадянина нашої держави. Зробити суттєвий внесок у підтримку та розвиток суспільно важливих сфер має змогу кожна громадська організація. Радимо брати активну участь у реалізації грантових проектів та, зі свого боку, готові надавати всебічну юридичну підтримку.

Блог Legal Support – Юридичний супровід грантових проектів.