Організація роботи з персональними даними.

Організація роботи з персональними даними.

персональні дані - збирання, зберігання, передача, обробка

Персональні дані, їх збирання, зберігання, передача і обробка в Україні і ЄС. Захист персональних даних, законодавство і покарання за його порушення. Організація роботи з персональними даними. Юридичні питання і заходи направлені на відповідність передбаченим правилам.

Facebook
Twitter
LINKEDIN